จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่มาของกลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร?จะแก้ไขด้วยวิธีใด?จึงจะบำบัดกลิ่นเหล่านี้ได้
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


กลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร?

           

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ?

กลิ่นไม่พึงประสงค์หลายๆกลิ่นในห้องน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น แล้วบรรดาสารอินทรีย์ในห้องน้ำเหล่านี้มาจากไหน ? คำตอบคือ บรรดาสารอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงในห้องน้ำไปจากมนุษย์ผู้ใช้ห้องน้ำนั่นเอง โดยเฉพาะสิ่งปฏิกูลที่เป็นอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งเกิดขึ้นในห้องน้ำห้องส้วมทุกๆแห่งที่มีชักโครกหรือโถส้วมติดตั้ง เพื่อปลดทุกข์หนักเบา นอกจากนี้ห้องน้ำบางแห่งยังมีการล้างทำความสะอาดอาหาร การซักล้างต่างๆภายในห้องน้ำก็มี ซึ่งอาหารและเศษอาหารก็คือสารอินทรีย์ อาจจะมีกลิ่นอาหารจากการปรุงรสเพิ่มขึ้นมาอีกกลิ่น ทั้งกลิ่นอุจจาระและกลิ่นปัสสาวะที่เกาะติดอยู่ภายในชักโครกหรือโถส้วม รวมทั้งกลิ่นที่ลอยวนเวียนอยู่ภายในห้องน้ำ ทำให้บางครั้งต้องปิดจมูกเข้าห้องน้ำก็มี ในห้องน้ำบางแห่งไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ( บ่อส้วม )ลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ( ฟอร์เดรน )หรือในชักโครกกลิ่นตีกลับขึ้นมาเป็นประจำ ห้องน้ำบางแห่งมีกลิ่นแรงมากถึงขนาดทำให้ปวดศีรษะได้ ซึ่งบรรดากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์ทั้งสิ้น

  การบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ที่มาจากสารอินทรีย์

กระบวนการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นที่มีที่มาหรือสาเหตุเกิดจากสารอินทรีย์ในห้องน้ำมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังต่อไปนี้ .-

1. ด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือวิธีบำบัดทางชีวภาพ นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติบำบัดกลิ่น ซึ่งจะมีจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น เป็นธรรมชาติบำบัดที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับโลกใบนี้ เป็นการบำบัดทางธรรมชาติที่ไม่ส่งผลเสียและผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดทั้งพืชและสัตว์

2. การดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นด้วยสารเคมี หรือเคมีบำบัดนั่นเอง มนุษย์ได้มีการสร้างสารเคมีขึ้นมาใช้งานในด้านต่างๆมากมาย รวมถึงนำสารเคมีมาใช้ในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ซึ่งก็ใช้ได้ดีและเห็นผลรวดเร็ว แต่มีข้อเสียในจุดที่สารเคมีที่ใช้บำบัดกลิ่นดับกลิ่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สารเคมีอาจตกค้างในธรรมชาติสลายตัวได้ยาก ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในห้องน้ำอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ห้องน้ำ ทั้งการสัมผัสกับผิวหนังและการสูดดมเอาไอสารเคมีเข้าไป ส่งผลต่อระบบหายใจและปอดได้ในระยะยาว ถ้ามีการใช้สารเคมีดับกลิ่นในห้องน้ำบ่อยๆ โดยเฉพาะไอกรดจากสารเคมีทำความสะอาดในห้องน้ำ อาจทำให้ระคายเคืองแสบจมูกและคลื่นไส้ได้ในบางคน ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม

 ในการดับกลิ่นห้องน้ำ บำบัดกลิ่นห้องน้ำที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือ การใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในห้องน้ำห้องส้วมและการบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง น้ำเสียทั้งหมดที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วมจะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ถ้ามีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำ จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม และจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะไปอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้ส้วมไม่เต็มง่าย สิ่งปฏิกูลจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่ไปจากห้องน้ำที่เราใช้ทำความสะอาดและดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะสลายตัวไปตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างใดๆในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะและมลพิษของเสียต่างๆในสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ทุกๆชนิด

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายสายพันธุ์มารวมไว้ในที่เดียวกัน มีคุณสมบัติเด่นๆในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )และการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )โดยเน้นไปที่กลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุเกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วมก็เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว จึงเป็นจุลินรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้รวดเร็วทันใจ นำไปใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในห้องน้ำจะมีกลิ่นหอมทันที ไม่ส่งผลเสียและผลกระทบใดๆต่อห้องน้ำห้องส้วม รวมถึงผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมปลอดภัยไร้สารเคมี เป็นธรรมชาติบำบัดกลิ่น 100% ช่วยลดมลภาวะทางกลิ่นในห้องน้ำโดยตรง

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำ

ให้ใช้แบบบูรณาการทุกส่วน( ตามคำแนะนำที่แนบมาให้พร้อมรายละเอียดต่างๆ ) เน้นการทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ชักโครกหรือโถส้วม โถปัสสาวะ( ถ้ามี ) ผสมจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับน้ำสะอาดทำเป็นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำได้ทันที สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าร่วมกับแชมพูหรือสบู่เหลวได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อจุลินทรีย์ ใช้เป็นประจำช่วยให้ห้องน้ำไม่มีกลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นเหม็น ลดมลภาวะห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดในห้องน้ำ

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ ราคา

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง ( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..