จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย วิธีการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานในเวลาเดียวกันทันที
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง

       

มีปัญหาเรื่องกลิ่นในโรงงานลูกชิ้น? กลิ่นเหม็นในโรงงานทำลูกชิ้น? มีปัญหาน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น? ฯ ล ฯ ปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขได้ ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดทั้งกลิ่นและน้ำเสีย ได้ประโยชน์ 2 อย่างในเวลาเดียวกันทันที คือ การดับกลิ่น และ การบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานลูกชิ้น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

โรงงานผลิตลูกชิ้น ไม่ว่าจะขนาดเล็กๆหรือขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม จะเป็นลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา ปัญหาจะเหมือนกัน คือ มีปัญหาในเรื่องของกลิ่น และมีปัญหาในเรื่องของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงาน กลิ่นในโรงงานลูกชิ้นมาจากไหน? น้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นมาจากไหน? ทำไมต้องมีกลิ่น? ทำไมต้องมีน้ำเสียเกิดขึ้น?  ลูกชิ้นทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นอะไรก็ตามที่ผลิตจากเนื้อสัตว์และพืช ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา หรืออื่นๆผสมกัน ลูกชิ้นแต่ละลูกเป็นสารอินทรีย์ที่มาจากสัตว์หรือพืชทั้งสิ้น เมื่อรวมตัวกับน้ำและออกซิเจนจะเกิดการเน่าเสียขึ้นได้หรือเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นขึ้นได้ ทั้งกลิ่นที่มาจากวัตถุดิบที่ใช้ทำลูกชิ้นโดยตรงและกลิ่นที่เกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อนำลูกชิ้นมาล้างหรือต้ม จะมีชิ้นส่วนของลูกชิ้นเจือปนมากับน้ำ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา เพราะมันมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็น เมื่อเศษเนื้อจากลูกชิ้นรวมตัวกับน้ำและออกซิเจนเป็นเวลานานๆจะเกิดการเน่าเสียเกิดขึ้น นี่คือที่มาของกลิ่นในโรงงานลูกชิ้นอีกประการหนึ่ง รวมถึงที่มาของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตลูกชิ้น ซึ่งเจ้าของโรงงานก็รู้ดี แต่อาจจะไม่รู้วิธีการแก้ไขหรือวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว บางรายอาจจะใช้สารเคมีมาแก้ปัญหาชั่วคราว แต่ก็แก้ไม่ได้ บางรายอาจจะใช้อีเอ็มที่ขายในท้องตลาด แต่ก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดี ในการแก้ปัญหาในโรงงานผลิตลูกชิ้น มีปัญหาที่ต้องให้แก้ไขอยู่ 2 ปัญหาด้วยกัน คือ  น้ำเสียที่เกิดขึ้น และกลิ่นที่เกิดขึ้นในโรงงานลูกชิ้น ต้องแก้ไขปัญหาใน 2 เรื่องนี้เป็นหลัก

1. ปัญหาเรื่องกลิ่น แก้อย่างไร? ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่น ต้องดูที่มาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้น อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า กลิ่นที่เกิดขึ้นในโรงงานลูกชิ้นก็มาจากลูกชิ้นนั่นเอง และลูกชิ้นเป็นสารอินทรีย์มีกลิ่นในตัวของลูกชิ้นแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปตามวัตถุดิบที่ใช้ทำลูกชิ้นนั้นๆ และอาจเกิดการเน่าเสียในบางครั้งบางเวลา ก็สามารถเกิดกลิ่นตามมาได้ง่ายๆ การดับกลิ่นลูกชิ้นจะใช้สารเคมีก็ได้ แต่ต้องเลือกสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือจะเลือกโดยวิธีชีวภาพก็คือการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่น ซึ่งวิธีการหลังนี้จะมีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อผู้ใช้งานเองและผู้บริโภค เพราะไม่มีสารตกค้างในลูกชิ้น ไม่ส่งผลเสียต่อสินค้าคือลูกชิ้นและสิ่งแวดล้อม แต่จะช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นในโรงงานลูกชิ้น

