จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาค่า TKN สูงในบ่อบำบัดน้ำเสีย ค่า TKN เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมหลายๆแห่ง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การแก้ปัญหาค่า TKN สูงในบ่อบำบัดน้ำเสีย

     

การลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

 TKN ในน้ำเสียคืออะไร ? 

TKN ย่อมาจาก  Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าไนโตรเจน( N )ซึ่งอยู่ในรูปของทีเคเอ็น หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนและสารอินทรีย์ไนโตรเจน รวมทั้งแอมโมเนียไนโตรเจน ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldalh and Titration สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไตเตรท ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายต่อสิ่งมีชิวิตในน้ำ  ปัญหาค่า TKN เกินมาตรฐานพบบ่อยๆ โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนมากๆ( ค่า BOD สูง )ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ส่วนหนึ่งจะมาจากโปรตีน( กรดอะมิโน )ที่อยู่ในสารอินทรีย์ทั้งหลาย( ทั้งพืชและสัตว์ )บ่อเกรอะค่า TKN และ BOD จะสูงมาก เพราะมีสารอินทรีย์ที่มาจากอุจจาระและปัสสาวะ สารอินทรีย์เหล่านี้จะมีโมเลกุลของไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ อาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า จะมีปัญหาค่า TKN สูงจำนวนมาก

ทำไมจึงต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ?

สำหรับเหตุผลที่ต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ก็เพราะว่าถ้ามีไนโตรเจนเจือปนหรือละลายอยู่ในน้ำเสียในปริมาณมากๆจะทำให้น้ำเสียวิกฤตมากขึ้น เกิดการเน่าเสีย โดยเฉพาะสารอินทรีย์ไนโตรเจน เพราะไนโตรเจนจะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิดในระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำลดลง จะไม่เหมือนกรณีไนโตรเจนที่อยู่ในดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชนำไปใช้ในการเจริญเติบโต นี่คือเหตุและผลของการที่ต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำไม่ให้มีปริมาณมากเกินค่าที่กำหนดไว้ เพราะจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์โดยตรง 

เทคนิคการกำจัดไนโตรเจนในเบื้องต้น

ต้องกำจัดสารอินทรีย์ส่วนเกินออกไปจากระบบบำบัดให้ได้ อาจจะด้วยวิธีการตกตะกอน การกรองด้วยฟิลเตอร์ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ตะกรันตะกอนที่มาจากบ่อเกรอะ จะต้องผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์ ไม่ให้ตะกรันและตะกอนผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะจะสร้างปัญหาทั้ง BOD , SS , TDS , TKN สูง บ่อเกรอะที่มีปริมาณตะกรันตะกอนมาก ต้องสูบบ่อเกรอะเอาตะกรันตะกอนออกจากบ่อเกรอะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

จะแก้ปัญหาค่า TKN สูงได้อย่างไร?

บรรดาสารและสสารต่างๆทุกชนิดในโลกนี้ ล้วนพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบำบัดทั้งสิ้น รวมทั้งไนโตรเจนด้วย ซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนคือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria )คุณสมบัติในการกำจัดไนโตรเจนจะโดดเด่นและมีประสิทธิภาพสูงกว่าจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ( จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ) 

       

กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมี 2 สายพันธุ์ คือ

1. ไนโตรแบคเตอร์ ( Nitrobacter  Bacteria )

2. ไนโตรโซโมแนส ( Nitrisomonas  Bacteria )

จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติเหมือนกันคือ การกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสีย ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ไม่มีในจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ จึงถือได้ว่าจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอีกกลุ่มหนึ่งในบรรดาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียหลายๆกลุ่ม และมีความโดดเด่นในเรื่องการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ

               

ไนโตรเจนในน้ำเสีย( Nรวม ) 

ความหมายของไนโตรเจนรวมทั้งหมดในน้ำ( N รวม ) =  ก๊าชไนโตรเจน( N2 < g > ) + ไนเตรท (NO3- ) + ไนไตรท์ (NO2- ) + แอมโมเนียอิสระ (NH3) + แอมโมเนียอิออน (NH4+) + สารอินทรีย์ไนโตรเจน ภาวะไนโตรเจนมากหรือน้อย สูงหรือต่ำ สังเกตได้จากค่า BOD ถ้าค่า BOD สูงๆ ค่า TKN ก็จะสูงตามไปด้วย

จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN อย่างไร?

