จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับจุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง เพื่อต้องการกำจัดสิ่งสกปรกที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียออกให้ได้มากที่สุด เพื่อให้น้ำเสียกลายไปเป็นน้ำดีในที่สุด
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง

      

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

น้ำเสียจากทุกๆแห่ง ทำไมต้องทำการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง? ไม่บำบัดไม่ได้หรือ? และต้องบำบัดน้ำเสียอย่างไร น้ำเสียจึงจะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้? โปรดติดตามอ่านเนื้อหาจากด้านล่างนี้

ความหมายของ " น้ำเสีย "

น้ำเสีย คือ น้ำที่ปนเปื้อนและเจือปนไปด้วยสิ่งสกปรกต่างๆจะมากหรือน้อยก็ถือว่าเป็นน้ำเสียในที่สุด อาจมีสีขุ่น ดำ หรือสีใส ก็ถือว่าเป็นน้ำเสีย สิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำใส ในบางครั้งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาเปล่า ต้องทำการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จึงจะรู้ว่าเป็นน้ำเสียหรือไม่ น้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วถือว่าเป็นน้ำเสีย เช่น น้ำล้างมือ น้ำล้างเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำแนกในเรื่องของน้ำเสียมาก( น้ำเสียที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกจำนวนมาก )หรือน้ำเสียน้อย( น้ำเสียที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกเล็กน้อย )ออกไปอีกต่อหนึ่ง เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขและแนวทางการบำบัดต่อไป นี่คือเรื่องราวของน้ำเสียที่เรารู้จักในชีวิตประจำวัน ทุกๆคนล้วนสร้างน้ำเสียขึ้นในทุกๆวัน เพราะทุกๆคนต้องอาบน้ำ ดื่มน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง มนุษย์จึงเป็นแหล่งผลิตน้ำเสียมากที่สุด โดยมากกว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

น้ำเสียมาจากแหล่งใดบ้าง ?

ถ้าจะตอบแบบง่ายๆก็คือ ที่ใดมีมนุษย์อยู่ ที่นั่นมีน้ำเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยทั่วไปน้ำเสียจะมาจากธรรมชาติส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละวันที่ต้องใช้น้ำ ทั้งการอุปโภคอาบน้ำทำความสะอาดและบริโภคดื่มน้ำในแต่ละวัน รวมไปถึงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม นี่คือแหล่งที่มาของน้ำเสียโดยภาพรวม 

น้ำเสียเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างไร?

น้ำเสียสามารถสร้างทั้งมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดได้ตลอดเวลา ถ้าน้ำเสียวิกฤตหนักๆ( มีสารปนเปื้อนจำนวนมาก )น้ำเสียเป็นสีดำและมีกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่สามารถดำรงชีพได้อยู่ในน้ำเสีย น้ำที่เสียมากจะส่งผลให้ค่าออกซิเจนในน้ำเสียนั้นต่ำมากหรืออาจเป็นศูนย์( ไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเลย )ดังนั้น การประเมินว่า น้ำเสียมากหรือเสียน้อย ส่วนหนึ่งจะพิจารณาที่ค่าของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นๆ( ค่า DO )สิ่งมีชีวิตทุกๆชนิด( ทั้งพืชและสัตว์ )ต่างต้องการออกซิเจนในการดำรงชีพ ในน้ำต้องมีออกซิเจนเพียงพอให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำห้วยหนองคลองบึง ถ้าน้ำเสียวิกฤตหนัก สิ่งมีชีวิตในน้ำก็อาจตายเกลี้ยงได้ทุกเมื่อ จึงเป็นที่มาของ น้ำเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะส่วนรวม ต้องทำการบำบัดน้ำเสียนั้นๆให้กลายเป็นน้ำดีเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้ง ในการบำบัดน้ำเสียจะมีการกำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากแต่ละแหล่ง( ที่มา ) และแต่ละแห่งจากหน่วยงานราชการ ซึ่งค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละแหล่งที่มาอาจไม่เหมือนกันทุกค่า เช่น ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ยังมีการแยกย่อยเป็นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละชนิดก็อาจแตกต่างกัน หรือกรณีอาคารชุด อาคารสำนักงานต่างๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณจำนวนห้องและขนาดของอาคาร เป็นต้น ในแต่ละวันจะมีน้ำเสียปริมาณมากที่ถูกผลิตขึ้นโดยมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ถ้าบรรดาน้ำเสียทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมานี้ไม่มีการบำบัดให้เป็นน้ำดีเลย อะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ? ลองนึกภาพดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดในน้ำอาจตายเกลี้ยงได้ตลอดเวลา น้ำดื่มอาจไม่มีให้บริโภค ซึ่งจะกระทบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ ขาดอาหารหนึ่งวันสามารถอยู่ได้ แต่ถ้าขาดน้ำหนึ่งวัน อาจอยู่ไม่ได้ จึงเป้นที่มาของคำว่า น้ำ คือ ชีวิต ทุกๆชีวิตต้องการน้ำ แม้แต่พืชยังขาดน้ำไม่ได้ ขาดน้ำคือ ตายสถานเดียวเท่านั้น น้ำเสียไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ต้องทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี โดยต้องผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก่อน

เราจะบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้อย่างไร?