2. ปัญหาเรื่องน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตลูกชิ้น มีทั้งน้ำที่ใช้ล้างลูกชิ้นและน้ำที่ใช้ต้มสุกลูกชิ้น ซึ่งน้ำทั้งสองส่วนนี้จะมีเศษเนื้อจากลูกชิ้นปนเปื้อนและเจือปนไม่มากก็น้อย แต่ส่วนใหญ่จะมีเจือปนและปนเปื้อนเศษลูกชิ้นจำนวนมาก จึงกลายไปเป็นน้ำเสีย ซึ่งต้องทำการบำบัดให้เป็นน้ำดีต่อไปก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานผลิตลูกชิ้นทุกๆแห่ง ทั้งรายเล็กๆและรายใหญ่ กรณีที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะมีเงินลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียได้ง่ายๆ แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการขนาดเล็กๆไปจนถึงระดับครัวเรือนที่ทำกันในบ้านเรือนของตัวเอง จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขึ้น ก็ต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งกำลังงบประมาณไม่ถึง อีกทั้งอาจมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ ที่จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งค่อนข้างยากสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กๆและผู้ประการระดับครัวเรือน แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกฎหมายบังคับโดยตรง ดังนั้น จึงต้องแก้ปัญหาในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทั้งน้ำเสียและปัญหาเรื่องกลิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้ เกิดการร้องเรียนขึ้นได้ง่ายๆ ผู้ประกอบการต้องมีบ่อรับน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน บ่อรับน้ำเสียดังกล่าวนี้จะต้องรองรับน้ำเสียได้มากกว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เช่น น้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีปริมาณ  10 ลบม.( 10 คิว ) ต้องสร้างบ่อรับน้ำเสียเผื่อไว้ที่ขนาดความจุน้ำเสียไม่น้อยกว่า 20 ลบม.ในแต่ละบ่อ และควรต้องมีเครื่องเติมอากาศในบ่อที่ 2 หรือบ่อที่ 3 และต้องมีบ่อพักน้ำทิ้ง( บ่อสุดท้าย )ก่อนปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องมี 3 บ่อนี้เป็นหลัก เพื่อรองรับน้ำเสียที่จะทำการบำบัด กรณีพื้นที่ไม่มีหรือพื้นที่น้อยไม่เพียงพอ อาจใช้ถังบำบัดที่มีขายตามท้องตลาดก็พอได้ แต่การบำบัดและขั้นตอนการบำบัด ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย ไม่ควรทำโดยพลการที่ขาดความรู้ เพราะจะทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียผิดพลาดและไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยก็ได้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ลงทุนทั้งทีต้องได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ถ้าไม่มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำเลย ขอแนะนำให้ปรึกษากับกรมควบคุมมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆกับผู้ประกอบการทุกท่าน

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ตอบโจทย์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง เป็นจุลินทรีย์หอม 2 in 1 มีกลิ่นหอมในตัว ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นจะอยู่ในคุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ นำมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง ซึ่งจำหน่ายมามากกว่า 20 ปีแล้ว มีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการโรงงานลูกชิ้นหลายรายกระจายอยู่ทั่วประเทศที่ใช้บริการจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นประจำ ที่นี่เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่าน เพียงสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจากที่นี่ ท่านจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆตลอดเวลาที่สั่งซื้อ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้ฟรีๆทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เน้นหลักๆใน 2 เรื่อง

1. บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด น้ำเสียจากทุกๆแห่ง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( Anaerobic Microorganisms ) ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสียปัญหา

2. ดับกลิ่น / บำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดทุกๆประเภท ที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุมาจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด( สารอินทรีย์คือสารที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด ) ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้- ไกล )

บางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง ( ไม่ใช่ตัวแทน ) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ ไม่ใช่สารเคมีใดๆ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบของเรา

  


        

 

RUN/BOOT&REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่... 
จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ( AS ) กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

       

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..