ในน้ำเสียจะมีสารต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ซึ่งสารเหล่านี้บางชนิดจะมีองค์ประกอบของไนโตรเจน โดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่มีกรดอะมิโนโปรตีน( ที่มาจากพืชและสัตว์ )เป็นองค์ประกอบ จะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนโปรตีนจำนวนมาก เมื่อละลายอยู่ในน้ำจะเกิดภาวะไนโตรเจนขึ้น นอกจากนี้ในบรรยากาศก็มีก๊าซไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งละลายน้ำได้ดี นี่คือแหล่งที่มาของไนโตรเจนในน้ำเสียหรือค่า TKN ในน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งเป็นค่าไนโตรเจนรวม ในการลดค่า TKN จึงหมายถึงการลดค่าไนโตรเจนรวม( สารประกอบโดยรวมของไนโตรเจนทั้งหมด )จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิได์สารประกอบไนโตรเจน ซึ่งจะเป็นไปตามสมการจำลองด้านล่างนี้

นี่คือขั้นตอนการกำจัดไนโตรเจนหรือการลดค่า TKN ในน้ำเสียของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งสามารถอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้

      

จากสมการจำลองภาพบน เป็นปฏิกิริยาการออกซิไดซ์สารประกอบไนโตรเจนของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง อธิบายได้ดังต่อไปนี้.-

ส่วนที่ 1 ( ปฏิกิริยาส่วนบน ) จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์สารประกอบของไนโตรเจน แอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน ไนเตรทอิออน เป็นปฏิกิริยาที่ใช้อากาศในการออกซิไดซ์เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitification )

ส่วนที่ 2 ( ปฏิกิริยาส่วนล่าง )จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์สารประกอบไนโตรเจน(ต่อจากส่วนที่ 1 )ไนเตรทอิออน ไนไตรท์อิออน ไนตรัสออกไซด์ ให้แปรสภาพไปเป็นก๊าซไนโตรเจน( N2 )ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยาส่วนนี้เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้อากาศในการออกซิไดซ์ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งอย่างไร?

เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ดังกล่าวมาสังเคราะห์รวมกันไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อให้การนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์ให้กับลูกค้าโดยตรง โดยที่ไม่มีการเพิ่มราคาหรือปรับราคาให้สูงขึ้นแต่ประการใด การสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งค่อนข้างยากและซับซ้อนในหลายขั้นตอน ใช้เวลานานกว่าปกติทั่วไป ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผลประโยชน์ลูกค้าของเราเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าไม่ต้องไปเสาะแสวงหาจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจากที่อื่นอีกต่อไป เพราะเราจัดการให้เรียบร้อยแล้ว เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมารวมไว้ในที่เดียวกันกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ลดค่า TKN ได้ง่ายๆไม่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ประเทศไทยก็สามารถทำได้ และเราทำได้แล้ว ณ ที่นี่

จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ลดไนโตรเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง

  (  ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล  )

มีปัญหาจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

Run และ Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า Run ระบบ

ลดค่า TKN ในน้ำเสีย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์คือ ไนโตรแบคเตอร์และไนโตรโซโมแนส 

 

ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง TKN ของอาคารประเภท ก. และ ข. ไม่เกิน  35 mg/l 

ส่วนประเภท ค. และ ง. ไม่เกิน  40 mg/l

มีคอนโดมิเนียมหลายๆแห่งค่า TKN เกินค่ามาตรฐาน จึงถูกปรับหลายหมื่นบาท และยังปรับเป็นรายวันๆละ 500-1,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขให้ค่า TKN ไม่เกินมาตรฐานจึงจะไม่ถูกปรับ 

             

 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่...  

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..