กับหัวข้อของบทความนี้ก็คือ จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียก็เพื่อ ต้องการให้น้ำเสียทั่วๆไปจากทุกๆแหล่งและทุกๆแห่งกลายไปเป็นน้ำดี( ตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ )ไม่สร้างมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยดำรงชีพอยู่ในน้ำห้วยหนองคลองบึงในธรรมชาติ ที่ใดก็ตามที่เป็นแหล่งผลิตน้ำเสียขึ้นมา ก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะส่วนรวม เพื่อไม่ให้น้ำเสียนั้นๆไปสร้างมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมต่อไป ก่อนที่เราจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นของเรา เราต้องทราบก่อนว่า น้ำเสียที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งใด? จากจุดใด? เช่น น้ำเสียของคอนโดมิเนียมขนาด 500 ห้อง( รวมทั้งหมด ) น้ำเสียของคอนโดมิเนียมจะประกอบไปด้วย น้ำเสียจากการใช้น้ำ อาบน้ำ ซักล้าง และน้ำเสียจากชักโครก ซึ่งน้ำเสียจากจุดนี้จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ( บ่อส้วม )ทั้งหมด ในการออกแบบระบบรับน้ำเสีย ต้องทำการแยกบ่อรับน้ำเสียเป็นคนละบ่อ ไม่ควรนำมารวมกัน เพราะจะสร้างปัญหาตามมาในภายหลังได้ ซึ่งจะแก้ไขได้ยากขึ้น น้ำเสียจากคอนโดมิเนียมทั้งสองส่วนนี้จะต้องทำการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบดีมีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสียก็ออกมาดี ได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ แต่ในความเป็นจริง ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาอยู่เรื่อยๆและหลายแห่งจำนวนมาก( ที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ ) หรือกรณีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องดูว่าแหล่งน้ำเสียมาจากจุดใดบ้าง เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ น้ำเสียจากโรงอาหาร น้ำเสียจากไลน์ผลิต น้ำเสียจากสารเคมี เป็นต้น ซึ่งต้องดูในรายละเอียดทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การวางแผนการบำบัดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเต็มที่ ส่วนขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย แต่ละแห่งและแต่ละแหล่งอาจแตกต่างกันออกไป แต่ทุกๆแห่งต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็คือ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้เป็นน้ำดีเรียบร้อยแล้ว ต้องได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามเกณฑ์ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ถ้าที่ใดก็ตามทำการบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฎว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งยังไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดในหลายๆค่าหรือบางค่า ต้องนำไปแก้ไขและปรับปรุงการบำบัดใหม่ ซึ่งอาจต้องไปแก้ไขระบบบำบัดหรือปรับปรุงทางเทคนิคของระบบบำบัด เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพดีได้ผลลัพธ์คือค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ทุกๆค่า นี้คือเรื่องราวของการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสีย( ทุกๆแห่ง )

น้ำ คือ ชีวิต น้ำเสียไม่สามารถนำมาใช้งานได้ นอกจากจะทำการบำบัดให้ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น สำหรับจุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียก็เพื่อ ต้องการเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายไปเป็นน้ำดี ด้วยกระบวนการกำจัดสารปนเปื้อนและสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำเสียออกให้ได้มากที่สุด จะด้วยวิธีการทางด้านกายภาพ เช่น การกรอง การตกตะกอน การคัดแยกต่างๆ หรือบางกรณีอาจใช้วิธีการทางเคมีร่วมด้วย เช่น การตกตะกอนด้วย PAC การตกตะกอนสี หรือการแยกสารด้วยพลังงานไฟฟ้า และกระบวนการทางชีวภาพคือ การใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการกำจัดของเสีย บรรดาของเสียทุกๆอย่างบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งสิ้น ของเสียต่างๆไม่ล้นโลกในทุกวันนี้ก็เป็นผลงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเอง การย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์จะได้ผลลัพธ์เป็นไปตามสมการจำลองด้านล่างนี้

     

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลาย ซึ่งจะแปรเปลี่ยนสภาพของสสาร( ของเสีย )กลายไปเป็น น้ำ + พลังงงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ที่สุดของการย่อยสลายของจุลินทรีย์จะได้ผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้

ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์ จะคล้ายกันหรือเหมือนกันกับปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบสมบูรณ์( ออกซิเจนเพียงพอ ) กล่าวคือ ได้ผลลัพธ์เหมือนกันตามสมการด้านล่าง

การเผาไหม้แบบสมบูรณ์( ออกซิเจนเพียงพอ ) => น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์

