bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
bulletGmail
bulletBlogdit
bullethttps://www.powerweb.co.th/


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ
ลงโฆษณาขายบ้านฟรีๆ ลงโฆษณาขายรถบ้านฟรีๆ ตลอด 24 ชม.


จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมูดับกลิ่นฟาร์มสุกร

 

ดับกลิ่นมูลสุกร( ขี้หมู )ในฟาร์มด้วยจุลินทรีย์หอม-kasama เปลี่ยนกลิ่นเหม็นไปเป็นกลิ่นหอมทันที ง่ายและรวดเร็วทันใจ เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะในฟาร์มสุกรโดยตรง

เรื่องจริงที่ทุกๆคนก็รู้อยู่แก่ใจ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มหมูเกือบร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้สนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมสักเท่าใด ซึ่งมักจะมีข่าวการถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจำ ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะประเทศเราไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่นัก การกำจัดของเสียจากฟาร์มหมูที่ถูกต้อง มลภาวะทางกลิ่น ผู้ประกอบแทบทั้งหมดกลัวต้นทุนเพิ่มในการบำบัดของเสีย ทั้งมูลสุกรและน้ำเสียในฟาร์มหมู ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดๆ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไม่กลัวว่าสาธารณะจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่ฟาร์มก่อขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ประเทศเรายังขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสาธารณะและต่อโลก

                       

มีปัญหาฟาร์มหมูเหม็น? ฟาร์มสุกรเหม็น? กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู? จะแก้ไขปัญหาฟาร์มหมูเหม็นอย่างไร? ปรึกษาเราที่นี่ ฟาร์มหมูของคุณมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างแน่นอน การแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มหมู การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู ซึ่งผู้ประกอบการเกือบ 100% กลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มในการบำบัดของเสียและน้ำเสียในฟาร์ม จริงๆแล้วไม่ได้มากมายอะไร ฟาร์มใหญ่ๆสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ 

ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูหรือฟาร์มสุกรมักจะถูกร้องเรียนบ่อยๆในหลายๆจังหวัด เหตุเพราะส่งกลิ่นแรงมากๆ ทั้งกลิ่นมูลสุกรหรือขี้หมู กลิ่นเน่าเหม็นจากอาหาร ฯลฯ สร้างมลภาวะและมลพิษทางอากาศรอบๆบริเวณฟาร์ม ของเสียที่เกิดขึ้นและส่งกลิ่นเน่าเหม็นในฟาร์มสุกร ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น ตามมาด้วยน้ำเสียจากฟาร์มหมู ซึ่งผู้ประกอบการยังจัดการไม่เป็นกับน้ำเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น ของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มสุกรหรือฟาร์มเลี้ยงหมูจึงประกอบไปด้วยมลภาวะและมลพิษดังต่อไปนี้คือ

 1. กลิ่นเหม็นจากมูลสุกร  

2.  น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดพื้นฟาร์มสุกรในแต่ละวัน  น้ำเสียเหล่านี้ไปไหน? ก็ทิ้งลงตามลำคลองสาธารณะ และติดตามมาด้วยการร้องเรียน ซึ่งมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติอยู่เรื่อยๆ  จริงๆแล้วการแก้ไขไม่ได้ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายมากมายอะไร  ถ้าผู้ประกอบการที่ดีมีจิตสำนึกรับผิดชอบกับมลภาวะที่เกิดขึ้นและต่อสังคมส่วนรวม ย่อมไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของสังคมแก้ไขกันไป ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหานี้ สามารถทำได้และได้ผลจริง เพียงแต่อาจจะลงทุนเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย แต่เป็นผลดีต่อกิจการและสังคมสิ่งแวดล้อมโดยรวม

การแก้ไขปัญหาฟาร์มหมู ต้องกระทำแบบบูรณาการทุกภาคส่วน  ถ้าให้ดีที่สุด ควรทำฟาร์มหมูแบบระบบปิด ของเสียเป็นศูนย์ ( Zero  Waste ) มูลสุกรที่ได้รับการบำบัดแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งน้ำที่ออกจากฟาร์มสามารถประยุกต์เป็นปุ๋ยได้

 วิธีแก้ปัญหาฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอม-Kasama ( แบบคร่าวๆ )

วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในฟาร์มสุกรต้องทำแบบบูรณาการในทุกส่วนในฟาร์ม โดยเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นฟาร์มด้วยจุลินทรีย์ การทำความสะอาดตัวสุกรด้วยจุลินทรีย์ การเติมจุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอในบ่อเก็บมูลสุกรหรือบ่อรับน้ำเสียจากฟาร์มสุกร วัตถุประสงค์ของการเติมจุลินทรีย์็เพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในฟาร์ม เมื่อการย่อยสลายสมบูรณ์ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจะลดลง ถ้าทำหรือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู การร้องเรียนจากรอบข้างก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มหมูจะกลัวในเรื่องการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงหมู่ ซึ่งในความเป็นจริงถ้าทำอย่างจริงจัง จะส่งผลให้ต้นทุนลดลงหรือต้นทุนต่ำ แต่สิ่งแวดล้อมในฟาร์มและสุกรจะมีสุขภาพดี สุกรไม่เครียดกับปัญหากลิ่นเน่าเหม็น การดูแลความสะอาดฟาร์มหมูด้วยจุลินทรีย์ต้องทำหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลดีต่อฟาร์มหมูและสิ่งแวดล้อมโดยตรง จะช่วยลดมลพิษกลิ่นเน่าเหม็นที่ออกสู่สาธารณะ

  การเติมจุลินทรีย์ลงในน้ำและอาหารให้สุกรกินสามารถทำได้ ทำให้ระบบการย่อยสลายของเสียดีขึ้น

 

            

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง ไม่เฉพาะสุกรเท่านั้น ดับกลิ่นจากมูลสัตว์ได้ทุกๆชนิด

มีปัญหาฟาร์มเลี้ยงหมูถูกร้องเรียน ? ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นแรง? แก้ไขได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ดับกลิ่นมูลหมูหรือดับกลิ่นขี้หมู ดับกลิ่นฟาร์มหมูด้วยน้ำยาดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงที่มีกลิ่นรุนแรงได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มหมูในเวลาเดียวกันทันที

ที่มาของน้ำยาดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มหมู

คำว่า " น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู หรือ น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู " เป็น คำ หรือ คีย์เวิร์ด ที่ลูกค้าผู้ประกอบการเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรหลายๆท่านนิยมเรียกกันและนิยมใช้เป็นคำค้นหาในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th ) ซึ่งก็มีหลายๆคำ เช่น น้ำยาดับกลิ่นขี้หมู , น้ำยาดับกลิ่นมูลสุกร , น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู , จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู , น้ำยาจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู , น้ำยา em ดับกลิ่นฟาร์มหมู ฯลฯ คำหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้ที่ลูกค้านิยมใช้ค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราในการค้นหาสินค้าของเราได้แบบง่ายๆในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล เราจึงสร้างคำหรือคีย์เวิร์ด น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มหมู หรือน้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ขึ้นมา ซึ่งก็คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงหมูหลายๆท่านจากทั่วประเทศที่เป้นลูกค้าประจำ ใช้ดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ฟาร์มเลี้ยงหมูสร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียง กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรถือว่าเป็นมลภาวะทางกลิ่น ผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง การใช้จุลินทรีย์บำบัดถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัด ไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม 

   น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งมูลหมูหรือขี้หมูก็คือสารอินทรีย์ที่เกิดจากการให้อาหารหมูและถ่ายออกมาเป็นมูลสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็น การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นนอกจากได้รับประโยชน์ในเรื่องของการดับกลิ่นแล้ว ยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมูอีกต่อหนึ่งในเวลาเดียวกัน ของเสียต่างๆและน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูจะต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้ ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูต้องทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมู ให้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้ จึงจะถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

   


ดังนั้น สิ่งที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูทุกๆแห่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดอย่างแน่นอนใน 2 เรื่องดังต่อไปนี้ คือ

1. การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู เพื่อให้ค่าดัชนี้คุณภาพน้ำทิ้งแต่ละค่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามตารางด้านบน

2. การบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู หรือการดับกลิ่นในฟาร์มหมู เพื่อลดผลกระทบมลภาวะในเรื่องกลิ่นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบฟาร์มเลี้ยงหมู ไม่สร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นให้กับชุมชนสาธารณะรอบๆฟาร์มเลี้ยงหมูอันนำมาซึ่งปัญหาการร้องเรียนจากชุมชน

