จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย RUN ระบบบำบัดน้ำเสียโดยการ Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อเติมจุลินทรีย์ตั้งต้นเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียได้รวดเร็วมากขึ้น
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

        

BOOST ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

REBOOST ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

RUN ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

BOOST ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

ในการ " BOOST " ระบบบำบัดน้ำเสียคำนี้จะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ เป็นระบบที่สร้างขึ้นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ความหมายก็คือ การสร้างจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )ขึ้นมาในระบบบำบัด นั่นเอง ในการ Boost ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบทุกๆแห่ง จำเป็นจะต้องมีจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )เป็นตัวตั้งต้นในการ RUN ระบบใหม่ เพื่อให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆตามที่ระบบต้องการ ดังนั้ ความหมายของคำว่า BOOST ระบบบำบัดในที่นี้ จึงหมายถึงการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบบำบัดที่เปิดใช้ใหม่นั่นเอง

REBOOST ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

สำหรับความหมายของ Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียในที่นี้มีความหมายเช่นเดียวกันกับการ Boost ระบบบำบัดน้ำเสีย เพียงแต่ Reboost จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเดิมหรือของเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียของเดิมมีปัญหาหรือล้างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ( ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆบ่อ )ซึ่งในความเป็นจริงตามหลักการทั่วไปแล้ว ต้องทำการ Clean หรือทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย( บ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆบ่อ )ปีละครั้ง เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ไม่มีของเสียตกค้างในระบบในปริมาณมากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ดังนั้น Reboost ระบบบำบัดน้ำเสีย ก็คือการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย RUN ระบบเดิมที่ผ่านการ Clean หรือทำความสะอาดล้างระบบเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เนื่องจากการล้างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบในแต่ละครั้ง จะส่งผลให้ระบบบำบัดและบ่อบำบัด โดยเฉพาะบ่อเติมอากาศ ไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่ในระบบบำบัดเลยหรือถ้ามีก็มีปริมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอกับการบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณมาก ในการ Reboost ระบบใหม่ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรีบูทเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบบำบัด

RUN ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อเริ่มต้น RUN ระบบ( บำบัดน้ำเสีย )หรือ Start ระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานหรือทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ที่เกิดขึ้น ในการ Run ระบบบำบัด จำเป็นต้องมีตัวตั้งต้นซึ่งเป็นตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดของระบบบำบัด นั่นก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ) ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเก่า( ระบบบำบัดที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว )ถ้ามีการทำความสะอาดล้างระบบ ก็ต้องมาทำการ Run ระบบใหม่อีกครั้งด้วยการเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบบำบัดตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่การทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียได้เต็มรูปแบบ

   ในระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปจะมีคำศัพท์ทั้ง 3 คำนี้ปรากฎอยู่เรื่อยๆ ทั้ง Boost ระบบใหม่ แล้วทำการ Run ระบบด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย หรือ มีการ Reboost ระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในการ Reboost ระบบบำบัดแต่ละครั้งก็ต้อง Run ระบบที่ทำการ Reboost เรียบร้อยแล้วด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายในทุกๆครั้ง

   เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และดับกลิ่นในตัวเดียวกัน ต้องการ Boost ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นใหม่ ทำการ Run ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรือกรณีที่มีการ Clean ล้างทำความสะอาดระบบบำบัดทั้งระบบ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าไป Reboost และ Run ระบบบำบัดของท่าน เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง

   มีปัญหาในระบบบำบัดน้ำเสีย( บ่อบำบัดน้ำเสีย )มีปริมาณจุลินทรีย์น้อย( เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำเสีย )หรือกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการ Overload หรือน้ำเสียในบ่อบำบัดเริ่มมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นผิดปกติ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเติมเข้าไปในระบบบำบัดได้ทันที จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัด เพื่อเพิ่ม และ เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีมากยิ่งขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาทางด้านเทคนิคในด้านต่างๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด ฯลฯ ปรึกษาเราที่นี่ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปจากเรา จะได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาและแก้ปัญหาให้ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านฟรีๆตลอดการสั่งซื้อ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาแต่ประการใด เราวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้ลูกค้าของเราฟรีๆ

    

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้- ไกล )

บางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง ( ไม่ใช่ตัวแทน ) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ ไม่ใช่สารเคมีใดๆ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบของเรา  


         
จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ( AS ) กดดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

        

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..