ดังนั้น ที่สุดของที่สุดของการเผาไหม้แบบสมบูรณ์( ไม่เหลืออะไรเลย ) จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามสมการด้านบน

ระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศไทย

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศไทย ส่วนใหญ่( มากกว่า 90% )เป็นระบบแบบเติมอากาศ( Activated  Sludge : AS )ระบบบำบัดนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด อออแบบง่าย ใช้งบประมาณไม่สูงมาก( ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำเสียและปริมาตรน้ำเสีย )มีทั้งที่ออกแบบระบบแบบง่ายๆที่เหมาะสำหรับน้ำเสียมีปริมาณน้อยและไม่วิกฤต และระบบที่ออกแบบยากขึ้นสลับซับซ้อนมากขึ้นก็มี การออกแบบระบบบำบัดต้องสอดคล้องกับแหล่งที่มาของน้ำเสียและปริมาตรของน้ำเสียที่เกิดขึ้น แต่ละแหล่งและแต่ละแห่งน้ำเสียและปริมาตรอาจแตกต่างกันออกไป ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศนี้ มีทั้งจุดด้อยและจุดเด่นในตัว ถ้าดูแลบำรุงรักษาหรือบริหารจัดการระบบไม่ดีพอ ก็ล้มเหลวได้ง่ายๆ การบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาทางด้านเทคนิคค่อนข้างจะมีมาก ผู้ดูแลระบบและการบำบัดน้ำเสีย จำเป็นต้องเข้าใจระบบบำบัดนี้เป็นอย่างดี และต้องเข้าใจกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศด้วย ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละค่า ถ้าเกินมาตรฐานต้องรู้ว่า สาเหตุเกิดจากอะไร? และจะแก้ไขอย่างไร? ระบบล้มเหลวเกิดจากสาเหตุใด? และแก้ไขอย่างไร? เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์เติมเต็มให้กับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหา

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย ขั้นตอนสุดท้ายต้องใช้จุลินทรีย์บำบัด( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ในขั้นตอนการใช้จุลินทรีย์บำบัดนี้ จะสามารถลดค่า BOD ได้ถึง 80% มากที่สุดของกระบวนการบำบัดน้ำเสียในทุกๆวิธี ของเสียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย เราไม่สามารถกรองออกมากำจัดทิ้งได้ด้วยฟิลเตอร์ แต่จุลินทรีย์สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียที่มีขนาดเล็กๆได้ ในการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือ ค่า BOD ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นที่หนักอกหนักใจของเจ้าของระบบบำบัดและผู้กำกับดูแลระบบบำบัด ตัวที่จะลดค่า BOD ได้มากก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเอง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้ามามีบทบาทและเติมเต็มความต้องการ เพื่อเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้ดีมากยิ่งขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย )และการบำบัดกลิ่นกำจัดกลิ่น ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( ย่อยสลายของเสีย )ถึงแม้ในน้ำเสียนั้นๆจะไม่มีออกซิเจนเลย( ค่า DO = 0 )จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำการย่อยสลายของเสียได้ตามปกติ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดำรงชีพขยายตัว และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดำรงชีพขยายตัว ซึ่งจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจัดอยู่ในจุลินทรีย์กลุ่มหลังคือชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ปัญหาต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการเติมอากาศไม่ทั่วถึงทั้งบ่อบำบัด เครื่องเติมอากาศมีกำลังวัตต์ต่ำเกินไป จะส่งผลให้การเติมกาศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือบางครั้งเครื่องเติมอากาศเสียรอซ่อม ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เพราะจุลินทรีย์กลุ่มนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ ถ้าน้ำเสียเริ่มมีสีดำหรือเริ่มส่งกลิ่นเหม็น แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดเริ่มมีปริมาณน้อยแล้ว ถ้ากลิ่นเหม็นรุนแรงมาก แสดงว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนตายเกลี้ยงบ่อบำบัด และจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาเติมเต็มในจุดภาวะที่วิกฤตนี้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องทำการรีบูทระบบใหม่ ในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่งมีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนเช่นกัน แต่มีในปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงต้องเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบบำบัดหรือเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดนั่นเอง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม 2 in 1 )

เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และ เป็น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นดับกลิ่นในตัวเดียวกัน ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เพื่อเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )ในเวลาเดียวกันทันที ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด โดยเฉพาะกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยธรรมชาติบำบัด 100% กลิ่นต่างๆทุกๆชนิดจะถูกบำบัดโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นปฏิกิริยาทางเคมีในธรรมชาติ 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเรา จะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ( บางพื้นที่ขนส่งอาจเข้าไม่ถึง จะงดจำหน่าย )

ได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล ) 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

 จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

ปัญหาที่พบมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาค่า BOD สูงในระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...
RUN/BOOT&REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่... 
จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ( AS ) กดดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การแก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่..
เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 
การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..