จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆประเภทการสร้างและวางระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานไอศครีม
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆประเภท

    

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในโรงงานทำไอศรีมทุกๆแห่ง

โรงงานผลิตไอศรีมทุกๆแห่ง ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำเสียและปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอศรีมจะปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ในปริมาณที่มาก และสารอินทรีย์มีมวลโมเลกุลขนาดเล็ก จึงส่งผลให้น้ำเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นได้ ค่า BOD ของน้ำเสียในโรงงานทำไอศรีมค่อนข้างสูง น้ำเสียที่จะออกจากโรงงานไอศรีมจึงต้องทำการบำบัดให้เป็นน้ำดีเสียก่อน จึงจะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ ในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานไอศครีมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดของโรงงานเล็กหรือใหญ่ ปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน งบประมาณที่จะใช้ในการสร้างระบบบำบัด เป็นต้น ถ้าเป็นโรงงานขนาดเล็กทำกันในครอบครัว อาจจะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆในขั้นต้น แต่ถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่จะต้องสร้างเต็มระบบ เนื่องจากมีน้ำเสียปริมาณมาก ต้องสร้างเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบมาตรฐานทั่วไปที่สามารถบำบัดน้ำเสียปริมาณมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ทุกๆค่า ) 

การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆในเบื้องต้น

การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตไอศรีมแบบง่ายๆในเบื้องต้น

ต้องมีบ่อรับน้ำเสียและบ่อบำบัดไม่น้อยกว่า 3 บ่อ( ตามโมเดลด้านบน )บ่อที่สร้างขึ้นควรมีปริมาตรมากกว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 10 % - 20 % เผื่อ Overload ในอนาคต บ่อลึกไม่ควรเกิน 2.50 เมตร เพื่อทำความสะอาดได้ง่ายและออกซิเจนลงสู่พื้นบ่อได้ง่ายและกระจายได้อย่างทั่วถึง ทำเป็นบ่อปูนลักษณะบ่อน้ำล้นจากบ่อที่ 1 ไปบ่อที่ 2 และบ่อที่ 3 และมีการติดตั้ง Filter แบบละเอียดหลายชั้น เพื่อกรองสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย กรณีที่ไม่มีเครื่องเติมอากาศ( Aerator )ในบ่อที่ 2 ก็สามารถใช้จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนบำบัดน้ำเสียได้ แต่ถ้าดีที่สุดคือควรมีเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเสียและกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ใช้ออกซิเจน จะทำให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้ามีพื้นที่มากควรเพิ่มบ่อตกตะกอนไอศครีมในบ่อแรก และหมั่นสูบตะกอนไอศครีมไปกำจัดทิ้งบ่อยๆ เพื่อลดค่า BOD และค่า FOG ที่มีค่าสูง กรณีที่มีตะกอนละเอียดมาก อาจใช้ PAC ชนิดน้ำช่วยตกตะกอนก็ได้ ( Poly Aluminium Cloride : PAC ) 

สิ่งที่พึงเฝ้าระวังและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในโรงงานไอศรีม 

1. ค่า  BOD  ที่สูงผิดปกติ ต้องคอนโทรลค่า  BOD อย่าให้เกิน  20  mg/l

2. ค่า  FOG  ไขมันและน้ำมัน( จากกะทิสด ) อย่าให้เกิน  5 mg/l

3. ค่า  DO  ของน้ำเสียต้องอย่าให้ต่ำกว่า  2  mg/l

4. ค่า  pH   อย่าให้ต่ำกว่า  5.5 และไม่เกิน 9

กรณีที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการขั้นตอนต่างๆให้ปรึกษาผู้ที่เชียวชาญระบบบำบัดน้ำเสีย

    การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโรงงานไอศครีม

ปัญหาของกลิ่นต่างๆในโรงงานไอศครีม มาจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียเป็นเวลานานๆ การแก้ปัญหาในเรื่องของกลิ่นทำได้ใน 2 วิธีด้วยกัน คือ การใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น หรือการใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ส่วนใหญ่จะนิยมใช้จุลินทรีย์บำบัด เพราะมีความปลอดภัยสูง ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณีการใช้สารเคมี ซึ่งไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้ 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า(จุลินทรีย์หอม kasama)

บางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง ( ไม่ใช่ตัวแทน ) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ ไม่ใช่สารเคมีใดๆ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบของเรา

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เน้นหลักๆใน 2 เรื่อง

1. บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด น้ำเสียจากทุกๆแห่ง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( Anaerobic Microorganisms ) ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสียปัญหา

2. ดับกลิ่น / บำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดทุกๆประเภท ที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุมาจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด( สารอินทรีย์คือสารที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด ) ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร ) มีขนาดเดียว

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

ที่นี่..ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า( เท่านั้น )ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น การแก้ไขปัญหาทั้งการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในโรงงานทั่วๆไป


        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

       

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..