จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเหม็นบ่อส้วมดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะห้องน้ำเหม็นชักโครกเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ดับกลิ่นเหม็นบ่อส้วมดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ

     

มีปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำ? มีปัญหาเรื่องกลิ่นบ่อส้วม( บ่อเกรอะ )? มีปัญหาชักโครกส่งกลิ่นเหม็น? ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำห้องส้วมแก้ไขได้ง่ายๆ โดยวิธีการทางชีวภาพไม่ส่งผลกระทบหรือเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วม ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วมเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ตั้งแต่บ้านเรือนทั่วๆไปจนถึงอาคารสำนักงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นจะนิยมใช้สารเคมีกัน และส่วนใหญ่จะเป็นสารทำความสะอาด ซึ่งไม่ใช่ตัวดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยตรง บางแห่งใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น กรดซัลฟูริค หรือ โซดาไฟ เป็นต้น ซึ่งสารเคมีอันตรายเหล่านี้จะไปทำร้ายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ( บ่อส้วม ) จุลินทรีย์อาจตายเกลี้ยงบ่อได้ตลอดเวลา ทั้งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ห้องน้ำด้วย ไอระเหยของสารเคมีอาจไปทำลายระบบทางเดินหายใจได้ ควรหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ

  กลิ่น( เหม็น )ในห้องน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร?

กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม ส่วนใหญ่มาจากของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูล( อุจจาระและปัสสาวะ )ที่ไปจากมนุษย์ที่ใช้ห้องน้ำทุกๆคน และสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมด ผ่านการสันดาปของร่างกายและถ่ายไปเป็นของเสียลงที่ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเอง แน่นอนว่าของเสียต่างๆที่ไปจากร่างกายของเราทุกๆคนย่อมมีกลิ่นเกิดขึ้นในแต่ละวันมีการใช้ห้องน้ำห้องส้วมกันตลอด ของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตลอดเช่นกัน ของเสียจะถูกไปรวมไว้ที่บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมทั้งหมด จุลินทรีย์ในธรรมชาติจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ แต่ในบางครั้งปริมาณของเสียมีมาก จนกระทั่งจุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อส้วมย่อยสลายไม่ทันกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงส่งผลติดตามมาด้วยกลิ่นจากบ่อส้วม ทั้งกลิ่นสิ่งปฏิกูลและกลิ่นก๊าซไข่เน่าและกลิ่นอื่นๆ บรรดาสารอินทรีย์และของเสียทั้งหมดบนโลกใบนี้จะถูกจุลินทรีย์ในธรรมชาติย่อยสลายให้แปรสภาพในขั้นสุดท้ายจะกลายไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การดับกลิ่นกำจัดกลิ่น โดยเฉพาะกลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์ ตัวจัดการแก้ไขปัญหานี้ก็คือ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นนั่นเอง เป็นการดับกลิ่นและบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ 100% ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ เป็นการลดมลภาวะในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอีกประการหนึ่งก็คือ จุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดในธรรมชาติไม่สมดุลกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง( ของเสียมีปริมาณมาก )จึงทำให้เกิดมลภาวะบ่อยๆ นอกจากนี้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ยังเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีปัญหาจุลินทรีย์ในระบบมีน้อย วิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในห้องน้ำห้องส้วม ในขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นและย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบ( บ่อเกรอะ ) ในบ่อเกรอะบ่อส้วมทุกๆแห่งจะมีออกซิเจนเบาบางไปถึงน้อยมาก บางแห่งแทบไม่มีออกซิเจนเลย อุดมไปด้วยก๊าซพิษที่เป็นอันตรายหลายชนิด ทั้งก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทนและอื่นๆ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในธรรมชาติจะทำปฏิกิริยาบำบัดของเสียไม่ได้ เพราะไม่มีออกซิเจนเพียงพอให้นำมาใช้งาน การดำรงชีพและขยายตัว คงมีแต่เฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนทำงาน แต่มีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก จะไม่สมดุลกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงเป็นที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์จากของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ และกลิ่นเหล่านี้จะลอยขึ้นสู่ที่สูงมาตามท่อระบายน้ำเสีย จุดใดที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับท่อของบ่อเกรอะ กลิ่นก็จะล่องลอยไปตามเส้นทางท่อ เช่น ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำทุกจุด ต่อน้ำเสียในห้องน้ำไปลงที่บ่อเกรอะทั้งหมด หรืออ่างล้างมือมีการต่อน้ำทิ้งลงไปที่บ่อเกรอะ เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่น )จึงเหมาะกับการเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมที่อับอากาศออกซิเจน คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าคือ บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่น( บำบัดกลิ่น )โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งในบ่อเกรอะจะเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน จึงเป็นจุลินทรีย์หอม 2 in 1 ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำห้องส้วม

ให้ใช้แบบบูรณาการทุกส่วนในห้องน้ำที่เป็นจุดอับชื้นและจุดที่มีของเสียเกิดขึ้น เช่น ชักโครก , ท่อน้ำทิ้ง( ฟอร์เดรน )แต่ละจุด , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ( ถ้ามี ) , พื้นห้องน้ำ เป็นต้น สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบ่อยตามความต้องการได้โดยไม่มีอันตรายใดๆ เพราะไม่ใช่สารเคมี การใช้แต่ละจุดให้ดูตามคำแนะนำที่แนบมาให้พร้อม ใช้เป็นประจำจะช่วยลดของเสียและสิ่งปฏิกูลไม่ให้ส้วมเต็มเร็ว ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำและกลิ่นที่มาจากบ่อเกรอะบ่อส้วม

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราจำหน่ายมามากกว่า 20 ปีแล้ว ลูกค้ากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่ใช้งานจุลินทรีย์หอมคาซาม่าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ลูกค้ากลุ่มคอนโดมิเนียมจะมากที่สุด รองลงมาจะเป็นกลุ่มครัวเรือนและโรงงาน อาคารสำนักงานต่างๆ ในเรื่องของการดับกลิ่นกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเน้นไปที่การดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด( ไม่เฉพาะแต่ห้องน้ำและบ่อเกรอะเท่านั้น ) ที่กลิ่นนั้นๆมาจากหรือเกิดจากสารอินทรีย์ กลิ่นน้ำเน่าเหม็น น้ำเน่าเสีย กลิ่นมูลสัตว์ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะเหม็น ฯลฯ

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ 1,200 บาท ( มีขนาดเดียวเท่านั้น )

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20 ลิตร ( บรรจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล ในบางพื้นที่ขนส่งอาจเข้าไม่ถึง ต้องขออภัยลูกค้าที่ไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการของท่านได้ทั้งหมด เพราะข้อจำกัดในเรื่องของการขนส่ง

 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเรา หรือแอบอ้างจากเรา ต้นฉบับจริงต้องที่นี่...ที่เดียวเท่านั้น

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..