ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน

 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน?

ที่นี่จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ

ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ ใช้จุลินทรีย์-Kasama ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ กลิ่นหายทันใจภายใน 1 ชั่วโมง ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้ห้องน้ำทุกคน ลดของเสียช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม

  

คุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์-Kasama

1. มีความเข้มข้นสูง ความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูง

2. ไม่เก่าเก็บ

3. สังเคราะห์จากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ( ไม่ใช่หมักจากพืชผักทั่วไป )

4. จุลินทรีย์แข็งแกร่ง มีกลิ่นหอม

เหมาะกับการนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ บำบัดน้ำเสียทั่วๆไป 

ในทุกๆบ้านต้องมีส้วมประจำบ้าน และบ้านใดสะอาดหรือไม่บางท่านวัดกันที่ส้วมหรือสุขา ส้วมจึงเป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งความสกปรกหรือสะอาดก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใส่ใจทำความสะอาดของเจ้าของส้วม
ส้วมมีกลิ่น เกิดจากอะไร? ในแต่ละวันส้วมจะเป็นจุดรับของเสีย ซึ่งมีทั้งอุจจาระและปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ และบ้านบางหลังยังรวมเอาน้ำทิ้งจากการใช้น้ำชำระร่างกายและอื่นๆรวมเข้าไปในส้วมด้วย เมื่อของเสียและสิ่งสกปรกรวมตัวกันก็เกิดการเน่าเสียเกิดขึ้น ซึ่งการเน่าเสียนี้เกิดจากปฏิกิริยาของแบคทีเรียเข้าไปย่อยสลายของเสียเหล่านั้น และเป็นการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์แบบ จึงก่อให้เกิดของเสียและสิ่งกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นตามมา ซึ่งถือเป็นมลภาวะอีกประเภทหนึ่ง จึงทำให้เกิด ส้วมมีกลิ่นหรือส้วมส่งกลิ่นติดตามมา โดยเฉพาะถ้าปริมาณของเสียมีทุกวันและจำนวนมากดั่งเช่นส้วมสาธารณะตามแหล่งต่างๆหรือตามหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากมักจะพบบ่อยๆ ซึ่งส่วนมากจะใช้สารเคมีกำจัดกลิ่น ซึ่งก็ได้ผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทำให้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดส้วมมีกลิ่นนั้นเกิดการตกค้างในระบบนิเวศน์และออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้
วิธีการจัดการส้วมมีกลิ่นที่ได้ผลดีที่สุดและตรงจุดที่สุดก็คือการบำบัดของเน่าเสียเหล่านี้โดยวิธีธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับสภาวะแวดล้อมและธรรมชาติโดยรวม ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลดีมากขึ้น วิธีการดับส้วมมีกลิ่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียจากธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง เมื่อขบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ชนิดนี้จบลงก็จะทำให้กลิ่นไม่พึงประสงค์หายไป ของเสียต่างๆในส้วมก็จะถูกย่อยสลายให้เป็นอณุภาคเล็กลง ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือส้วมไม่เต็มง่าย กลิ่นต่างๆก็จะมลายหายไป
การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดของเสียในส้วม ซึ่งมีทั้งสิ่งสกปรกต่างๆและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ทำให้เกิดปัญหาส้วมมีกลิ่นได้ ขนาดของการใช้จุลินทรีย์ในแต่ละครั้งควรดูที่ปัญหาและปริมาณของเสียปริมาณน้ำเสียต้องให้เหมาะสมและสมดุลย์กันกับปริมาณการใช้จุลินทรีย์จึงจะได้ผลดี ซึ่งจุดนี้ผู้คนที่ใช้จุลินทรีย์ส่วนมากจะเข้าใจผิดกัน ในบางแห่งน้ำเสียและปริมาณของเสียมีจำนวนมาก แต่ใช้จุลินทรีย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การย่อยสลายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดคิดว่าการใช้จุลินทรีย์ไม่ได้ผล ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่คิด ในการใช้จุลินทรีย์ในแต่ละปัญหาและในแต่ละครั้งนั้น จุดที่ต้องคำนึงถึงคือ ปริมาณการใช้จุลินทรีย์ต้องให้เหมาะสมกับปริมาณสิ่งสกปรกหรือของเสียนั้นๆ ใช้จุลินทรีย์ในปริมาณที่มากได้ แต่ไม่ควรใช้ในปริมาณที่น้อยเกินไปจนทำให้ระบบการย่อยของจุลินทรีย์ไม่ทั่วถึง และจุลินทรีย์ที่ใช้ควรเป็นจุลินทรีย์ที่แอคทีฟสูงไม่เก่าเก็บ และประการสำคัญจุลินทรีย์ที่ใช้สำหรับบำบัดกลิ่นหรือบำบัดน้ำเน่าเสียควรเป็นจุลินทรีย์ที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ การนำจุลินทรีย์ที่ออกแบบใช้ในการเกษตรมาใช้บำบัดน้ำเสียหรือบำบัดกลิ่นอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ในส่วนของการใช้จุลินทรีย์สำหรับดับกลิ่นส้วมมีกลิ่น การใช้ครั้งแรกควรเพิ่มปริมาณมากกว่าปกติ ทั้งนี้เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียหรือสิ่งสกปรกที่ตกค้างจำนวนมากและตกค้างมานานให้หมดไปก่อน หลังจากนั้นการใช้ในครั้งต่อไปก็ให้ลดลงตามส่วนได้
ดูการใช้จุลินทรีย์สำหรับส้วมมีกลิ่น คลิกที่นี่ ส่วนการใช้งานอื่นๆก็สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัญหาและพื้นที่ที่ใช้ในแต่ละครั้ง
ในช่วงฤดูฝนส้วมส่วนมากจะมีปัญหาที่เรียกว่าส้วมมีกลิ่นหรือส่งกลิ่นแรงนั่นเอง กลิ่นส้วมที่พบเป็นกลิ่นก๊าซไข่เน่าที่ลอยขึ้นมาตามท่อหรือบริเวณที่อากาศเข้าถึงได้ และกลิ่นส้วมนี้ก็ถือว่าเป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกประเภทหนึ่ง ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ส้วมมีกลิ่นก็ควรหมั่นเติมจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียลงไปอย่างสม่ำเสมอ

