bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


บ้านเหม็นน้ำท่วมขัง

 

สารพัดโรคที่มากับน้ำท่วมเน่าเหม็น น้ำเน่าเหม็นที่ท่วมขังเต็มไปด้วยเชื้อโรคสารพัดเชื้อ

จุลินทรีย์ kasama เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงไม่เก่าเก็บ มีประสทธิภาพสูงในการย่อยสลายบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นสำหรับบ้านน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเหม็นในบ้านกลิ่นเหม็นจะลดลงภายใน 1 ชั่วโมง กำจัดเชื้อที่มากับน้ำเน่าเสียโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดน้ำที่เหนือกว่าแบบก้อนและแบบผง ใช้แล้วไม่เกิดมลภาวะต่อบ้านหรือโรงงาน ไม่มีตะกอนตกค้างใดๆ 

ความเข้าใจในเรื่องการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังในบ้านหรือโรงงาน 

น้ำท่วมบ้านเป็นเวลานานๆจะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียกระจายทั่วภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพราะในน้ำที่ท่วมนั้นจะมีสิ่งเจือปนมากมาย ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ สิ่งสกปรกมากมาย จุลินทรีย์ในน้ำย่อยสลายไม่ทันกับของเสียที่มีอยู่ในน้ำ จึงทำให้เกิดปัญหาเน่าเสียขึ้น ปริมาณของเสียมีมากในน้ำจึงทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงเป็นผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย วิธีการแก้ไขในเรื่องนี้ต้องทำการย่อยสลายน้ำที่เน่าเสียเหล่านี้ด้วยจุลินทรีย์ จะใช้สารเคมีไม่ได้ เพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้หนักมากขึ้น

 

 ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมขัง?

เพราะจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตย่อยสลายเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทำการย่อยสลายของเสียน้ำเน่าเหม็น ของเสียต่างๆในโลกนี้ต้องพึ่งจุลินทรีย์ทั้งหมด ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเน่าเสียหรือสิ่งสกปรก ก็จะเกิดปัญหาของเสียเกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น หรือถ้ามีปริมาณจุลินทรีย์น้อยเกินไปที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆ ( ปริมาณของเสียมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลาย ) ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ของเสียที่เกิดขึ้นได้ นี้คือความเป็นจริงตามหลักวิทยาศาตร์

  วิธีทำความสะอาดน้ำเน่าเสียภายในบ้าน

1. กรณีที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่และเริ่มส่งกลิ่นแล้ว ให้ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเข้มข้นสูงชนิดน้ำราดให้กระจายไปทั่วๆภายในบริเวณที่น้ำท่วมขัง กรณีน้ำมีกลิ่นแรงมาก ก็ให้เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ราดให้มากขึ้น เพื่อให้ทันกับการย่อยสลายปริมาณของเสียที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและกลิ่นขึ้น ซึ่งในคำแนะนำที่ให้ลูกค้าไปจะบอกไว้อย่างชัดเจน ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร่วมกับจุลินทรีย์ เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้

2. กรณีที่น้ำท่วมลดลงจนหมดแล้ว ให้ใช้จุลินทรีย์สดๆเทราดหรือรดให้กระจายทั่วๆตามพื้นบ้าน อาจจะใช้บัวรดน้ำบรรจุจุลินทรีย์ในการทำความสะอาด จะได้กระจายได้ทั่วๆจุดที่สกปรกตามมุมต่างๆ หลังจากรดหรือเทราดจุลินทรีย์ให้ทั่วๆบ้านแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงขึ้นไป ( เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ) หลังจากนั้นก็ให้ใช้น้ำสะอาด 100 ส่วน ผสมกับจุลินทรีย์ 1 ส่วน ทำความสะอาดพื้นได้ตามปกติ หรือถ้ามีเครื่องฉีดพ่นน้ำยาอยู่แล้ว อาจบรรจุจุลินทรีย์ที่ผสมกับน้ำสะอาดดังกล่าวมาแล้วฉีดพ่นให้ทั่วทุกจุดภายในบ้าน สามารถทำซ้ำหลายๆรอบได้จนกว่าจะพอใจในความสะอาดของบ้าน อาจผสมหัวน้ำหอมและแชมพูลงในจุลินทรีย์ได้ตามความเหมาะสมในการทำความสะอาดบ้าน ไม่มีผลกระทบใดๆต่อจุลินทรีย์

กลิ่นเน่าเสียจะหมดไปก็ต่อเมื่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ทำได้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกๆจุดแบบสมบูรณ์ กรณีที่บางจุดยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่ ก็ให้นำจุลินทรีย์ไปฉีดพ่นได้เลย จนกว่ากลิ่นจะหมดไป

  จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ ทั้งพืชและสัตว์ ไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายทุกส่วน สามารถนำไปใช้ล้างมือล้างเท้า ล้างพืชผักและสัมผัสได้

การใช้จุลินทรีย์จัดการกับเชื้อที่มากับน้ำเน่าเสีย

  ใช้จุลินทรีย์สดๆเข้มข้นสูงทำความสะอาดเหมือนกรณีใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดร่างกาย หรือลงแช่ในจุลินทรีย์ที่อยู่ในภาชนะ เช่น ถังแช่ กะละมังแช่ โดยการแช่ในจุลินทรีย์ประมาณ 5-10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นในแต่ละครั้ง

   ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในปริมาณที่เหมาะสมหรือมากกว่าน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำที่เน่าเสียได้ ถ้าใช้จุลินทรีย์น้อยจนเกินไป ก็เกิดประโยชน์น้อย การบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นอาจไม่ได้ผลหรือได้ผลช้า เหตุเพราะน้ำเน่าเสียมีปริมาณมากและวิกฤตหนัก การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายจึงต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช้เพียง 1-2 ลิตร จะใช้ได้กับพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นพื้นที่บ้านหรือโรงงาน การใช้ปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มต้องแปรผันตามขนาดของพื้นที่และขนาดของน้ำเน่าเสีย ใช้เพียงเล็กๆน้อยๆอาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรือได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะนี่คือความจริงในธรรมชาติ

 

หมายเหตุ :

ไม่ควรใช้น้อยจนเกินไป เพราะประสิทธิภาพการย่อยสลายจะด้อยลง ควรใช้ให้พอกับปริมาณน้ำเน่าเสีย ถ้าวิกฤตเหม็นมาก ก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากตามไปด้วย ต้องเทราดจุลินทรีย์ให้ทั่วๆในทุกๆจุด จึงจะได้ผลดี