ในการลงทุนทำทั้ง 2 เรื่องด้านบนนี้ ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นไม่ได้ใช้งบลงทุนมากมายอะไร ถ้ารู้วิธีการทำ ปรึกษาเราที่นี่ฟรีๆ

  เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูโดยตรง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าคือ น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมูที่ลูกค้าของเราจำนวนมากจากทั่วประเทศนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งได้ผลดีกันทุกๆท่าน เราจะแนะนำลูกค้าของเราใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในฟาร์มเลี้ยงหมูแบบบูรณาการทุกส่วนในฟาร์มเลี้ยงหมู จะไม่เหมือนการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มทั่วๆไป ที่ยังไม่สามารถบำบัดกลิ่นได้สนิทเป็นคำพูดที่เจ้าของฟาร์มได้กล่าวถึง แตกต่างไปจากจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทั้งฟาร์มทันที ( ขึ้นอยู่กับการใช้มากหรือน้อย ) ประโยชน์ที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูที่ได้รับจากการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูก็คือ ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่น การย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมู นอกจากนี้ยังทำให้หมูของท่านมีสุขภาพดี สุขภาพจิตและอารมณ์ดี เนื่องจากไม่มีกลิ่นมูลของตัวเองรบกวนอีกต่อไป จะทำให้หมูไม่เครียดในเรื่องของการสูดดมกลิ่นมูลของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ขนาดบรรจุแกลลอนละ 20  ลิตร

น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู ราคา

จำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ

ให้กับเจ้าของฟาร์มหมูที่เป็นลูกค้าของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู การทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนมาก แต่ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นในฟาร์มหมูอย่างถูกวิธี

 

        

 คำแนะนำในการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า                    สำหรับฟาร์มสุกรและฟาร์มปศุสัตว์ทั่วๆไป

 

ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นโรงเลี้ยงสุกร (ฟาร์ม )อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาจจะผสมกับน้ำสะอาด 50 : 50  หรือจะใช้เพียวๆก็ได้ ไม่มีอันตรายใดๆ

 ฉีดพ่นจุลินทรีย์ภายในโรงเลี้ยงสุกรให้ทั่วๆ ทั้งตามพื้นและในอากาศ  อาจจะผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งหรือจะใช้เพียวๆก็ได้ ฉีดพ่นให้ทั่วๆภายในโรงเลี้ยงสุกร  ฉีดบ่อยได้ตามความต้องการ แต่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดสุกร   โดยการผสมกับน้ำสะอาด  50:50  ทำความสะอาดอาบน้ำให้สุกร

นำจุลินทรีย์ไปเทราดจุดที่ส่งกลิ่นเหม็นได้ตามความเหมาะสม

 

การประยุกต์มูลสุกรหรือมูลหมูเป็นปุ๋ยชีวภาพ ( ชั้นดี )

 

1 ) นำมูลสุกรหรือมูลหมูใส่ลงในถังขนาด 60 ลิตร ถึง  200  ลิตร

2 ) เติมจุลินทรีย์ 50% ของถังบรรจุ และเติมน้ำสะอาด  30 %

3 ) คนน้ำและมูลสุกรให้เข้ากัน แล้วปิดถังบรรจุให้สนิทด้วยฝาปิดถังหลายๆชั้น ไม่ให้อากาศเข้าได้

 

 

เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิประมาณ 20- 40 องศาเซลเซียส  หมักไว้ประมาณ  1  เดือน แล้วจึงนำไปใช้ได้เป็นปุ่ยอินทรีย์ชีวภาพชั้นดี   วิธีใช้ให้ผสมกับน้ำเปล่า อัตราส่วน   ปุ๋ยชีวภาพ  :  น้ำเปล่า  คือ  1  :   50 หรือ  1  :  100 ก็ได้ ซึ่งความเข้มข้นของปุ๋ยก็จะเจือจางลง เช่น  ปุ๋ยชีวภาพมูลสุกร 1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า  50  ลิตร เป็นต้น ถ้าใช้กับพืชผักสวนครัว ให้ใช้แบบเจือจาง ไม่ควรใช้แบบเข้มข้นสูง

                              

                                                  ร้านบางกอกโปรดักส์

 

                                                          โทร. 081-335 2758 

 

                                               www.Bangkokshow.com 

 

 

     

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

      
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..