จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้ทั้งบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทุกๆแห่ง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู

            

ในฟาร์มเลี้ยงหมูอุดมไปด้วยเชื้อนานาชนิด ถ้าฟาร์มสกปรกมาก เชื้อก็มีมาก ซึ่งมีทั้งเชื้อดี( จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ )และเชื้อที่ให้โทษหรือเชื้อโรค( จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคทั้งหลาย )การใช้ยาหรือสารเคมีกำจัดเชื้อเหล่านี้ ต้องระมัดระวังสูง เพราะจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์และกระทบต่อหมูที่เลี้ยง รวมไปถึงผู้บริโภคเนื้อหมูที่เลี้ยง ซึ่งอาจมีสารเคมีตกค้างในเนื้อหมูและในสิ่งแวดล้อมได้ การบำบัดด้วยวิธีชีวภาพจะปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีหรือยาบางชนิด ประการสำคัญคือไม่ส่งผลเสียและผลกระทบใดๆต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสาธารณะ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

ฟาร์มเลี้ยงหมูหรือฟาร์มเลี้ยงสุกร น้ำเสียและกลิ่นต้องทำการบำบัดไหม ?

ฟาร์มเลี้ยงหมูหรือฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆขนาดต้องทำการบำบัดของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมู ของเสียที่เป็นมูลสุกรหรือขี้หมูจะส่งกลิ่นเหม็น สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมรอบๆฟาร์มเลี้ยงหมู บางแห่งอาจถูกร้องเรียนจากชุมชนรอบๆฟาร์มก็มีให้เห็นบ่อยๆ ฟาร์มเลี้ยงหมูความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด เพื่อลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเป็นอย่างดี ถ้าการทำความสะอาดไม่ถึง ปล่อยให้ฟาร์มสกปรกเต็มไปด้วยขี้หมูหรือมูลสุกร การทำความสะอาดส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และหมูที่เลี้ยงได้ สารเคมีตกค้างในธรรมชาติอาจเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ ในการแก้ปัญหาในฟาร์มเลี้ยงหมู ทั้งในเรื่องของน้ำเสียและปัญหาเรื่องกลิ่นสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สารจากธรรมชาติ นั่นก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งไม่มีผลเสียและผลกระทบใดๆต่อผู้ใช้และตัวของหมูที่เลี้ยง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม กลับเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้จะช่วยลดทั้งมลภาวะและมลพิษในฟาร์มเลี้ยงหมู ช่วยบำบัดของเสียน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูได้เป็นอย่างดี บรรดาของเสียทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้จะถูกบำบัดและย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ซึ่งรวมทั้งมูลหมูหรือขี้หมูที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมู ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นตัวกำจัดของเสียต่างๆ

  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้มาจากไหน ?

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและดับกลิ่นเหล่านี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ เพียงแต่มีปริมาณอยู่น้อย อยู่แบบกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มก้อน ของเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูมีปริมาณมาก แต่จุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงเกิดปัญหาทั้งกลิ่นมูลหมูและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์ม เจ้าของฟาร์มต้องทำการบำบัดทั้งกลิ่นและน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมาย พรบ.สิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดของเสียและกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติ และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู สังเคราะห์ขึ้นมาจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ทุกๆชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งกลิ่นมูลหมูในฟาร์มเลี้ยงหมู  มูลหมูหรือขี้หมูเป็นสารอินทรีย์จากการให้อาหารเลี้ยงหมู มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้บำบัดของเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู ช่วยให้หมูมีสุขภาพอนามัยดี ลดความเครียดเรื่องกลิ่นให้กับหมูที่เลี้ยงในฟาร์ม ลดมลภาวะเรื่องกลิ่นและของเสียในฟาร์ม

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในฟาร์มเลี้ยงหมู เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นมูลหมูที่ส่งกลิ่นเหม็น จะใช้จุลินทรีย์แบบบูรณาการทุกส่วน ซึ่งจะมีคำแนะนำวิธีการใช้ในแต่ละส่วน ให้มาพร้อมกับจุลินทรีย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน กลิ่นในฟาร์มจะหอมทันทีที่ใช้งานตามคำแนะนำ ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นแล้ว ยังช่วยลดเชื้อโรคในฟาร์ม รวมทั้งผื่นคันที่เกิดขึ้นกับหมูที่เลี้ยงโดยไม่ต้องใช้ยาหรือสารเมีใดๆให้เป็นอันตราย เป็นธรรมชาติบำบัด 100%

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

     

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย

หัวข้อที่น่าสนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..