การแก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น

ให้ใช้จุลินทรีย์สดๆเทลงไปในท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่นพอประมาณ ( 3-4 ลิตร/จุด ) และส่วนหนึ่งผสมกับน้ำสอาดครึ่งต่อครึ่ง ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ โถปัสสาวะ ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น กรณีทำได้ทุกวัน ยิ่งเป็นการดี จะช่วยในการบำบัดกลิ่นและดับกลิ่นได้เป็นอย่างดี กรณีที่กลิ่นลอยอยู่ในอากาศภายในห้องส้วม อาจใช้จุลินทรีย์ผสมกับน้ำสะอาดแบบเจือจาง เทลงในขวดสเปรย์ แล้วให้สเปรย์ทั่วๆภายในและรอบๆห้องส้วม กรณีต้องการให้มีกลิ่นหอม ก็สามารถผสมหัวน้ำหอมลงได้ตามความต้องการ

ข้อแนะนำพิเศษ

โดยทั่วไปในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่ส่วนหนึ่งจำนวนไม่มาก เพื่อย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือทำลายจุลินทรีย์เทลงในท่อน้ำทิ้ง( ท่อเดรน )หรือชักโครก เช่น โซดาไฟ กรดซัลฟูริก กรดไนตริก เป็นต้น เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะถูกทำลาย ซึ่งจะส่งผลให้สิ่งปฏิกูลไม่ถูกย่อยสลาย ส้วมเต็มง่าย เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องส้วมที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็น

ส้วมหรือห้องน้ำที่ต่อท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน )เข้ากับบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากชักโครก ) อาจมีปัญหาก๊าซไข่เน่าจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนเมื่อกดชักโครก ซึ่งจะสิ่งผลก่อให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆติดตามมาได้ โดยเฉพาะฤดูฝนสำหรับบ่อเกรอะที่เป็นบ่อดินหรือบ่อปูน เมื่อฝนตกน้ำจากใต้ดินจะอิ่มและดันตัว จะทำให้ก๊าซเกิดการลอยตัวสู่ที่สูง ถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งลงที่บ่อเกรอะ จะทำให้เกิดกลิ่นหรือก๊าซลอยตัวขึ้นมาได้ หรือกรณีที่มีของเสียสะสมอยู่ในท่อน้ำทิ้งจำนวนมาก ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี ของเสียต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมในห้องน้ำ ทั้งสบู่ ทั้งแชมพูและอื่นๆจะไหลผ่านท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนเกาะติดอยู่ตามแนวท่อน้ำทิ้ง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้า จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น ดังนั้นกลิ่นจากห้องน้ำหรือห้องส้วมจึงมากจากจุดเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปทุบส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง ง่ายๆด้วยการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มชนิดเข้มข้นสูง-Kasama ทำความสะอาดตามคำแนะนำ

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากห้องน้ำห้องส้วม

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำและกลิ่นส้วม คลิกดูที่นี่

สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

  

( ที่นี่จำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็มมีขนาดเดียวคือ 20 ลิตรเท่านั้น ไม่มีเป็นลิตร )

ท่านที่จะไปซื้อจุลินทรีย์ที่สำนักงาน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าก่อนไปรับของ 1 วัน

เปิดจำหน่ายทุกๆวันโดยไม่มีวันหยุด เราไม่มีตัวแทนและสาขาที่อื่น


ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

 

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ส้วมส่งกลิ่นเหม็น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)