จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย มีปัญหาค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียสูงเกินมาตรฐานกำหนด กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียลดค่า TKN โดยตรง ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทำหน้าที่กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยตรง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยตรง ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

       

แหล่งที่มีค่า TKN , BOD สูง เช่น ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , คอนโดมิเนียม , อาคารสำนักงาน , ศูนย์การค้า เป็นต้น เพราะมีของเสียสิ่งปฏิกูลจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งเป็นที่มาของค่า BOD และค่า TKN ในน้ำเสียสูง

ปัญหาค่าไนโตรเจน ( ค่า TKN )สูงพบทั้งในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานที่มีน้ำเสียปริมาณมาก โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่ง ที่มีสารอินทรีย์เจือปนในน้ำเสียในปริมาณมาก มักจะติดตามมาด้วยค่า BOD และ TKN สูงมากกว่าปกติทั่วไป 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ในน้ำเสียโดยตรง มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสียได้ดี จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆจะไม่มีคุณสมบัติในเรื่องนี้

ปัญหาค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียสูงไม่ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป

ทำไมจึงต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ? 

สำหรับเหตุผลที่ต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ก็เพราะว่าถ้ามีไนโตรเจนเจือปนหรือละลายอยู่ในน้ำเสียในปริมาณมากๆจะทำให้น้ำเสียวิกฤตมากขึ้น เพราะไนโตรเจนจะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด และยังทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำเสียลดลง จะไม่เหมือนกรณีไนโตรเจนที่อยู่ในดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชนำไปใช้ในการเจริญเติบโต นี่คือเหตุและผลของการที่ต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย 

ค่า TKN คืออะไร?

TKN ย่อมาจาก  Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าไนโตรเจน( N )ซึ่งอยู่ในรูปของทีเคเอ็น หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนและสารอินทรีย์ไนโตรเจน รวมทั้งแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมด ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldalh and Titration สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท  ปัญหาค่า TKN เกินมาตรฐานพบบ่อยๆ โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนในปริมาณมาก( ค่า BOD สูง )ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ส่วนหนึ่งจะมาจากโปรตีน( กรดอะมิโน )ที่อยู่ในสารอินทรีย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะบ่อเกรอะ ถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์จำนวนมาก เป็นแหล่งที่ทำให้ค่า BOD และค่า TKN สูงในบ่อบำบัดน้ำเสีย 

ไนโตรเจนในน้ำเสียมาจากสิ่งใด?

ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกันดังนี้ .-

1. สารอินทรีย์ทั้งหลายที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย สารอินทรีย์บางชนิดจะมีโปรตีน( กรดอะมิโน )เป็นองค์ประกอบ

2. สิ่งปฏิกูลทั้งหลาย( ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ )ในบ่อเกรอะและทั่วๆไปล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งสิ้น

3. จากอากาศชั้นบรรยากาศรอบตัว ในบรรยากาศมีก๊าซไนโตรเจนมากที่สุด เมื่อฝนตกจะละลายก๊าซไนโตรเจนลงพื้นโลก

4. สารเคมีบางชนิดที่ใช้กันทั่วๆไป บางชนิดจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม 

บ่อเกรอะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์( อุจจาระและปัสสาวะ )และสารอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นแหล่งผลิตไนโตรเจนชั้นดี ทั้งในอุจจาระและปัสสาวะล้วนมีองค์ประกอบของสารไนโตเจนทั้งสิ้น ยูเรียในปัสสาวะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ( CH4N2O )และโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไป จะถูกขับถ่ายของมาในแต่ละวัน ในโปรตีนมีกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารประกอบของไนโตรเจน นี่คือแหล่งที่มาของไนโตรเจนอีกแหล่งหนึ่งจากหลายๆแหล่ง

ไนโตรเจนในน้ำเสีย(ไนโตรเจนรวม) 

จะหมายถึงไนโตรเจนรวมทั้งหมดในน้ำ( N รวม ) =  ก๊าชไนโตรเจน( N2 < g > ) + ไนเตรท (NO3- ) + ไนไตรต์ (NO2- ) + แอมโมเนียอิสระ (NH3) + แอมโมเนียอิออน (NH4+) + สารอินทรีย์ไนโตรเจน ภาวะไนโตรเจนในน้ำเสียมีมากหรือมีน้อย สังเกตได้จากค่า BOD ถ้าค่า BOD สูงๆ ค่า TKN ก็มักจะสูงตามไปด้วย

     

ในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียหรือการลดค่า TKN จึงหมายถึง การลดไนโตรเจนรวมทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบหรือที่มาของไนโตรเจนทั้งหมด( จากภาพจำลองด้านบน )รวมถึงไนเตรทและไนไตรท์ที่แตกตัวเป็นอิออน และแอมโมเนียที่แตกตัวเป็นอิออน ต้องจัดการลดสารเหล่านี้ทั้งหมด สารเหล่านี้เมื่อละลายอยู่ในน้ำ จะส่งผลให้น้ำเสียเกิดขึ้น เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ เพื่อไม่ให้น้ำเสียที่มีค่า TKN หรือไนโตรเจนสูงออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม จะทำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เสียหายได้

