bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

   

     

ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ ส่วนใหญ่จะมาจาก 2 จุดหลักๆคือ

1. ท่อน้ำทิ้ง ซึ่งกลิ่นที่มาจากท่อน้ำทิ้งพบมากที่สุด การแก้ไขก็ทำได้ง่าย

2. กลิ่นจากส้วมหรือชักโครก ซึ่งพบรองลงมาจากข้อ 1

3. กลิ่นจากโถปัสสาวะ ( กรณีที่มีโถปัสสาวะในห้องน้ำ ) กรณีนี้ต้องหมั่นทำความสะอาดโถปัสสาวะด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มบ่อยๆ

ภาวะเน่าเหม็นหรือกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ต่างๆที่ถูกทิ้งลงตามท่อน้ำทิ้ง หมักหมกเป็นเวลานานๆจะเกิดกลิ่นเน่าเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น การแก้ไขไม่ควรไปทุบชักโครกหรือทุบท่อน้ำทิ้ง หรือการทุบทิ้งห้องน้ำทำใหม่หมด ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองเปล่าๆ

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากๆ โดยเฉพาะในหน้าฤดูฝนยิ่งพบมากขึ้น ไม่ว่าบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ราคาหลายๆล้าน สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด โดยเฉพาะช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ๆ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในห้องน้ำหรือห้องส้วมจะลอยขึ้นมาในบรรยากาศ ทำให้ส่งกลิ่นไปทั่วบริเวณ ถ้าห้องน้ำนั้นติดกับห้องแอร์หรือห้องนอน กลิ่นจะลอยเข้าไปในห้องแอร์หรือห้องนอน ยิ่งจะสร้างความรำคาญใจหงุดหงิดกับกลิ่นเจ้าปัญหามากยิ่งขึ้น หลายๆท่านหาวิธีการแก้ไข บางรายก็ใช้สารเคมี ซึ่งตกค้างในบรรยากาศและอาจสูบเข้าไปในระบบหายใจ เป็นภัยต่อร่างกายได้ บางท่านก็ใช้น้ำหอมกลบกลิ่นชั่วคราวเอาไว้ก่อน ซึ่งยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

การแก้ปัญหากลิ่นส้วมเหม็นทำอย่างไร?

ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งก็คือสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดค้างและสะสมเกาะติดตามท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ตลอดจนโถส้วม พื้นห้องน้ำ ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ สิ่งสกปรกที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเหล่านี้ต้องถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติ ไม่ใช่การใช้สารเคมีหรือกลิ่นจากน้ำหอมบำบัด ต้องมีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบให้เกิดการย่อยสลายให้ได้มากที่สุด ถ้าย่อยสลายได้ทั้งหมดหรือเหลือน้อยที่สุด กลิ่นเน่าเหม็นก็จะหายไป นี้คือการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักธรรมชาติวิทยา คือการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์

 

            

วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำหรือห้องส้วมด้วย จุลินทรีย์อีเอ็ม-Kasama เพื่อดับกลิ่นเหม็น

1. เทจุลินทรีย์แบบสดๆประมาณ 2-4 ลิตร/จุด ลงในท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน ) ในห้องน้ำทุดจุดที่มีท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ วันละครั้งติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อทำให้ท่อน้ำทิ้งสะอาดไม่มีคราบสิ่งสกปรกติดค้างภายในท่อ

2. เทจุลินทรีย์แบบสดๆ ลงให้โถส้วมประมาณ 4-5 ลิตร จะกดน้ำทิ้งเลยก็ได้ หรือจะทิ้งไว้สักระยะแล้วค่อยกดน้ำทิ้งทีหลังก็ได้

