จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย มีปัญหาค่า TKN สูง วิธีการลดค่า TKN ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ง่ายและรวดเร็ว เพราะในจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ลดค่า TKN โดยเฉพาะ
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


วิธีการลดค่า TKN ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

        

ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งอยู่ครบทั้งสองสายพันธุ์ คือ ไนโตรแบคเตอร์ และไนโตรโซโมแนส ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนได้ดี เป็นการลดค่า TKN ในน้ำเสียโดยเฉพาะ ต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ในการลดค่า TKN จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง( จำหน่ายทั่วไปซีซีละ 30-50 บาท หรือลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท )

ค่า TKN ในน้ำเสียคืออะไร ? 

TKN ย่อมาจาก  Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าไนโตรเจน( N )ซึ่งอยู่ในรูปของทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen : TKN) หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนและสารอินทรีย์ไนโตรเจน รวมทั้งแอมโมเนียไนโตรเจน ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldalh and Titration สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไตเตรท ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายในน้ำ ตามสมการจำลองด้านล่าง  ปัญหาค่า TKN เกินมาตรฐานพบบ่อยๆ โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนมากๆ( ค่า BOD สูง )ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ส่วนหนึ่งจะมาจากโปรตีน( กรดอะมิโน )ที่อยู่ในสารอินทรีย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะในบ่อเกรอะ สิ่งปฏิกูลทั้งหมดล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งสิ้น ค่า BOD และค่า TKN จะสูงมาก ไม่ควรให้สิ่งปฏิกูลเหล่านี้หลุดเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นอันขาด น้ำเสียจากบ่อเกรอะที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดรวมจะต้องทำการกรองแบบละเอียดก่อน เพื่อกรองเอาสิ่งปฏิกูลออกให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาค่า BOD และ TKN ในบ่อบำบัดสูง ซึ่งจะส่งผลให้ให้ระบบบำบัดล้มเหลวได้ง่ายๆ

วิธีการลดค่า TKN ในน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

โดยการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1 ตามคำแนะนำที่ให้ไว้ เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก กรณีที่บ่อพักน้ำทิ้งมีค่า TKN เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ก็สามารถเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อลดค่า TKN ได้ ซึ่งอาจใช้เวลาในการออกซิไดซ์ไนโตรเจน 3-5 วัน จะส่งผลให้ค่า TKN ลดลงอย่างต่อเนื่อง  ถ้าค่า TKN ในบ่อพักน้ำทิ้งมีค่าสูงมาก ก็สามารถเพิ่มความเข้มข้นจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อพักน้ำทิ้งได้ทันที บ่อเติมอากาศเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้หรือไม่? สามารถเติมได้กรณีที่ในบ่อเติมอากาศมีปริมาณจุลินทรีย์น้อยหรือต้องการลดค่า TKN ตั้งแต่ต้นทาง แต่ถ้ามีการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าตั้งแต่บ่อที่ 1 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเติมที่บ่อเติมอากาศ เพราะน้ำเสียจากบ่อที่ 1 ก็จะผ่านเข้าสู่บ่อเติมอากาศ เพื่อทำการบำบัดต่อไป

        

การย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์ในบ่อที่ 1 เกิดขึ้นน้อยมาก ยกเว้นมีการเติมจุลินทรีย์เข้าไป ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้มากขึ้น จะช่วยให้บ่อที่ 2 ซึ่งเป็นบ่อเติมอากาศ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนจะไม่ทำงานหนักมาก เพราะของเสียส่วนหนึ่งถูกย่อยสลายมาตั้งแต่บ่อที่ 1 แล้ว นี่คือผลดีของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียลงในบ่อรับน้ำเสียบ่อที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายจะได้เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โจทย์จึงอยู่ที่บ่อเติมอากาศและบ่อที่ 1 เป็นหลัก ถ้าทั้งสองบ่อ( บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 )มีปริมาณจุลินทรีย์ทำการย่อยสลายของเสียได้ดีมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก็สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ตามปกติ

    เราได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์รวมไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว เพื่อกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือการลดค่า TKN ในน้ำเสียนั่นเอง นอกจากนี้กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งยังมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารพิษในน้ำเสียได้เป็นอย่างดี เราจึงนำคุณสมบัติเด่นๆเหล่านี้มาบรรจุลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องการกำจัดไนโตรเจน กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสีย ที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นไม่สามารถทำได้หรือไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในการกำจัดไนโตรเจนหรือแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งสามารถกำจัดได้ เป็นที่ยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

 ปฏิกิริยาการกำจัดไนโตรเจน( ลดค่า TKN )ของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

       

ปฏิกิริยาส่วนแรก จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์แอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน ไนเตรทอิออน เป็นปฏิกิริยาแบบใช้อากาศ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )

ปฏิกิริยาส่วนที่สอง จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์ไนเตรทอิออน ไนไตรท์อิออน ไนตรัสออกไซด์ ไปเป็นก๊าซไนโตรเจน( N2 )ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป เป็นปฏิกิริยาแบบไม่ใช้อากาศ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification ) ในการแปรสภาพไนโตรเจน( ลดค่า TKN )ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย สามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ตามสมการจำลองข้างต้น เป็นปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตราบใดที่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งอยู่ในระบบ ไนโตรเจนก็จะถูกแปรสภาพไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยายกาศต่อไป

สำหรับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน และเราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอม เพื่อประโยชน์ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )อีกทางหนึ่ง โดยทั่วไปจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติใดๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสังเคราะห์ขึ้นจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆ )และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( เจ้าของ )เราจำหน่ายมามากกว่า 20 ปีแล้ว มีลูกค้าที่ใช้บริการของเรากระจายอยู่ทั่วประเทศ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำมากกว่า 80% เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าฟรีๆเมื่อซื้อสินค้าไปจากเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการปรึกษาแต่ละครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียของลูกค้า ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ปรึกษาทั่วๆไปที่ต้องคิดคอร์สค่าที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง แต่ที่นี่เราบริการลูกค้าของเราฟรีๆทุกๆท่านในการแก้ปัญหาให้ในแต่ละครั้ง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าขอเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านด้วยความเต็มใจ

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ลดค่า TKN ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง

  (  ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกลเป้นตัวกำหนด  )

มีปัญหาจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

Run และ Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

 

ค่า TKN ของอาคารประเภท ก. และ ข. ไม่เกิน  35 mg/l 

ประเภท ค. และ ง. ไม่เกิน  40 mg/l 

             

 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..