จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ? ไม่ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้หรือไม่ ? มีอย่างอื่นมาทดแทนได้หรือไม่ ?
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ?

       

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย ? ไม่ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียได้ไหม?

บรรดาของเสียทั้งหมดในโลกใบนี้ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กสุด ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายในขั้นตอนสุดท้ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์หรือสารเคมี การย่อยสลายในขั้นตอนสุดท้าย ล้วนต้องพี่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น กรณีการบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี จะเป็นเพียงกระบวนการบำบัดน้ำเสียบางส่วนเท่านั้น แต่ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งจุลินทรีย์อยู่ดี ส่วนปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย เป็นไปตามสมการด้านล่าง การเกิดปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาเปล่า เพราะจุลินทรีย์มีขนาดเล็ก เราจึงวัดการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ด้วยค่ามาตรฐานน้ำทิ้งเป็นเกณฑ์ ถ้าการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ 

             

จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )ยังมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์รักษ์โลกนั่นเอง ของเสียไม่ล้นโลก น้ำเสียไม่ล้นโลกก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์เหล่านี้นั่นเอง กรณีที่น้ำเสียมีปริมาณมาก เช่น  น้ำเสียจากโรงงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากอาคารสำนักงานต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง

ทำไมหน่วยงานต่างๆต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย

กรณีที่น้ำเสียมีปริมาณมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบบำบัด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ถ้าน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลทำให้เกิดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำในสิ่งแวดล้อมอาจไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ทำให้ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมเสียหาย นี่ก็คือเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม

การบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย )ของจุลินทรีย์ใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ?

การย่อยสลายของจุลินทรีย์( บำบัดน้ำเสีย )ใช้เวลามากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของเสียว่า มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ย่อยสลายง่ายหรือย่อยสลายยาก ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลาลายมีปริมาณมากหรือมีปริมาณน้อย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียหรือบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการย่อยสลายของจุลินทรีย์ว่าทำได้ดีและสมบูรณ์หรือไม่ ระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS ( Activated  Sludge )คือมีการเติมอากาศลงในบ่อน้ำเสีย เพื่อให้ในน้ำเสียนั้นๆมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ( ค่า DO >= 2  )นอกจากนี้ ออกซิเจนยังจำเป็นสำหรับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย

  อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า จุลินทรีย์คือตัวการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ซึ่งในธรรมชาติก็จะมีจุลินทรีย์กลุ่มนี้อยู่แล้ว แต่มีปริมาณน้อย( เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเสีย )และอยู่กันแบบกระจัดกระจาย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS ออกแบบมาเพื่อดึงกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติมารวมกันไว้ในระบบ เพื่อนำมาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียนั่นเอง ที่ใดมีน้ำเสียเกิดขึ้น แต่ไม่มีระบบบำบัด วิธีแก้ปัญหาก็คือ ต้องหาจุลินทรีย์ย่อยสลายมาบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ( กรณีมีน้ำเสียปริมาณน้อย )หรือกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดปัญหาขึ้น ทั้งจากปัญหาทางเทคนิคและปัญหาจุลินทรีย์ในระบบลดปริมาณลง ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางค่าหรือหลายๆค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ปัญหาเช่นนี้ก็สามารถเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเข้าไปในระบบได้ เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับระบบบำบัด( บูสท์จุลินทรีย์ให้กับระบบบำบัด )

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย สามารถนำไปบูสท์( Boost )จุลินทรีย์ให้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับระบบบำบัด ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกัน และมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria )ทั้งสองสายพันธุ์รวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งจะแตกต่างไปจากอีเอ็ม( em )ที่จำหน่ายทั่วๆไปในท้องตลาด เราได้พัฒนาจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสียได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คำแนะนำการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย

สำหรับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ

  จุดที่ต้องเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

1. ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อรับน้ำเสียบ่อที่ 1  อัตราการเติม 1-2 ลิตรจุลินทรีย์ ต่อปริมาตรน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร กรณีที่น้ำเสียวิกฤตหนัก ส่งกลิ่นเหม็น ก็ให้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS  ( Activated  Sludge )จะมีบ่อรับน้ำเสียอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 3 บ่อ จะมีบ่อรับน้ำเสียบ่อแรกหรือบ่อที่ 1 เป็นบ่อตกตะกอนขั้นแรก ก่อนที่น้ำเสียจะเข้าบ่อที่ 2 ซึ่งเป็นบ่อเติมอากาศ การบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นมากที่สุดในบ่อเติมอากาศ เนื่องจากมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากที่สุด ก่อนที่จะไปบ่อพักน้ำทิ้งบ่อที่ 3  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS จะเป็นเช่นนี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จะใช้น้ำจากบ่อที่ 3  แต่การซุ่มตรวจ สามารถใช้น้ำเสียได้ทุกๆบ่อ เพื่อเป็นการเช็คประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และเป็นการซุ่มตรวจ เพื่อทดสอบคุณภาพของน้ำเสีย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เร็วขึ้น กรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสีย

2. ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่บ่อเกรอะด้วย ในกรณีที่น้ำเสียจากบ่อเกรอะเข้าทำการบำบัดกับระบบบำบัดน้ำเสีย  ตัวอย่างเช่น น้ำเสียในคอนโดมิเนียมแทบจะทุกๆแห่ง จะมีการต่อน้ำเสียจากบ่อเกรอะเข้ากับระบบบำบัดส่วนกลาง ให้เติมจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะในปริมาณเท่าๆกันกับข้อ 1 ในบ่อเกรอะจะมีสารอินทรีย์เป็นจำนวนมากที่มาจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย บ่อเกรอะต้องมีระบบส่วนเกรอะและส่วนกรองต้องแยกกัน น้ำเสียจากบ่อเกรอะก่อนที่จะเข้าไปรวมกับน้ำเสียในระบบบำบัด ต้องทำการกรองเอาสิ่งปฏิกูลออกทั้งหมด ก่อนจะเข้าสู่ระบบบำบัด ถ้าไม่มีการกรองจะส่งผลให้ระบบบำบัดล้มเหลวได้ง่ายๆ จะมีปัญหากับระบบบำบัดอย่างต่อเนื่อง

3. ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเติมอากาศ กรณีที่ต้องการบูสท์จุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศให้มีปริมาณมากขึ้น เช่น บ่อเติมอากาศบางแห่งจะเติมอากาศเป็นบางเวลา หรือบ่อเติมอากาศบางแห่งเครื่องเติมอากาศมีกำลังวัตต์ต่ำ เติมอากาศได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อ ทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ อัตราการเติมต่อครั้ง 3-5 ลิตรจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ต่อน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลาการเติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสีย

ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเดือนละ 1  ครั้ง เพราะรอบของการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย )ของจุลินทรีย์จะอยู่ที่ประมาณ 30 วัน ก่อนที่จะสลายตัวไปในธรรมชาติ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียเลย สมควรหมั่นเติมจุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำเสียได้ถูกบำบัดให้เป้นน้ำดีโดยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ( ที่สังเคราะห์ขึ้น )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสีย และการบำบัดกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ เราได้ทำการเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์( Nitrobacter & Nitrosomonas )ลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีคุณสมบัติพิเศษคือ การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ลดค่า TKN โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ได้ดี นี้คือจุดเด่นๆของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง

  (  ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกลเป้นตัวกำหนด  )

มีปัญหาจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

Run และ Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  

            

 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..