ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆ

       

ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากๆ ทำไงดี? ส้วมส่งกลิ่นเหม็นมากๆทำไงดี?

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ เห็นผลรวดเร็วและทันใจ ปลอดภัยไร้สารเคมี ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama แก้ปัญหากลิ่นเหม็นห้องน้ำ กลิ่นเหม็นส้วม ห้องน้ำห้องส้วมมีกลิ่นหอมแทนที่ทันที

ค้นหาเราใน Google.co.th ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ดนี้ => ห้องน้ำเหม็นมากๆ , ส้วมเหม็นมากๆ

ปัญหาห้องน้ำเหม็นมากๆ หรือส้วมเหม็นมากๆพบบ่อยๆจากลูกค้า โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะหรือส้วมสาธารณะ เช่น ปั๊มน้ำมันทั่วๆไป ห้างสรรพสินค้าที่มีผู้ใช้ห้องน้ำจำนวนมากๆ หรือไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีคนงานก่อสร้างจำนวนมากๆจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำเหม็นหรือกลิ่นส้วมเหม็น ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รบกวนจมูก กลิ่นเหม็นอาจกระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณกว้าง ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้

  มีปัญหาส้วมเหม็นมากๆ ? ห้องน้ำเหม็นมากๆ ? แก้ไขได้ง่ายๆด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ย่อยสลายของเสียและกลิ่นเน่าเหม็น ใช้ปุ๊บกลิ่นเหม็นลดลงในชั่วโมง กลิ่นหอมจากจุลินทรีย์มาแทนที่ทันที

มีปัญหาห้องน้ำเหม็น ? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในห้องทำงาน ? แก้ไขได้ง่ายๆด้วยจุลินทรีย์หอม-Kasama ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ

ห้องน้ำ, ห้องส้วม เป็นแหล่งรวมของเสีย ถ้าดูแลไม่ดีหรือมีของเสียเกาะติดในห้องน้ำก็อาจสร้างปัญหาก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเหม็นห้องน้ำได้ ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำ ห้องส้วมพบบ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทำความสะอาดห้องน้ำด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ จะมีฤทธิ์เป็นกรด อาจส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในระบบได้ ทำให้จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียตายหรือลดจำนวนลง ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆ อาจจะไม่เป็นผลดีต่อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้คือ ตัวจักรสำคัญที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียต่างๆที่มาจากห้องน้ำโดยตรง การลดปริมาณจุลินทรีย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจส่งผลให้ของเสียมากขึ้น กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำมากขึ้นได้

วิธีแก้ไขห้องน้ำเหม็นมากๆ การแก้ไขส้วมเหม็นมากๆ ทำอย่างไร? วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทำอย่างไร?

การแก้ห้องน้ำหรือส้วมส่งกลิ่นเหม็นรบวนด้วยวิธีธรรมชาติ คือ การเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบหรือใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดทุกๆส่วนในห้องน้ำ เพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำห้องส้วม เมื่อการย่อยสมบูรณ์แบบ ก็จะส่งผลให้กลิ่นเน่าเหม็นลดลงสลายและหายไปในที่สุด

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ส้วมมีกลิ่นเหม็นมาจากจุดใด?

1. บ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดรวมและจุดรับของเสียทั้งหลายทั้งปวงจากชักโครกหรือส้วม ของเสียต่างๆจะรวมเก็บรวมไว้ในบ่อเกรอะ ถ้ากรณีที่ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่มีอยู่ ก็จะเกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น กลิ่นจากก๊าซไข่เน่าเหล่านี้จะลอยขึ้นสู่ที่สูงตามท่อระบายอากาศและท่อน้ำทิ้ง ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์ กลิ่นเหล่านี้ก็จะถูกดูดเข้าไปในห้องแอร์ทันที