3. นำจุลินทรีย์ประมาณ 1-2 ลิตรผสมกับน้ำสะอาดทั่วไปครึ่งต่อครึ่ง ( ถ้าต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม จะผสมหัวน้ำหอมลงในจุลินทรีย์ก็ได้ หอมมากหรือหอมน้อยตามความต้องการ ) นำไปทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆทั้งหมด อาจจะขัดพื้นห้องน้ำ หรือใช้ม็อบก็ได้ แต่ไม่ควรนำผงซักฟองมาผสมกับจุลินทรีย์อีเอ็ม เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ ( จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆใช้ในการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูล ไม่ใช่สารเคมี ) เมื่อทำความสะอาดให้ทั่วทั้งหมดแล้ว ให้ล้างพื้นห้องน้ำทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดอีกรอบ

4. กรณีที่ต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมภายใน ให้ผสมจุลินทรีย์อีเอ็มแบบเจือจางกับน้ำสะอาด ( จุลินทรีย์ประมาณ 50-100 ml. ผสมกับน้ำสะอาดประมาณ 400-500 ml. ในขวดป๊อกกี้ ) แล้วเติมหัวน้ำหอมกลิ่นใดก็ได้ หอมมากหรือหอมน้อยใส่ลงได้ตามความต้องการ สเปรย์ให้ทั่วๆห้องน้ำทุกซอกทุกมุม เช้า-เย็น จะทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ไร้ซึ่งกลิ่นเหม็นรบกวน เพราะเป็นการบำบัดกลิ่นจากจุลินทรีย์อีเอ็ม ไม่ใช่การกลบกลิ่นจากน้ำหอม

5. กรณีมีโถปัสสาวะชายในห้องน้ำ สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มแบบสดๆทำความสะอาดได้เลย และอาจตามด้วยสเปรย์ตามข้อ 4 เพิ่มอีกทางเช้า-เย็น จะช่วยลดกลิ่นยูเรียจากปัสสาวะ

หมายเหตุ : ควรเติมจุลินทรีย์ตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในช่วงแรก ควรเติมทุกๆวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากนั้นให้เติมอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเกาะติดตามผนังท่อพีวีซีท่อน้ำทิ้ง จุลินทรีย์อีเอ็มที่ใช้ในการดับกลิ่นต้องเป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อจุลินทรีย์เท่านั้น ห้ามใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากพืชผักต่างๆ เพราะจะทำให้ระบบเสียได้ง่ายๆ ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การใช้จุลินทรีย์หอม- Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม

สามารถใช้จุลินทรีย์หอม- Kasama ทำความสะอาดพื้นและชักโครก โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ โดยใช้แบบสดๆไม่ต้องผสมน้ำ และสามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดได้ แต่ห้ามใช้สารเคมีประเภทกรดหรือด่างร่วมกับจุลินทรีย์ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายได้ง่ายๆ หลังจากทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์ทั่วๆแล้ว ให้ใช้น้ำสะอาดในห้องน้ำล้างออกได้เลย จะล้างกี่น้ำก็ได้จนพื้นสะอาดหมดจด สามารถใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดบ่อยๆหรือเป็นประจำทุกๆวันได้ยิ่งเป็นการดีมาก เพราะจะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรก ของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดค้างตามพื้นห้องน้ำห้องส้วมได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปรับอากาศในห้องน้ำห้องส้วม

ตวงจุลินทรีย์จำนวนหนึ่ง ( ประมาณ 30-50 ml. ) เทลงในขวดป๊อกกี้ เติมน้ำสะอาดลงไปจนเต็มขวดป๊อกกี้ กรณีที่ต้องการให้มีกลิ่นหอม สามารถเติมน้ำหอมได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ : ไม่ควรนำน้ำหมักชีวภาพ( ที่ได้จากการหมักพืชและผักต่างๆ )มาใช้บำบัดน้ำเสียหรือบำบัดกลิ่น เพราะจะทำให้ปัญหามากขึ้นกว่าเดิม

 

วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้ได้ดีกับจุลินทรีย์หอม-Kasama เฉพาะที่ซื้อไปจากที่นี่เท่านั้น กรณีที่ซื้อจากที่อื่น อาจไม่เป็นไปตามผลตามข้างต้นที่กล่าวมา