bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานที่ถูกน้ำท่วม

 

ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยวิธีชีวภาพบำบัด ( ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น ) ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่น ในบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดจากสารอินทรีย์ล้วนต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดทั้งสิ้น ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติบำบัดโดยตรง

ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  ผู้นำจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น เจ้าแรกและมีเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที เราได้พัฒนาให้จุลินทรีย์มีกลิ่นหอม ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้งานกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์ไปดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์ ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นต้องมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้น ( ไม่ใช่สารเคมี ) ถ้าใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะถ้าสารเคมีนั้นๆมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูง ยิ่งเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์โดยตรง แต่ถ้าสารเคมีนั้นๆไม่มีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ก็สามารถอนุโลมใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ แต่อาจจะไม่ตรงจุดตรงประเด็น

 

การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ต้องไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่น กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ ส่วนใหญ่มาจากอินทรีย์วัตถุที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมา มีทั้งมาจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาและมนุษย์สร้างขึ้น แต่กลิ่นส่วนใหญ่จะมาจากกิจกรรมของมนุษย์สร้างขึ้น ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมีที่มาจากสารอินทรีย์ก็กำจัดด้วยจุลินทรีย์บำบัดกลิ่น  แต่ถ้ากลิ่นนั้นมาจากสารเคมีก็ให้ใช้สารเคมีกำจัดกลิ่นนั้นๆ ตามที่มาหรือสาเหตุของกลิ่น

สารพัดโรคที่มากับน้ำท่วมเน่าเหม็น น้ำเน่าเหม็นที่ท่วมขังเต็มไปด้วยเชื้อโรคสารพัดเชื้อ

ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มกำจัดเชื้อนานาชนิดรวดเร็วและปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้างให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จุลินทรีย์หอม kasama เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงไม่เก่าเก็บ มีประสทธิภาพสูงในการย่อยสลายบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นสำหรับบ้านน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเหม็นในบ้านกลิ่นเหม็นจะลดลงภายใน 1 ชั่วโมง กำจัดเชื้อที่มากับน้ำเน่าเสียโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดน้ำที่เหนือกว่าแบบก้อนและแบบผง ใช้แล้วไม่เกิดมลภาวะต่อบ้านหรือโรงงาน ไม่มีตะกอนตกค้างใดๆ 

น้ำขังเป็นเวลานานๆจะก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณที่เกิดน้ำขังหรือน้ำท่วม ในน้ำมีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์มากมายที่จะทำให้เกิดการเน่าเสียง่าย ในการจัดการกับน้ำเน่าเสียเหล่านี้ จุลินทรีย์ย่อยสลายคือคำตอบที่ถูกต้อง โดยทั่วไปในน้ำก็มีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้ว แต่มีปริมาณไม่มากพอจึงเอาชนะหรือย่อยสลายของเสียได้ไม่หมด อีกทั้งน้ำเสียมีปริมาณจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการเน่าเสียเกิดขึ้นอย่างที่เห็น ดังนั้นจึงต้องมีการสังเคราะห์เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อย่อยสลายของเสียให้ทันกับปริมาณของน้ำเสีย           

  การใช้จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นหรือขยายนำมาย่อยสลายหรือบำบัดน้ำเสียให้ได้ผลดี

ควรใช้จุลินทรีย์น้ำที่มีความเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ การใช้จุลินทรีย์ก้อนหรือผงจะได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังสร้างตะกอนตกค้าง การนำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียไปใช้บำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นน้ำเน่าเสียในโรงงานควรเป็นแบบชนิดน้ำดังที่กล่าวมา โดยมีขั้นตอนดังนี้

- เทจุลินทรีย์( ไม่ต้องผสมน้ำ )ให้กระจายทั่วๆบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือจุดที่เกิดน้ำเน่าเสีย ควรเป็นน้ำที่ท่วมขังนิ่งๆไม่ไหลไปในทิศทางใด

- กรณีที่น้ำท่วมขังลดลงแล้ว การทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดพื้นได้ทันที แต่ไม่ควรใช้จุลินทรีย์ร่วมกับสารเคมีที่เป็นกรดหรือเบส เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายได้ ส่วนการใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกน้ำท่วมขัง สามารถใช้เหมือนกรณีการใช้น้ำสะอาดล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป จุลินทรีย์จะไม่ทำอันตรายใดๆกับผิวหนังและวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สามารถบรรจุจุลินทรีย์ลงในถังน้ำที่สะอาดไม่มีสารเคมีเจือปนฉีดพ่นทำความสะอาดในแต่ละจุดได้ตามปกติเหมือนกรณีใช้น้ำสะอาดทำความสะอาด เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ประมาณ 1-2 วัน ควรใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ เพื่อล้างคราบกากน้ำตาลสีเหลืองออก จุดใดหรือบริเวณใดที่ยังมีกลิ่นเหลืออยู่ สามารถใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่นเฉพาะจุดได้ เพื่อดับกลิ่นที่ตกค้างอยู่ให้หมดไป การนำจุลินทรีย์ไปประยุกต์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นแต่ละโรงงานอาจแตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศและที่ตั้งรวมถึงลักษณะของโรงงานแต่ละแห่งที่ออกแบบมาแตกต่างกันออกไป ควรปรึกษาการใช้ที่เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญ

