จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของไทย
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

(( ขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณากด แชร์ ( Share ) ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))

    

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

เพิ่ม และ เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที

Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆครั้งด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัด เพื่อการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้รวดเร็วมากขึ้น ลดค่า BOD,SS,TDS,FOG,TKN ในน้ำเสียบ่อบำบัด   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียในตัวเดียวกัน( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย )ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เป็นกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ จึงแก้ปัญหาน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำหรือไม่มีออกซิเจนเลย

  จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ?

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( Waste Water Treatment Bacteria หรือ Waste Water Treatment Microorganism ) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ ซึ่งรวมถึงของเสียต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียทุกชนิด ในน้ำเสียจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ในการแยกสารเหล่านี้ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียมีหลากหลายวิธีด้วยกัน และหนึ่งในวิธีการแยกสารเหล่านี้ออกมาจากน้ำเสียก็ด้วยวิธีการใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียได้ดี จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนั่นเอง

    

  ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย ?

กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีหลายวิธีด้วยกัน ทั้งวิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพ  ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพก็คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ในการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ถือว่าเป็นการกำจัดของเสียในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อแปรสภาพและสถานะของเสียทุกๆชนิดให้เปลี่ยนรูปไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในที่สุดของการกำจัดของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ ซึ่งเป็นไปตามสมการจำลองด้านล่าง ไม่ว่าการกำจัดของเสียต่างๆที่เจือปนและปนเเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจะใช้วิธีการใดๆก็ตาม แต่ขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดของเสีย ต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียประการเดียวเท่านั้นของเสียจึงจะแปรเปลี่ยนสภาพและสถานะได้ และจุลินทรีย์ที่จะใช้ในการย่อยสลายของเสียต่างๆนั้นจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียเพียงเท่านั้น จึงจะนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียได้ เปฌนกลุ่มจุลินทรีย์ที่รักษ์โลก ขยะและของเสียรวมถึงน้ำเสียไม่ล้นโลกใบนี้ก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก 

 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีกี่ประเภท ?

สำหรับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มหรือ 2 จำพวกดังต่อไปนี้ คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจน( Aerobic Bacteria หรือ Aerobic Microorgannisms )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ เจริญเติบโต การขยายตัว( ขยายเซลล์ )และใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ ในน้ำเสียนั้นๆจะต้องมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมากเพียงพอที่จุลินทรีย์จะนำออกซิเจนมาใช้งานได้ตลอดเวลา ออกซิเจนลดลงหรือมีปริมาณน้อยเมื่อใดจะส่งผลกระทบโดยตรงกับจุลินทรีย์กลุ่มนี้ทันที ดังนั้น ในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะในบ่อเติมอากาศ จะต้องมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียในปริมาณที่มากเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ ค่าออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียที่เหมาะสม( ค่า DO )จะมีค่ามากว่าหรือเท่ากับ 2 mg/l ขึ้นไป( ค่า DO >= 2 mg/l ) และค่า pH อยู่ในช่วง 5 - 9 ไม่ควรต่ำหรือสูงกว่าปริมาณที่กำหนด ถ้าค่า pH สูงมากๆหรือต่ำมากๆจะมีผลกระทบทันทีต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ อาจตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ควรหมั่นตรวจสอบระบบบำบัดอย่างน้อย 2 ค่านี้อยู่เป็นประจำ( ค่า DO และ ค่า pH ของน้ำเสียในบ่อบำบัด )

2.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic Bacteria หรือ Anaerobic Microorgannisms )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ การเจริญเติบโต การขยายเซลล์เหมือนจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มแรก ในน้ำเสียไม่ว่าจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลย จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ก็สามารถอยู่ได้และทำงานย่อยสลายได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น เป็นคุณสมบัติที่เด่นๆของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มแรก แต่ปฏิกิริยาการของสลายของเสียในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน แต่จุดด้อยของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ก็คือ การดึงมาใช้งานจากธรรมชาติค่อนข้างยาก ไม่เหมือนกับกลุ่มแรกที่สามารถดึงมาใช้งานได้ง่ายกว่ากลุ่มนี้ ถ้าจะนำมาใช้งานให้ได้ปริมาณมากตามที่ต้องการ จะต้องใช้วิธีการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการจึงจะได้มาซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ ความยากง่ายจึงอยู่ในจุดนี้

จุลินทรีย์ย่อยสลายทั้ง 2 กลุ่มนี้ ( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน และ กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน )มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศรอบๆตัวของเรา ในการดึงมาใช้ประโยชน์หรือใช้งาน จะต้องออกแบบระบบและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีพ การขยายเซลล์ โดยเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ถ้าดูแลและบำรุงรักษาบริหารจัดการไม่ดีพอ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง จะต้องดูแลและรักษาจุลินทรีย์ย่อยสลายให้อยู่กับระบบให้ได้มากที่สุด ออกซิเจนและอาหารในน้ำเสียต้องเพียงพอให้กับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก สิ่งแวดล้อมต่างๆต้องเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อความเป้นอยู่ของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัด 

 ปฏิกิริยา( การทำงาน )ของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไร ? 

สำหรับการทำงานย่อยสลายของเสียหรือปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมาจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือ การแปรสภาพและสถานะของเสียต่างๆให้กลายไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในที่สุดของปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไปตามสมการจำลองด้านล่างนี้

    

ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย( ปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ย่อยสลาย )จะได้ผลลัพธ์เป็นไปตามสมการจำลองด้านบน บรรดาขยะและของเสียต่างๆไม่ล้นโลกในทุกวันนี้ ก็มาจากผลงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเหล่านี้เป็นหลัก จึงได้ชื่อว่า จุลินทรีย์รักษ์โลก ช่วยรักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ ช่วยลดมลภาวะและมลพิษต่างๆ ของเสียให้หายหรือสลายไป ของเสียถูกแปรสภาพ ขยะถูกย่อยสลาย ฯลฯ ล้วนมาจากผลงานของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งหมด ในการย่อยสลายของเสียแต่ละชนิดของจุลินทรีย์ย่อยสลายจะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายไม่เท่ากัน ถ้าของเสียที่มีขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายน้อย แต่ถ้าของเสียมีขนาดใหญ่ก็จะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานขึ้น อาจเป็นเดือน เป็นปี หรือหลายๆปีก็มี เพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายมีขนาดเล็ก จุลินทรีย์ทุกชนิดทั้งมีประโยชน์ มีโทษ และเป็นกลางล้วนอยู่ใกล้ๆตัวและติดตัวของเราทุกๆคนอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้

    จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คืออะไร ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งและมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดำรงชีพ รวมถึงการเจริญเติบโตขยายเซลล์( ขยายตัว )รวบรวมและสังเคราะห์ขึ้นจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์จากธรรมชาติ เน้นในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )เป็นพิเศษ เราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ พื้นฐานของการแก้ไขปัญหาต่างๆคือ ความรู้ ที่นี่ เรามุ่งให้ความรู้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ทราบถึงที่มาหรือสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มุ่งขายสินค้าเพียงอย่างเดียว การบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน น้ำเสียมีแทบทุกแห่ง มลภาวะทางกลิ่นมีอยู่ทั่วไป ถ้าเราเข้าใจปัญหารวมถึงวิธีการแก้ปัญหา ก็จะทำให้ปัญหานั้นหมดไปในที่สุด กระบวนการต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่สำคัญ เราวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกค้า และแนะนำวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้แบบตรงจุดและตรงประเด็นในแต่ละเรื่อง เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จึงเต็มไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ มุ่งให้ความรู้และความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่นำมาเป็นบทความในที่นี้

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )    
 

 


            


 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..