 ในการลดค่า TKN หรือไนโตรเจนรวมทำได้หลายวิธีด้วยกัน ทั้งเคมีบำบัดและชีวภาพบำบัด แต่การใช้สารเคมีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ เกิดภาวะสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม วิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน จึงมาลงที่การใช้ชีวภาพบำบัดหรือการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดนั่นเอง ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารเคมี เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสารธรรมชาติ สลายตัวไปในธรรมชาติไม่มีสารตกค้าง จึงมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำในสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนโดยตรงก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria )

การลดค่า TKN ในน้ำเสีย

การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ก็คือ การลดค่า TKN นั่นเอง การแตกตัวของไนโตรเจนจะได้สารที่มีพิษหลายชนิด เช่น แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดละลายน้ำได้ดี และเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำโดยตรง ในการลดไนโตรเจนในน้ำเสีย จึงใช้วิธีการที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสัตว์น้ำ นั่นก็คือ การบำบัดโดยวิธีชีวภาพคือการใช้จุลินทรีย์บำบัด ไม่ใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ชีวภาพจะมีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำสูง ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม จากการค้นคว้าทดสอบทดลองและวิจัยทางวิทยาศตร์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศพบว่า กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying Bacteria )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำได้ดีมากกว่ากลุ่มอื่นๆในบรรดากลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทุกๆกลุ่ม กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas Bacteria )ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้พบได้ทั่วไปในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่อยู่กันแบบกระจัดกระจาย ในการนำไปใช้งานจำเป็นต้องนำมาสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ปริมาณจุลินทรีย์ที่มากขึ้นนั่นเอง

       

ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ไนโตรเจนของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

       

เป็นปฏิกิริยาออกซิไดซ์สารประกอบแอมโมเนีย( NH4+ )ของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

       

เป็นปฏิกิริยาการออกซิไดซ์สารประกอบแอมโมเนียของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ภาพบนเป็นการแปรรูปหรือแปรสภาพไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนียและแอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน และไนเตรทอิออน ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )เป็นปฏิกิริยาที่ใช้อากาศในช่วงที่ 1 สำหรับช่วงที่ 2 จะเริ่มจากการแปรสภาพไนเตรทอิออน ไนไตร์อิออน ไนตรัสออกไซด์ ไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )เป็นปฏิกิริยาแบบไม่ใช้อากาศของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

  นี้เป็นกระบวนการกำจัดไนโตรเจนหรือการลดค่า TKN ในน้ำเสียแบบชีวภาพ ที่ผ่านการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งถือว่าเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอีกชนิดหนึ่งเช่นกัน ที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวก็คือการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในเรื่องนี้       

  เราได้พัฒนาจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเดิมของเรา ให้เพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาค่า TKN สูง เราจึงนำจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์คือไนโตรแบคเตอร์และไนโตรโซโมแนสมาสังเคราะห์รวมกันกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าประสบผลสำเร็จด้วยดี กลายไปเป็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าพลัส ที่ให้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเพิ่มขึ้นในตัวเดียวกัน เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าของเรา ซึ่งเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเลยจุดจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดไปนานแล้ว จุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น เขาจะเน้นไปที่การนำไปใช้ในการเกษตรมากกว่าด้านการบำบัดน้ำเสีย เพราะในจุลินทรีย์อีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( จุลินทรีย์ตรึงในโตรเจน )ซึ่งมีประโยชน์ในการดึงไนโตรเจนในดินมาบำรุงพืชให้เจริญเติบโตได้ดี ถ้ามีการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียควรต้องเอาจุลินทรีย์กลุ่มไนโตรฟิกซิ่งออกให้เรียบร้อยก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการสร้างไนโตรเจนในน้ำเสียเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้ค่า TKN ในน้ำเสียไม่ลดลง

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยตรง

ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมีจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้ง ที่เป็นตัวทำลายหรือกำจัดไนโตรเจนโดยตรง ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์อื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ จุลินทรีย์อีเอ็มที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น ก็ไม่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเจือปนแม้แต่สายพันธุ์เดียว เราได้ทำการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลดค่า TKN ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควร น้ำเสียที่ใดที่มีค่า  BOD สูงๆ มักมีปัญหาค่า TKN สูงตามไปด้วยแทบจะทุกครั้ง เพราะสารอินทรีย์ที่เป็นโปรตีน( กรดอะมิโน )ละลายในน้ำเสีย จะทำให้เกิดไนโตรเจนขึ้น ตัวที่จะกำจัดไนโตรเจนในน้ำได้ก็คือ จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งเราได้บรรจุลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าทั้งสองสายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง

  (  ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกลเป็นตัวกำหนด  )

มีปัญหาจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

Run และ Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  

 

ค่า TKN ของอาคารประเภท ก. และ ข. ไม่เกิน  35 mg/l 

ประเภท ค. และ ง. ไม่เกิน  40 mg/l   

 

           

 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..