จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

    

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

ในจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM ที่จำหน่ายทั่วๆไปในท้องตลาด จะไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง จะมีก็เฉพาะจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน( Nitrofixing Bacteria )เท่านั้น ซึ่งเหมาะกับการบำรุงพืชผักโดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสีย อ่านดูรายละเอียดจากเนื้อด้านนี้ เราจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าควบคู่กับการให้ความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่อง คำแนะนำ คำปรึกษาให้กับลูกค้าทุกๆท่าน ซึ่งจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

สำหรับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยทั่วๆไปมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) ชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ ขยายเซลล์( Aerobic Bacteria ) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะขาดออกซิเจนไม่ได้ ปัจจัยหลักๆที่ขาดไม่ได้เลย( ถ้าขาดตายได้ตลอดเวลา )สำหรับจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็คือ 1. อาหารสำหรับดำรงชีพ 2. อากาศออกซิเจน( ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ขาดทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ อาหารต้องมีเพียงพอ ออกซิเจนก็ต้องมีเพียงพอ เพราะจะใช้ทั้งการดำรงชีพ ขยายเซลล์ให้เพิ่มขึ้น และนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ในระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง ต้องดูแลใน 2 เรื่องนี้เป็นหลักๆ ระบบล่มหรือระบบที่ล้มเหลว ส่วนหนึ่งมาจากออกซิเจนไม่เพียงพอ หรืออาหารไม่เพียงพอ หรือทั้งสองอย่างรวมกันก็มี สำหรับอาหารของจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือ ออกซิเจน( ในน้ำเสีย )ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ดังนั่น ในน้ำเสียต้องมีค่าออกซิเจนละลายอยู่ไม่น้อยกว่า 2 mg/l (  DO >= 2 mg/l ) ปัจจัยออกซิเจนถือว่าเป็นจุดอ่อนหรือจุดตายของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียกลุ่มนี้ 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic Bacteria )จุลินทรีย์กลุ่มนี้ออกซิเจนจะไม่มีความสำคัญหรือไม่จำเป็น ทั้งการดำรงชีพ ขยายเซลล์และทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ไม่มีผลใดๆต่อจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มแรกในแง่ของการดำรงชีพและการทำปฏิกิริยา แต่ทำหน้าเหมือนกัน และได้ผลลัพธ์เหมือนกัน( ตามสมการจำลองด้านล่าง )จึงเป็นจุดเด่นๆของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ แต่มีจุดอ่อนหรือข้อเสียตรงที่สร้างจุลินทรีย์กลุ่มนี้ขึ้นได้ยาก ในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติก็มีปริมาณน้อยอยู่แล้ว การจะสร้างจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้ได้มากขึ้น ต้องทำในห้องปฏิบัติการทำการสังเคราะห์ขึ้น จุดเด่นของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ในการบำบัดน้ำเสียก็คือ สามารถทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศ( ไม่มีออกซิเจนในน้ำเสีย )และมีอากาศ ทนต่อความเป้นกรดด่างได้ดี( pH 2 - 10 )ซึ่งต่างจากกลุ่มแรก จึงเป็นจุดเด่นและจุดดีของจุลินทรีย์กลุ่มนี้

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทำหน้าที่อะไรในการบำบัดน้ำเสีย ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอม 2 in 1 คือ ใช้บำบัดน้ำเสีย และ ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น( บำบัดกลิ่น )ในตัวเดียวกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย( Anaerobic Bacteria )การดำรงชีพ ขยายเซลล์ อยู่ได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนละลายอยู่ หรือไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย( ค่า DO = 0 )ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำหน้าที่ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียได้ทันที โดยไม่ต้องมีการเติมอากาศใดๆทั้งสิ้น นำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียหรือเติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ . -

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นระบบบำบัดแบบเติมอากาศ AS( Activated Sludge : AS )ซึ่งส่วนใหญ่ระบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร จะยังคงมีปัญหาในเรื่องของปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบมีปริมาณน้อย( เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของน้ำเสีย )ซึ่งส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสียในระบบ( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสียไม่ทัน )จึงส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งในบ่อสุดท้ายไม่ผ่านเกณฑ์เป็นบางค่าหรือหลายๆค่าก็มีให้เห็นเป็นประจำ โดยเฉพาะค่า BOD มักจะไม่ค่อยผ่านเกณฑ์อยู่เป็นประจำ ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัดด้อยประสิทธิภาพลง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาเติมเต็มในจุดด้อยหรือจุดอ่อนจุดนี้นั่นเอง ซึ่งจะทำให้ระบบบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นทันที ไม่ต้องเสียเวลา Reboot ระบบบำบัดนานๆ ทำให้ระบบบำบัด Run ต่อไปได้ตามปกติ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้เร็วขึ้นและดียิ่งขึ้นกว่าปกติ ของเสียต่างๆในน้ำเสียก็จะถูกย่อยสลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ค่า BOD , SS , TDS , FOG ,TKN ลดลง เพราะของเสียถูกทำลายย่อยสลายได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้งในบ่อสุดท้ายโดยตรง

- เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาล่มบ่อยๆหรือล้มเหลวเป็นประจำ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ เช่น หน่วยงานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่มีการเติมอากาศในบ่อเติมอากาศ หรือเครื่องเติมอากาศเสียรอซ่อม หรือเครื่องเติมอากาศกำลังวัตต์ต่ำกระจายออกซิเจนได้น้อย น้ำเสียมีปริมาณมาก แต่เครื่องเติมอากาศมีน้อยเครื่อง ไม่สามารถเติมอากาศได้อย่างทั่วถึงทั้งบ่อบำบัด ทำให้มีจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อยหรือลดลงเรื่อยๆ เพราะออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย หรือกรณีที่น้ำเสียเกิดการ Overload ในบางครั้งบางเวลา สามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปเพิ่มเติมทดแทนจุลินทรีย์ในระบบได้ทันที ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดให้ดีเพิ่มขึ้นทันที ไม่ทำให้ระบบบำบัดเกิดการชะงักงันหรือล้มเหลว เนื่องจากขาดจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเท่ากับว่าระบบบำบัดมีจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอยู่ 2 กลุ่ม ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด เป็นการเสริมประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียดียิ่งขึ้นนั่นเอง

- บำบัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสีย( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสีย )จุลินทรีย์หอมคาซาม่ายังมีคุณสมบัติที่เด่นๆอีกเรื่องคือ การบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )ขึ้นชื่อว่าน้ำเสีย ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นติดตามมาด้วยไม่มากก็น้อย ยิ่งน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูง มักจะมีกลิ่นแนบมาด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำหน้าที่ในการบำบัดกลิ่นอีกหน้าที่หนึ่ง จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเป็นจุลินทรีย์หอม แก้ปัญหาในเรื่องของการบำบัดกลิ่นอีกเรื่องหนึ่ง ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีกลิ่นเลยมักจะพบได้ค่อนข้างยาก( มีน้อย ) นี่คือจุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจึงได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นน้ำเสียที่เน่าเหม็น )ในเวลาเดียวกันทันที จึงเป็นที่ต้องการและชื่นชอบจากลูกค้าที่ซื้อประจำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจำนวนมาก

        

กำจัดไนโตรเจน ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ก็คือการลดค่า TKN ในน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งจะไม่มีในจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทั่วๆไป

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( ไม่ใช่ตัวแทน )เราผลิตและจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้ากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อประจำ( มากกว่า 80% )ลูกค้าบางท่านซื้อมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็มีหลายท่าน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดับกลิ่น โดยเฉพาะดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นจะมาอันดับหนึ่ง รองลงมาจึงเป็นการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานจะมากที่สุด รองลงมาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ใช้จุลินทรีย์ของเรา เราไม่ได้ขายเพียงจุลินทรีย์เท่านั้น แต่เราให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าของเราทุกๆท่าน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าแต่ละท่าน เป็นบริการเสริมที่เราตั้งใจให้ฟรีๆกับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์จากเรา ไม่ต้องให้ลูกค้าจ้างที่ปรึกษาให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่ม ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายที่ปรึกษาของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสีย ต้องใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษ ต้องวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งทางเทคนิคและด้านอื่นๆ ซึ่งในบางกรณีมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ BOD , COD , SS , TDS , FOG, TKN จะต้องแก้ไขอย่างไร? เป็นต้น ซึ่งต้องนำโจทย์ลูกค้าแต่ละรายนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรอบด้าน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดีจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้านฯของเราปฏิบัติเช่นนี้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านที่ต้องการคำแนะนำและคำปรึกษา เราจะไม่มีการยัดเยียดให้ลูกค้า แต่ให้ลูกค้าแจ้งความต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาได้โดยตรงตามความต้องการของเจ้าภาพ เรื่องใด? แก้ปัญหาอะไร? เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท( ราคานี้เป็นราคาตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน )

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ( ในบางพื้นที่ขนส่งอาจเข้าไม่ถึง จะงดจำหน่าย ) 

ได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย

อ่านหัวข้อที่น่าสนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ปัญหาการบำบัดน้ำเสียในแต่ละแห่ง  คลิกดูที่นี่... 
ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาที่พบมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาค่า BOD สูงในระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...
RUN/BOOST&REBOOST ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่... 
จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ( AS ) กดดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การแก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่..
เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 
การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..