จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย การทำงาน(ย่อยสลาย)ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสสารและของเสียต่างๆทุกชนิด
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การทำงาน(ย่อยสลาย)ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

         

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

จุลินทรีย์( Microorganism )คือ สิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็ก เป็นสัตว์เซลล์เดียวและหลายเซลล์ มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนเหมือนสัตว์ชั้นสูง มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะจะเจริญเติบโตได้ดี จุลินทรีย์บางครั้งก็เรียกแบคทีเรีย( Bacteria )ซึ่งก็คือตัวเดียวกันนั่นเอง จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ .-

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ ไม่มีโทษใดๆ มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์นี้มีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งหมด( ทุกชนิดรวมกัน )

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษ หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโรค จุลินทรีย์ที่สร้างปัญหาจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ซึ่งมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน อาหารบูดเน่า โรคพืชต่างๆก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ทั้งหมด มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งหมด

3. กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง( ไม่มีประโยชน์และไม่มีโทษ )มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติ จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถเข้าร่วมงานกับจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ก็ได้ หรือเข้าร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษก็ได้ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีมากที่สุดในธรรมชาติประมาณ 80%  ของจุลินทรีย์ทั้งหมด

     

 จุลินทรีย์ย่อยสลาย( Decomposing  Microorganisms )

สำหรับจุลินทรีย์ย่อยสลาย จะจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ซึ่งมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจน( Aerobic Bacteria )และชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic Bacteria )มีอยู่แบบกระจายกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติ ถ้าต้องการให้มันรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม สำหรับความหมายของการย่อยสลาย จะหมายถึงจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆ บรรดาสสารทุกๆชนิดทุกๆประเภทในโลกนี้ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์หรือสารอนินทรีย์ทุกๆชนิด ล้วนถูกจุลินทรีย์ทำการย่อยสลายในขั้นตอนสุดท้าย การย่อยสลายสสารแต่ละชนิดของจุลินทรีย์จะใช้เวลาแตกต่างกัน สสารที่ย่อยสลายง่ายและมีขนาดเล็กก็จะใช้เวลาย่อยสลายน้อย สสารที่มีขนาดใหญ่และย่อยสลายยากก็จะใช้เวลานานขึ้น อาจจะเป็นปีหรือหลายปีหรือเป็นร้อยๆปีก็มี เช่น การย่อยสลายพลาสติกขนาดใหญ่ เป็นต้น

    

ที่สุดของปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสสารทุกๆชนิดในโลกนี้ จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามสมการจำลองด้านบน สสารทุกๆชนิดในโลกนี้จะแปรสภาพกลายไปเป็น น้ำ , พลังงงาน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดของการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เป็นกระบวนการแปรสภาพของสสารทุกชนิดขั้นสุดท้าย ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่สำคัญในกระบวนการย่อยสลายก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลาย นั่นเอง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลาย บรรดาของเสียต่างๆคงล้นโลกไปนานแล้ว จุลินทรีย์จึงเป็นตัวจักรสำคัญมากที่สุดในการลดของเสียต่างๆในโลกนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์รักษ์โลก ช่วยทำลายและลดของเสียในสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะต่างๆในสิ่งแวดล้อมก็เป็นผลงานของจุลินทรีย์ทั้งสิ้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทำหน้าที่อะไรในการบำบัดน้ำเสีย ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอม 2 in 1 คือ ใช้บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ) และ ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น( บำบัดกลิ่น )ในตัวเดียวกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย( Anaerobic Bacteria )การดำรงชีพ ขยายเซลล์ อยู่ได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนละลายอยู่ หรือไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย( ค่า DO = 0 )ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำหน้าที่ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียได้ทันที โดยไม่ต้องมีการเติมอากาศใดๆทั้งสิ้น นำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียหรือเติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ . -

เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นระบบบำบัดแบบเติมอากาศ AS( Activated Sludge : AS )ซึ่งส่วนใหญ่ระบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร จะยังคงมีปัญหาในเรื่องของปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบมีปริมาณน้อย( เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของน้ำเสีย )ซึ่งส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสียในระบบ( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสียไม่ทัน )จึงส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งในบ่อสุดท้ายไม่ผ่านเกณฑ์เป็นบางค่าหรือหลายๆค่าก็มีให้เห็นเป็นประจำ โดยเฉพาะค่า BOD มักจะไม่ค่อยผ่านเกณฑ์อยู่เป็นประจำ ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัดด้อยประสิทธิภาพลง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาเติมเต็มในจุดด้อยหรือจุดอ่อนจุดนี้นั่นเอง ซึ่งจะทำให้ระบบบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นทันที ไม่ต้องเสียเวลา Reboost ระบบบำบัดนานๆ ทำให้ระบบบำบัด Run ต่อไปได้ตามปกติ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้เร็วขึ้นและดียิ่งขึ้นกว่าปกติ ของเสียต่างๆในน้ำเสียก็จะถูกย่อยสลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ค่า BOD , SS , TDS , FOG , TKN ลดลง เพราะของเสียถูกทำลายย่อยสลายได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้งในบ่อสุดท้ายโดยตรง นอกจากนี้เรายังเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย( ลดค่า TKN )ลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา เพื่อประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาล่มบ่อยๆหรือล้มเหลวเป็นประจำ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ เช่น หน่วยงานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่มีการเติมอากาศในบ่อเติมอากาศ หรือเครื่องเติมอากาศเสียรอซ่อม หรือเครื่องเติมอากาศกำลังวัตต์ต่ำกระจายออกซิเจนได้น้อย น้ำเสียมีปริมาณมาก แต่เครื่องเติมอากาศมีน้อยเครื่อง ไม่สามารถเติมอากาศได้อย่างทั่วถึงทั้งบ่อบำบัด ทำให้มีจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อยหรือลดลงเรื่อยๆ เพราะออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย หรือกรณีที่น้ำเสียเกิดการ Overload ในบางครั้งบางเวลา สามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปเพิ่มเติมทดแทนจุลินทรีย์ในระบบได้ทันที ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดให้ดีเพิ่มขึ้นทันที ไม่ทำให้ระบบบำบัดเกิดการชะงักงันหรือล้มเหลว เนื่องจากขาดจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเท่ากับว่าระบบบำบัดมีจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอยู่ 2 กลุ่ม ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด เป็นการเสริมประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียดียิ่งขึ้นนั่นเอง

บำบัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสีย( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสีย )จุลินทรีย์หอมคาซาม่ายังมีคุณสมบัติที่เด่นๆอีกเรื่องคือ การบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )ขึ้นชื่อว่าน้ำเสีย ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นติดตามมาด้วยไม่มากก็น้อย ยิ่งน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูง มักจะมีกลิ่นแนบมาด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำหน้าที่ในการบำบัดกลิ่นอีกหน้าที่หนึ่ง จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเป็นจุลินทรีย์หอม แก้ปัญหาในเรื่องของการบำบัดกลิ่นอีกเรื่องหนึ่ง ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีกลิ่นเลยมักจะพบได้ค่อนข้างยาก( มีน้อย ) นี่คือจุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจึงได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นน้ำเสียที่เน่าเหม็น )ในเวลาเดียวกันทันที จึงเป็นที่ต้องการและชื่นชอบจากลูกค้าที่ซื้อประจำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจำนวนมาก

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( ไม่ใช่ตัวแทน )เราผลิตและจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้ากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อประจำ( มากกว่า 80% )ลูกค้าบางท่านซื้อมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็มีหลายท่าน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดับกลิ่น โดยเฉพาะดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นจะมาอันดับหนึ่ง รองลงมาจึงเป็นการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานจะมากที่สุด รองลงมาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ใช้จุลินทรีย์ของเรา เราไม่ได้ขายเพียงจุลินทรีย์เท่านั้น แต่เราให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าของเราทุกๆท่าน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าแต่ละท่าน เป็นบริการเสริมที่เราตั้งใจให้ฟรีๆกับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์จากเรา ไม่ต้องให้ลูกค้าจ้างที่ปรึกษาให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่ม ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายที่ปรึกษาของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสีย ต้องใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษ ต้องวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งทางเทคนิคและด้านอื่นๆ ซึ่งในบางกรณีมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ BOD , COD , SS , TDS , FOG , TKN จะต้องแก้ไขอย่างไร? เป็นต้น ซึ่งต้องนำโจทย์ลูกค้าแต่ละรายนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรอบด้าน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดีจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้านฯของเราปฏิบัติเช่นนี้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านที่ต้องการคำแนะนำและคำปรึกษา เราจะไม่มีการยัดเยียดให้ลูกค้า แต่ให้ลูกค้าแจ้งความต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาได้โดยตรงตามความต้องการของเจ้าภาพ เรื่องใด? แก้ปัญหาอะไร? เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท( ราคานี้เป็นราคาตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน )

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ( ในบางพื้นที่ขนส่งอาจเข้าไม่ถึง จะงดจำหน่าย ) 

ได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย

อ่านหัวข้อที่น่าสนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 
ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาที่พบมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาค่า BOD สูงในระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...
RUN/BOOST&REBOOST ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่... 
จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ( AS ) กดดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การแก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่..
เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 
การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..