จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียและดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย

           

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

ที่นี่จำหน่ายจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียและการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์

เพิ่ม และ เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที 

Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆครั้งด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัด เพื่อการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้รวดเร็วมากขึ้น ลดค่า BOD,SS,TDS,FOG ในน้ำเสียบ่อบำบัด

   จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสียคืออะไร ??

จุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และจะมีจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์หรือให้ประโยชน์ มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพ บรรดาของเสียทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ ล้วนต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์นี้ในการย่อยสลายหรือทำลายทั้งสิ้น ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้แล้ว ของเสียต่างๆคงจะล้นโลกไปนานแล้ว จึงถือว่าเป็นจุลินทรีย์รักษ์โลก จุลินทรีย์ในโลกนี้มีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มที่ให้ประโยชน์ 2. กลุ่มที่ให้โทษหรือก่อโรค 3. กลุ่มที่เป็นกลางเข้าร่วมงานกับกลุ่มใดก็ได้

   ในบ่อบำบัดน้ำเสียจะมีของเสียที่เข้ามารอการบำบัดย่อยสลาย จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย( กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ )ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกันทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง สำหรับจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสียหรือจุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียทั้งสองกลุ่มนี้( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน )จะใช้ตัวใดก็ได้หรือใช้ทั้งสองกลุ่มนี้ร่วมกันก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนผลลัพธ์ของการบำบัดน้ำเสียจะเป็นไปตามสมการจำลองด้านล่าง ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมีมากเท่าใด ของเสียต่างๆก็ถูกทำลายได้รวดเร็วมากขึ้น

     

ภาพบนเป็นผลลัพธ์จากปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ของเสียจะถูกทำลายแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย ??

เหตุผลของการเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียก็เพื่อเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อบำบัดน้ำเสียให้มากขึ้นตามปริมาณของน้ำเสีย อันเนื่องมาจากในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์น้อย( เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำเสียที่มีมาก )โดยสังเกตุได้จากทั้งกลิ่น และค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่สูงขึ้น( ไม่ผ่านเกณฑ์ )ของเสียไม่ถูกย่อยสลายทำลาย ส่งผลให้น้ำเกิดการเน่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียน้อย ดังนั้น จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง จะเป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือทั้งสองกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสม นี่คือเหตุและผลของคำถามที่ว่า ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย

  ควรเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายที่บ่อใด ?

การเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่สักแต่ว่าจะเติมในจุดใดก็ได้ ถ้าเป็นการ Reboot ระบบใหม่และ Run ระบบ ให้เติมในบ่อที่ 1 และบ่อเติมอากาศเพียงเท่านั้น ส่วนปริมาตรการเติมให้คำนวณจากปริมาตรของบ่อบำบัดที่รับน้ำเสียเป็นเกณฑ์ กรณีที่ไม่ได้ Reboot และ Run ระบบใหม่ให้เติมจุลินทรีย์ในบ่อที่ 1 ก็พอ และที่สำคัญไม่ควรมองข้ามคือ ต้องเติมจุลินทรีย์ที่บ่อเกรอะด้วย ขนาดของการเติมแต่ละครั้งให้ดูที่ปริมาตรของบ่อบำบัด ไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้อยประสิทธิภาพไปด้วย ส่วนเติมมากเป็นเรื่องดี เพราะจะส่งผลให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียดีมากขึ้น กรณีที่เกิดปัญหาในบ่อเติมอากาศเกิดอุบัติเหตุจุลินทรีย์ย่อยสลายตายเกลี้ยงบ่อ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ควรทำคือ ทำการ Reboot และ Run ระบบใหม่( ล้างของเดิมออกให้หมด ) แต่ถ้าบ่อเติมอากาศเริ่มๆมีกลิ่นเหม็นไม่มาก ก็สามารถเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเติมอากาศได้เลย เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากขึ้นไปทดแทนในบ่อเติมอากาศ กลิ่นก็จะสลายไปในไม่ช้า ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียควรหมั่นตรวจสอบระบบอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง

  สัญญาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย

สังเกตุได้จากสีของน้ำเสีย ถ้าเริ่มมีสีดำขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้ทราบว่า ในบ่อบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์น้อย หรือในเรื่องกลิ่น ถ้าบ่อบำบัดเริมมีกลิ่นเหม็น แสดงให้ทราบว่า เริ่มมีปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย หรือกรณีที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง โดยเฉพาะค่า BOD สูงมาก ทำให้รู้ว่าปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย ย่อยสลายของเสียไม่ทัน ส่งผลทำให้ค่า BOD ในบ่อบำบัดสูง ต้องรีบแก้ไขและปรับปรุงระบบทันที โดยเฉพาะการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในบ่อบำบัด

        

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด

สำหรับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน และเราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอม เพื่อประโยชน์ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )อีกทางหนึ่ง โดยทั่วไปจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติใดๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสังเคราะห์ขึ้นจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆ )และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( เจ้าของ )เราจำหน่ายมามากกว่า 20 ปีแล้ว มีลูกค้าที่ใช้บริการของเรากระจายอยู่ทั่วประเทศ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำมากกว่า 80% เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าฟรีๆเมื่อซื้อสินค้าไปจากเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการปรึกษาแต่ละครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียของลูกค้า ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ปรึกษาทั่วๆไปที่ต้องคิดคอร์สค่าที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง แต่ที่นี่เราบริการลูกค้าของเราฟรีๆทุกๆท่านในการแก้ปัญหาให้ในแต่ละครั้ง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าขอเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านด้วยความเต็มใจ

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง

  (  ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกลเป้นตัวกำหนด  )

มีปัญหาจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

Run และ Reboot ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า Run ระบบ 

            

 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..