จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมปัญหาการบำบัดน้ำเสียและปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย

       

ปัญหาการบำบัดน้ำเสียและปัญหาในระบบบำบัดน้ำเสีย

สำหรับปัญหาการบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด อาจจะไม่ผ่านเป็นบางค่า หรือบางแห่งไม่ผ่านหลายๆค่าก็มีให้เห็นเป็นประจำ โดยเฉพาะค่า BOD , SS , TDS , FOG , TKN ซึ่งพบเป็นประจำ

 ทำไมค่ามาตรฐานน้ำทิ้งเหล่าจึงไม่ผ่านเกณฑ์ ?

มีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากวิธีการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือการไม่มีระบบบำบัดเลยก็มี อย่าลืมว่าตัวการที่ทำลายหรือกำจัดหรือบำบัดของเสียต่างๆทั้งหมด คือ จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและปริมาณที่มากเพียงพอต่อปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น กรณีค่า BOD ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะมาจากสารอินทรีย์ ในน้ำยิ่งมีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนมาก ค่า BOD ก็จะยิ่งสูงมากตามไปด้วย ค่า SS มีที่มาจากของแข็งที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่นเดียวกันกับค่า TDS ซึ่งเป็นค่ารวมทั้งหมดของแข็งที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย ค่า FOG เป็นค่าเฉพาะตัวของไขมัน น้ำมันจากพืชและสัตว์ ส่วนค่า TKN มีที่มาจากสารประกอบไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ในค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจะกำหนดค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวไว้โดยเฉพาะ เช่น ค่า BOD ของอาคารชุดประเภท ก. ไม่เกิน 20 mg/l เป็นต้น ถ้าค่า BOD เกินเกณฑ์ที่กำหนดจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมติดตามมาอีก เป็นมลพิษและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ซึ่งเท่ากับการบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

  การบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

จะเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่น้ำเสียโดยรวมมาลงที่บ่อแรก( บ่อรับน้ำเสียรวม )จะต้องทำการตกตะกอนของเสียให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะของเสียที่มีขนาดใหญ่จะต้องนำออกจากระบบ เพราะจะไปเป็นภาระจุลินทรีย์ที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานขึ้น ในขณะที่มีเวลาในการบำบัดของเสียจำกัด ดังนั้นน้ำเสียใบ่อแรกจะต้องทำการตกตะกอนกรองของเสียออกให้ได้มากที่สุด จะส่งผลให้ค่า BOD , SS , TDS , FOG ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ของเสียขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านไปยังบ่อเติมอากาศได้ เป็นการช่วยลดภาระของจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยตรง เมื่อของเสีย( ในน้ำเสีย )ผ่านมายังบ่อเติมอากาศ ซึ่งเป็นบ่อที่เป็นหัวใจของการบำบัดน้ำเสีย บ่อนี้จะมีการบำบัดน้ำเสียได้มากที่สุด บรรดาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งทุกๆค่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน จะอยู่ที่บ่อนี้เป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับบ่อเติมอากาศให้มากที่สุด เช็คสุขภาพบ่อเติมอากาศในทุกๆด้าน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเทคนิค เครื่องเติมอากาศกำลังเพียงพอหรือไม่? จุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศมีมากเพียงพอหรือไม่? มีสิ่งใดมารบกวนระบบหรือไม่? ฯลฯ ถ้าสุขภาพในบ่อเติมอากาศดีในทุกๆด้าน( การบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาดีอย่างต่อเนื่อง ) ก็จะส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีตามมาทันที

  แหล่งที่มาของน้ำเสีย

น้ำเสียแต่ละแหล่งอาจแตกต่างกันออกไปตามที่มา เช่น น้ำเสียจากโรงงานปลากระป๋อง จะมีความแตกต่างไปจากน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน โรงงานปลากระป๋องจะมีเศษของปลาจำนวนมากเล็ดลอดออกมาจากไลน์ผลิต ซึ่งเศษปลาเป็นสารอินทรีย์และเป็นกรดอะมิโนโปรตีน จะส่งผลทำให้ค่า BOD , SS , TDS , TKN สูงมากในบางแห่ง ถ้าระบบบำบัดยังไม่มีประสิทธิภาพพอ ของเสียจะหลุดเข้าไปในระบบบำบัด ทำให้ระบบล้มเหลวได้ง่ายๆ ในขณะที่น้ำเสียจากอาคารสำนักงานจะมีของเสียปนเปื้อนน้อยกว่าโรงงานปลากระป๋อง ค่าต่างๆจะไม่สูงเท่าโรงงานปลากระป๋อง ดังนั้น น้ำเสียจากแต่ละแหล่งจึงมีความแตกต่างกัน การบำบัดน้ำเสียจากแต่ละแหล่ง ความยากง่ายๆก็แตกต่างกันออกไปตามสภาพการปนเปื้อนของเสีย ถ้าน้ำเสียมีของเสียปนเปื้อนน้อย การบำบัดก็จะทำได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนอาจไม่ยุ่งยากเหมือนกรณีของเสียปนเปื้อนมากเหมือนโรงงานปลากระป๋อง ในการกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนมากในเบื้องต้น ถือว่ามีความสำคัญมากพอสมควร ผู้ดูแลระบบบำบัดจึงต้องมีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี จึงจะทำให้การบำบัดน้ำเสียออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลระบบบำบัดและจุลินทรีย์ในระบบบำบัด

ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการบำบัดน้ำเสีย การดูแลระบบต้องทำการเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบ่อเติมอากาศ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการบำบัดน้ำเสียมากที่สุดในระบบบำบัด ตรวจเช็คเครื่องเติมอากาศเป็นประจำ ในส่วนของจุลินทรีย์ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการบำบัดน้ำเสีย เพราะเราต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ล้วนต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องดูแลสุขภาพจุลินทรีย์ให้ดี อย่าให้ขาดหรือลดน้อยลง สิ่งแวดล้อมในระบบ อาหารและอากาศต้องเพียงพอต่อการเจริญเติบโตขยายตัวและทำงานย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้อากาศจะดึงอากาศออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำมาใช้ในการเจริญเติบโตและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ค่า DO ในน้ำเสียต้องมีไม่น้อยกว่า 2 mg/l ขึ้นไป( ในบ่อเติมอากาศ )เพื่อให้จุลินทรีย์นำออกซิเจนไปใช้งาน ถ้าจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย ต้องทำการเพิ่มจุลินทรีย์ทันที ก่อนที่ระบบจะล้มเหลวรับของเสียไม่ทัน ควรตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม 2 in 1 )

เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ใช้เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น และ เป็น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นดับกลิ่นในตัวเดียวกัน ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อบำบัด ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )ในเวลาเดียวกันทันที ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด โดยเฉพาะกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยธรรมชาติบำบัด 100% กลิ่นต่างๆทุกๆชนิดจะถูกบำบัดโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นปฏิกิริยาทางเคมีในธรรมชาติ 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเรา จะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ( บางพื้นที่ขนส่งอาจเข้าไม่ถึง จะงดจำหน่าย )

ได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล ) 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

 จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

ปัญหาที่พบมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาค่า BOD สูงในระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...
RUN/BOOT&REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่... 
จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ( AS ) กดดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในโรงงานลูกชิ้นทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การแก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่..
เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 
การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..