 

จุดสำคัญในการบำบัดน้ำที่เน่าเสีย น้ำเน่าเหม็นบ้านหรือโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขัง จะอยู่ที่ช่วงน้ำลดหรือการระบายน้ำออกจากบ้านหรือโรงงาน จุดนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากของเสียต่างๆแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก นั่นก็คือ การกำจัดเชื้อโรค เชื้อนานาชนิดที่มากับมวลน้ำเน่าเสีย อาจทำร้ายเราได้โดยไม่รู้ตัว การใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อเหล่านี้สามารถทำได้ แต่อาจมีสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนตกค้างอยู่ภายในบ้านหรือโรงงาน เป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจได้ในอนาคต

  ควรใช้จุลินทรีย์แบบใดในการบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด?

จุลินทรีย์สามารถประยุกต์เป็นจุลินทรีย์แบบผง และจุลินทรีย์แบบก้อนได้ โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุลินทรีย์แบบน้ำเป็นหลัก แต่จุลินทรีย์แอคทีฟมากที่สุดคือจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดน้ำ เหตุเพราะมันมีอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำเน่าเสียได้ทันที แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์แบบผงและแบบก้อน ต้องรอการแตกตัวและละลายของดินระยะหนึ่ง จะไม่แอคทีฟทันที เพราะมันอยู่ในรูปของแข็ง ในบ้านหรือโรงงานไม่ควรใช้จุลินทรีย์แบบก้อน เพราะจะสร้างมลภาวะจากก้อนดินได้ ทำให้เกิดเศษตะกอนจากก้อนดิน อีกทั้งความเข้มข้นของจุลินทรีย์ก็มีน้อย ส่วนการใช้จุลินทรีย์ชนิดน้ำบำบัดน้ำเน่าเสีย ควรเป็นจุลินทรีย์ที่เกิดจากการเพาะเชื้อโดยใช้กากน้ำตาลเป็นหลักเท่านั้น ไม่ควรมีสิ่งใดๆเจือปน เช่น พืชผักผลไม้ ถ้านำจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้ไปใช้บำบัดน้ำเน่าเสียในบ้านหรือโรงงาน อาจสร้างปัญหาน้ำเน่าเสียหนักกว่าเดิมได้

หมายเหตุ :

ไม่ควรใช้น้อยจนเกินไป เพราะประสิทธิภาพการย่อยสลายจะด้อยลง ควรใช้ให้พอกับปริมาณน้ำเน่าเสีย ถ้าวิกฤตเหม็นมาก ก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากตามไปด้วย ต้องเทราดจุลินทรีย์ให้ทั่วๆในทุกๆจุด จึงจะได้ผลดี

การใช้จุลินทรีย์จัดการกับเชื้อที่มากับน้ำเน่าเสีย

  ใช้จุลินทรีย์สดๆเข้มข้นสูงทำความสะอาดเหมือนกรณีใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดร่างกาย หรือลงแช่ในจุลินทรีย์ที่อยู่ในภาชนะ เช่น ถังแช่ กะละมังแช่ โดยการแช่ในจุลินทรีย์ประมาณ 5-10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นในแต่ละครั้ง

   ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในปริมาณที่เหมาะสมหรือมากกว่าน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำที่เน่าเสียได้ ถ้าใช้จุลินทรีย์น้อยจนเกินไป ก็เกิดประโยชน์น้อย การบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นอาจไม่ได้ผลหรือได้ผลช้า เหตุเพราะน้ำเน่าเสียมีปริมาณมากและวิกฤตหนัก การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายจึงต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช้เพียง 1-2 ลิตร จะใช้ได้กับพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นพื้นที่บ้านหรือโรงงาน การใช้ปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มต้องแปรผันตามขนาดของพื้นที่และขนาดของน้ำเน่าเสีย ใช้เพียงเล็กๆน้อยๆอาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรือได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะนี่คือความจริงในธรรมชาติ

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ( อีเอ็ม )

ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ทั้งนี้ จุลินทรีย์แต่ละชนิดสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ต่างกัน เช่น โปรตีน ไขมัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี องค์ประกอบสำคัญที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์คือก๊าซ Oxygen (O2) โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์จะได้ O2 จากอากาศ 3 ทาง ได้แก่

                        4.1 Thermosiphon หรือการเคลื่อนลงสู่ที่ต่ำของน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ซึ่งจะนำ O2 ลงสู่ที่ต่ำด้วย

                        4.2 Photosynthesis หรือการสังเคราะห์แสงของพืชและจุลินทรีย์พืชสีเขียวเพื่อผลิตอาหารโดยจะมีการปล่อย O2 ออกมา

                        4.3 Thermoosmosis หรือการดูด O2 ของรากพืช (rhizosphere) อันเป็นผลจากระดับของความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างภายในรากพืชกับภายนอก ทำให้ O2 ถูกดูดเข้าไปในพืช

5. การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์และแสงแดดในบ่อ (Lagoon Treatment) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามลำดับของการส่งน้ำ ได้แก่ จากบ่อพักให้ตกตะกอน (Sedimentation Pond) บ่อบำบัด (Oxidation Pond) และสิ้นสุดที่บ่อพักสุดท้าย (Polishing Pond) โดยมีบ่อพักให้ตกตะกอนจำนวน 1 บ่อ บ่อบำบัดจำนวน 3 บ่อ และบ่อพักสุดท้ายจำนวน 1 บ่อ ก่อนที่น้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ โดยจากการทดลองพบว่า การพักน้ำในบ่อจะใช้เวลาทั้งหมด 7 วัน เพราะหากนานกว่านั้นจะทำให้เกิดภาวะเน่าซ้ำซาก (nutrification) ของน้ำจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์

6. น้ำที่ได้รับการบำบัดจะอยู่ในระดับที่สามารถเลี้ยงปลาในบ่อบำบัดที่สองและสามและบ่อพักสุดท้ายได้ ซึ่งการเลี้ยงปลาจะเป็นประโยชน์ช่วยในการกินแพลงตอนในน้ำ โดยในขณะนี้ได้ทดลองเลี้ยงปลาหมอเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล ในสัดส่วนปลา 3 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร และเมื่อนำปลามาตรวจสอบ ไม่พบสารอันตรายและสามารถบริโภคได้

7. น้ำดีและน้ำเสียสามารถแบ่งแยกได้ด้วยการวัดระดับ BOD (Biochemical Oxygen Demand/Biological Oxidation Demand) ซึ่งเป็นปริมาณของ O2 ที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อาทิ สารประกอบ Hydrocarbons (น้ำมันเชื้อเพลิง) แอลกอฮอล์ และน้ำตาล เป็นต้น ดังนั้น น้ำที่มีค่า BOD ต่ำคือ น้ำที่ดี เพราะจุลินทรีย์ต้องการ O2 จำนวนน้อยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าค่า BOD จะต้องเท่ากับหรือไม่เกิน 20 mg/l (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แต่น้ำเสียส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี ทั้งจากส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนทั่วไป

   ข้อควรระวังในการทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำท่วมลดลง

การทำความสะอาดบ้านในช่วงน้ำลดลงควรระวังเชื้อโรค เชื้อรา ที่อาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเชื้อราที่เกาะตามส่วนต่างๆ ของบ้าน อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือมีอาการแพ้ได้  โดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่ดี ทั้งนี้ หลังน้ำลด อาคารและบ้านจะมีเชื้อราเกาะตามบริเวณที่ชื้นอับ เชื้อราเหล่านี้จะปล่อยละอองสารบางอย่างล่องลอยในอากาศทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก ภูมิแพ้ หรือโรคระบบทางเดินหายใจในคนได้โดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ หลักการทำความสะอาดเชื้อราในบ้านหลังน้ำลด โดยผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีภูมิต้านทานไม่ดี เช่น ป่วยเบาหวาน กินยาสเตียร์ลอยด์ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ทานยากดภูมิต้านทาน ผู้ป่วยที่รักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือยา หรือมีโรคหอบ หืด ประจำตัว รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุ  ไม่ควรเข้าไปในบ้านก่อนที่จะมีการทำความสะอาดจนเรียบร้อย

ก่อนทำควรเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทดีอย่างน้อย 30 นาที สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ แว่นตาครอบ รองเท้ายาง เพื่อมิให้สัมผัสกับเชื้อราที่ล่องลอยในอากาศหรือตามพื้น ให้หยุดพักออกมาหายใจอากาศบริสุทธิ์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อลดการสูดดมเชื้อรา

การทำความสะอาดควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำแรงดันสูงฉีด เพราะจะทำให้เชื้อราฟุ้งกระจาย  ควรใช้ผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อออกดีแล้วควรเช็ดตามด้วยน้ำผสมคลอรีนหรือน้ำยาฟอกผ้าขาวที่มีขายทั่วไป 

ข้าวของเครื่องใช้ที่ทำความสะอาดแล้วควรนำมาตากแดดให้แห้งสนิท ควรให้แดดส่องเข้าบ้าน เพื่อไล่ความชื้นให้หมด

ส่วนเครื่องปรับอากาศไม่ควรเปิดก่อนการทำความสะอาดโดยเด็ดขาด เพราะเชื้อโรคจะถูกดูดเข้าไปในระบบปรับอากาศ และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อได้  และควรจะเปลี่ยน filter ของเครื่องปรับอากาศด้วย 

ภายหลังกิจกรรมทำความสะอาดหรือเข้าอยู่อาศัยภายในบ้านแล้ว  หากมีสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะเด็ก คนชรา คนที่มีโรคประจำตัว  มีอาการระบบทางเดินหายใจไม่ปกติ มีอาการแพ้ไอ หอบ เหนื่อย หรือโรคประจำเดิมกำเริบ ควรปรึกษาแพทย์
  

 ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

  ซื้อจุลินทรีย์ที่นี่ ให้คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสียดับกลิ่นฟรีๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น