2. ท่อน้ำทิ้ง ในห้องน้ำส่วนใหญ่จะมีท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำจากการใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งซักผ้า อาบน้ำ ฯลฯ ของเสียที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆก็จะไหลลงไปตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง และจะมีของเสียบางส่วนเกาะติดอยู่ตามท่อน้ำทิ้งที่เป็นท่อพีวีซี โดยเฉพาะสบู่ ยาสีฟันและอื่นๆ เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้าก็จะเกิดเป็นของเสียส่งกลิ่นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง หรืออาจมีอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งพ่วงเข้ากับบ่อเกรอะ เพื่อส่งน้ำเสียลงในจุดเดียวกันกับชักโครกหรือส้วม ซึ่งตามหลักการที่ถูกต้องนั้น ต้องแยกบ่อน้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งกับบ่อเกรอะ ต้องเป็นคนละบ่อกันจึงจะไม่เกิดปัญหาก๊าซไข่เน่าลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง

3. ชักโครก หรือโถส้วม

4. พื้นห้องน้ำ

ห้องน้ำจะมีกลิ่นหอมตั้งแต่ใช้จุลินทรีย์-Kasamaในครั้งแรก ทั้งมีกลิ่นหอมและมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในห้องน้ำ บำบัดกลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำ แก้กลิ่นเหม็นในห้องน้ำได้ทันใจ

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม-Kasama สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ชักโครก ท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะ เพื่อให้มีกลิ่นหอม ( ใช้ได้กับจุลินทรีย์-Kasama เท่านั้น ) จุลินทรีย์อีเอ็ม-Kasama เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้ในครั้งแรกก็จะมีกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน จะไม่มีกลิ่นซีอิ้วเหมือนอีเอ็มทั่วๆไป

วิธีแก้ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นส้วมเหม็น ด้วยจุลินทรีย์หอม-kasama  

1. ตวงน้ำจุลินทรีย์-Kasama ประมาณ 4-5 ลิตร หรือแล้วแต่พื้นที่ของห้องน้ำมากหรือน้อย อาจจะผสมแชมพูลงในจุลินทรีย์-Kasama ก็ได้ แต่ห้ามใช้สารเคมีล้างห้องน้ำที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างไม่ควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์อย่างเด็ดขาด

2. ใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ชักโครก ส้วม โถปัสสาวะ ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างมือ โดยการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความเหมือนกรณีการทำความสะอาดห้องน้ำทั่วๆไป หลังทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์-Kasama ทั่วบริเวณเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดตามปกติ ห้องน้ำจะมีกลิ่นหอมทันทีจากจุลินทรีย์-Kasama กรณีที่ห้องน้ำสกปรกมากๆจะทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์-Kasama ซ้ำอีกครั้งก็ได้

3. เนื่องจากห้องน้ำ โดยเฉพาะห้องน้ำที่มีจำนวนผู้ใช้มากจะสกปรกและมีกลิ่นง่าย ดังนั้น ควรทำความสะอาดห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์-Kasama ทุกๆวันอย่างน้อยวันละครั้ง หรือบ่อยได้ตามต้องการ

4. กรณีต้องการใช้ม็อปทำความสะอาดถูพื้น ให้ตวงจุลินทรีย์-Kasama ลงในภาชนะพอประมาณเติมด้วยน้ำสะอาดอัตราส่วน 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ 3-5 ก็ได้ ( จุลินทรีย์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 หรือ 3-5 ส่วนก็ได้ ) ใช้ไม้ม็อปแช่ลงในน้ำที่ผสมจุลินทรีย์-Kasama ถูและทำความสะอาดพื้นได้ทันที จะทำให้พื้นสะอาดและมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดพื้นบ่อยๆได้ตามต้องการ

คำเตือน

คำแนะนำข้างบนนี้ใช้ได้ดีกับจุลินทรีย์-Kasama ของเราเท่านั้น ลูกค้าของเราสามารถพริ้นท์เอาคำแนะนำข้างบนนี้ไปใช้งานได้ทันที

จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมของเราจะมีกลิ่นหอมสีกาแฟ เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นเหม็นห้องน้ำในบ้าน ไซต์งานก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ 

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941