จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย มีปัญหาเรื่องกลิ่นทุกๆชนิด ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน บำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ 100% ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด

   

บทบาทของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กับ การดับกลิ่นกำจัดกลิ่น( บำบัดกลิ่น )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอม 2 in 1  คือมีคุณสมบัติทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ในที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในเรื่องของการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นเป็นหลัก และเน้นไปที่กลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์( ที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด )ซึ่งกระบวนการบำบัดกลิ่นก็เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ แต่เราไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างจุลินทรีย์ในธรรมชาติกับสารอินทรีย์ที่เน่าเสียในสิ่งแวดล้อมทั่วไป จึงได้ชื่อว่า เป็นธรรมชาติบำบัด นั่นเอง

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า สามารถดับกลิ่นกำจัดกลิ่น( บำบัดกลิ่น )ได้ทุกๆชนิดทุกๆประเภท แม้แต่กลิ่นจากสารเคมีบางชนิดก็สามารถดับกลิ่นได้ แต่ในที่นี้จะเน้นไปที่กลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด กลิ่นมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและกลิ่นที่เกิดจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทำให้เกิดการเน่าเสียและเกิดกลิ่นขึ้นมา เช่น ของที่เน่าเสียเกิดกลิ่นเหม็น เป็นต้น ตัวการเร่งปฏิกิริยาให้ของเกิดการเน่าเสียก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษนั่นเอง ในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นจึงใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ดี และเราก็ได้พัฒนาปรับปรุงให้มีกลิ่นหอม จึงได้ชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์หอม โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรสชาติใดๆ เพราะจุลินทรีย์เป็นสัตว์เซลเดียวมีขนาดเล็กมาก( ไม่ใช่สารเคมี )จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เป็นจุลินทรีย์ที่นำมาจากธรรมชาติ นำมาสังเคราะห์รวมกันในห้องปฏิบัติการ เพาะเชื้อและขยายเชื้อให้มากขึ้นตามความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นกำจัดกลิ่นได้ทุกๆชนิด อาทิ เช่น

- กลิ่นห้องน้ำเหม็น กลิ่นส้วมเหม็น กลิ่นสาปในห้องน้ำห้องส้วม

- กลิ่นอุจจาระ กลิ่นปัสสาวะ ทั้งหมดล้วนเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์ทั้งสิ้น

- กลิ่นจากชักโครก กลิ่นโถส้วม กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำที่ต่อลงบ่อเกรอะ

- กลิ่นจากบ่อเกรอะ หรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาในห้องน้ำ

- กลิ่นเน่าเหม็นในโรงงาน กลิ่นเน่าเหม็นจากซากพืชซากสัตว์

- กลิ่นเน่าเหม็นจากเศษปลาโรงงานอาหารปลากระป๋อง และเศษแป้งทำขนมโรงงานทำขนมทุกชนิด

- กลิ่นเหม็นจากสัตว์ทุกๆชนิด เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู โรงเลี้ยงหมู ฟาร์มวัว ฟาร์มควาย ฯลฯ

- กลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด เช่น กลิ่นสุนัข กลิ่นแมว ฯลฯ

- กลิ่นเหม็นเสื้อผ้า เช่น ผู้ป่วยติดเตียง

- กลิ่นน้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น

                ฯ ล ฯ

กลิ่นทุกๆชนิดบางส่วนที่กล่าวมาข้างบนและที่ยังไม่ได้กล่าวถึง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสารถดับกลิ่นเหล่านี้ได้ทั้งหมด และมีความปลอดภัยสูง เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่สารเคมี แต่เป้นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ช่วยรักษาโลกไม่ให้เกิดมลภาวะทางกลิ่น เมื่อทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นแล้ว จุลินทรีย์ก็จะสลายตัวไปในธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างให้เกิดผลเสียและอันตรายต่อพืชและสัตว์เหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่น ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติ 100% ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

    

   เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( ไม่ใช่ตัวแทน )ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ลูกค้าที่ใช้เป็นประจำและต่อเนื่องมากกว่า 80% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องน้ำและบ่อเกรอะ( บ่อส้วม )รองลงมาคือน้ำเน่าเสีย, ขยะ ,ใช้ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู  เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าของเราทุกๆท่านฟรี

จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น ราคา

ราคาหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท( ราคาตั้งแต่ปี 2544 )

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( แต่บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล ในบางพื้นที่ขนส่งปิดและเข้าไม่ถึง ต้องขออภัยลูกค้าที่ต้องการจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ แต่มีปัญหาเรื่องขนส่ง กรุณาสอบถามพื้นที่ก่อนสั่งซื้อ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเรา หรือแอบอ้างจากเรา ต้นฉบับจริงต้องที่นี่...ที่เดียวเท่านั้น

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..