bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ดับกลิ่นฟาร์มหมูดับกลิ่นฟาร์มสุกร

 

ดับกลิ่นมูลสุกรในฟาร์มด้วยจุลินทรีย์หอม-kasama เปลี่ยนกลิ่นเหม็นไปเป็นกลิ่นหอมทันที ง่ายและรวดเร็วทันใจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร

เรื่องจริงที่ทุกๆคนก็รู้อยู่แก่ใจ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มหมูเกือบร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้สนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมสักเท่าใด ซึ่งมักจะมีข่าวการถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจำ ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะประเทศเราไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่นัก การกำจัดของเสียจากฟาร์มหมูที่ถูกต้อง มลภาวะทางกลิ่น ผู้ประกอบแทบทั้งหมดกลัวต้นทุนเพิ่มในการบำบัดของเสีย ทั้งมูลสุกรและน้ำเสียในฟาร์มหมู ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดๆ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไม่กลัวว่าสาธารณะจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่ฟาร์มก่อขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ประเทศเรายังขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสาธารณะและต่อโลก

มีปัญหาฟาร์มหมูเหม็น? ฟาร์มสุกรเหม็น? กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู? จะแก้ไขปัญหาฟาร์มหมูเหม็นอย่างไร? ปรึกษาเราที่นี่ ฟาร์มหมูของคุณมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างแน่นอน การแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มหมู การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู ซึ่งผู้ประกอบการเกือบ 100% กลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มในการบำบัดของเสียและน้ำเสียในฟาร์ม จริงๆแล้วไม่ได้มากมายอะไร ฟาร์มใหญ่ๆสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ 

ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูหรือฟาร์มสุกรมักจะถูกร้องเรียนบ่อยๆในหลายๆจังหวัด เหตุเพราะส่งกลิ่นแรงมากๆ ทั้งกลิ่นมูลสุกรหรือขี้หมู กลิ่นเน่าเหม็นจากอาหาร ฯลฯ สร้างมลภาวะและมลพิษทางอากาศรอบๆบริเวณฟาร์ม ของเสียที่เกิดขึ้นและส่งกลิ่นเน่าเหม็นในฟาร์มสุกร ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น ตามมาด้วยน้ำเสียจากฟาร์มหมู ซึ่งผู้ประกอบการยังจัดการไม่เป็นกับน้ำเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น ของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มสุกรหรือฟาร์มเลี้ยงหมูจึงประกอบไปด้วยมลภาวะและมลพิษดังต่อไปนี้คือ

 1. กลิ่นเหม็นจากมูลสุกร  

2.  น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดพื้นฟาร์มสุกรในแต่ละวัน  น้ำเสียเหล่านี้ไปไหน? ก็ทิ้งลงตามลำคลองสาธารณะ และติดตามมาด้วยการร้องเรียน ซึ่งมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติอยู่เรื่อยๆ  จริงๆแล้วการแก้ไขไม่ได้ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายมากมายอะไร  ถ้าผู้ประกอบการที่ดีมีจิตสำนึกรับผิดชอบกับมลภาวะที่เกิดขึ้นและต่อสังคมส่วนรวม ย่อมไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของสังคมแก้ไขกันไป ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหานี้ สามารถทำได้และได้ผลจริง เพียงแต่อาจจะลงทุนเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย แต่เป็นผลดีต่อกิจการและสังคมสิ่งแวดล้อมโดยรวม

การแก้ไขปัญหาฟาร์มหมู ต้องกระทำแบบบูรณาการทุกภาคส่วน  ถ้าให้ดีที่สุด ควรทำฟาร์มหมูแบบระบบปิด ของเสียเป็นศูนย์ ( Zero  Waste ) มูลสุกรที่ได้รับการบำบัดแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งน้ำที่ออกจากฟาร์มสามารถประยุกต์เป็นปุ๋ยได้

 วิธีแก้ปัญหาฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอม-Kasama ( แบบคร่าวๆ )

วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในฟาร์มสุกรต้องทำแบบบูรณาการในทุกส่วนในฟาร์ม โดยเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นฟาร์มด้วยจุลินทรีย์ การทำความสะอาดตัวสุกรด้วยจุลินทรีย์ การเติมจุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอในบ่อเก็บมูลสุกรหรือบ่อรับน้ำเสียจากฟาร์มสุกร วัตถุประสงค์ของการเติมจุลินทรีย์็เพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในฟาร์ม เมื่อการย่อยสลายสมบูรณ์ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจะลดลง ถ้าทำหรือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู การร้องเรียนจากรอบข้างก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มหมูจะกลัวในเรื่องการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงหมู่ ซึ่งในความเป็นจริงถ้าทำอย่างจริงจัง จะส่งผลให้ต้นทุนลดลงหรือต้นทุนต่ำ แต่สิ่งแวดล้อมในฟาร์มและสุกรจะมีสุขภาพดี สุกรไม่เครียดกับปัญหากลิ่นเน่าเหม็น การดูแลความสะอาดฟาร์มหมูด้วยจุลินทรีย์ต้องทำหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลดีต่อฟาร์มหมูและสิ่งแวดล้อมโดยตรง จะช่วยลดมลพิษกลิ่นเน่าเหม็นที่ออกสู่สาธารณะ

  การเติมจุลินทรีย์ลงในน้ำและอาหารให้สุกรกินสามารถทำได้ ทำให้ระบบการย่อยสลายของเสียดีขึ้น

จุลินทรีย์หอม-Kasama เหมาะสำหรับ.-

- ดับกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ทั้งจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตขนม โรงงานเชือดไก่ โรงงานเชือดสุกร โรงงานลูกชิ้น ฯลฯ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณกว้าง

- ดับกลิ่นในฟาร์ม เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มนก ฯลฯ

การผลิตจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

ผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการผลิตจากพืชผักใดๆ การบำบัดน้ำเสียไม่ควรเอาน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งหมักจากพืชผักชนิดต่างๆ นำไปบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ค่า BOD, COD, สูง น้ำจะยิ่งเสียมากขึ้นกว่าเดิม น้ำหมักชีวภาพจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่น้อยกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม 

ขนาดบรรจุ จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

มีขนาดบรรจุขนาดเดียว คือ แกลลอนขนาด 20 ลิตร

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

 

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941

 คำแนะนำในการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า                    สำหรับฟาร์มสุกรและฟาร์มปศุสัตว์ทั่วๆไป

 

ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นโรงเลี้ยงสุกร (ฟาร์ม )อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาจจะผสมกับน้ำสะอาด 50 : 50  หรือจะใช้เพียวๆก็ได้ ไม่มีอันตรายใดๆ

 ฉีดพ่นจุลินทรีย์ภายในโรงเลี้ยงสุกรให้ทั่วๆ ทั้งตามพื้นและในอากาศ  อาจจะผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งหรือจะใช้เพียวๆก็ได้ ฉีดพ่นให้ทั่วๆภายในโรงเลี้ยงสุกร  ฉีดบ่อยได้ตามความต้องการ แต่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดสุกร   โดยการผสมกับน้ำสะอาด  50:50  ทำความสะอาดอาบน้ำให้สุกร

นำจุลินทรีย์ไปเทราดจุดที่ส่งกลิ่นเหม็นได้ตามความเหมาะสม

 

การประยุกต์มูลสุกรหรือมูลหมูเป็นปุ๋ยชีวภาพ ( ชั้นดี )

 

1 ) นำมูลสุกรหรือมูลหมูใส่ลงในถังขนาด 60 ลิตร ถึง  200  ลิตร

2 ) เติมจุลินทรีย์ 50% ของถังบรรจุ และเติมน้ำสะอาด  30 %

3 ) คนน้ำและมูลสุกรให้เข้ากัน แล้วปิดถังบรรจุให้สนิทด้วยฝาปิดถังหลายๆชั้น ไม่ให้อากาศเข้าได้

 

 

เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิประมาณ 20- 40 องศาเซลเซียส  หมักไว้ประมาณ  1  เดือน แล้วจึงนำไปใช้ได้เป็นปุ่ยอินทรีย์ชีวภาพชั้นดี   วิธีใช้ให้ผสมกับน้ำเปล่า อัตราส่วน   ปุ๋ยชีวภาพ  :  น้ำเปล่า  คือ  1  :   50 หรือ  1  :  100 ก็ได้ ซึ่งความเข้มข้นของปุ๋ยก็จะเจือจางลง เช่น  ปุ๋ยชีวภาพมูลสุกร 1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า  50  ลิตร เป็นต้น ถ้าใช้กับพืชผักสวนครัว ให้ใช้แบบเจือจาง ไม่ควรใช้แบบเข้มข้นสูง

                              

                                                  ร้านบางกอกโปรดักส์

 

                                                          โทร. 081-335 2758

 

 

                                               www.Bangkokshow.com