bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ประโยชน์ของจุลินทรีย์ย่อยสลาย

        

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ต้องบอกว่ามีมากมายจริงๆ โดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์กับมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โลกมนุษย์ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียเต็มโลก เพราะไม่มีจุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งจากฝีมือมนุษย์เองและของเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะของเสียที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์จะมากกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละวันพวกเราทุกๆคนต่างผลิตของเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา ของเสียต่างๆที่เกิดจากการบริโภคและอุปโภค ซึ่งมีทั้งขยะและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะเข้าไปย่อยสลายของเสียและน้ำเสียเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เป็นตัวช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีของเสียน้ำเสียล้นโลกใบนี้ ในบางครั้งอาจจะย่อยสลายของเสียไม่ทัน เพราะปริมาณของเสียมีจำนวนมากกว่าปริมาณของจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายได้ทัน จึงเป็นที่มาของการเติมจุลินทรีย์เพิ่มเข้าไปในระบบ เพื่อให้ทันกับการย่อยสลายของเสียที่มีปริมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะในส้วมหรือชักโครกที่จะเติมลงในบ่อเกรอะ บ่อเกรอะกลางแจ้ง จุดรับน้ำเสียจากหมู่บ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหมั่นเติมปริมาณจุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอให้พอหรือมากกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นเน่าเหม็นและบำบัดน้ำเสีย ?

ของ เสียทุกๆอย่าง ทุกๆชนิดบนโลกใบนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละวัน ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติและการสังเคราะห์ขึ้นเข้าไปทำ ปฏิริยาย่อยสลายของเสียเหล่านั้น กรณีที่ของเสียเหล่านั้นถูกย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดปัญหากลิ่นเน่า เหม็นติดตามมา  การย่อยสลายของเสียที่ไม่สมบูรณ์ของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อาจเป็นเพราะปริมาณจุลินทรีย์มีน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นหลายเท่าตัว จุลินทรีย์จึงไม่สามารถย่อยสลายของเสียได้ทั้งหมดและย่อยสลายแบบไม่สมบูรณ์ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีปริมาณน้อยและจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของ เสียต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้สมบูรณ์แบบ จึงต้องมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมา เพื่อย่อยสลายของเสียได้เหมือนกันกับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน แต่จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นี้จะไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ย่อยสลายของเสีย เพียงแต่มีคุณสมบัติคล้ายๆกัน นั่นก็คือ การย่อยสลายของเสียต่างๆ และน้ำเน่าเสีย เป็นการทำปฏิกิริยาร่วมกันย่อยสลายระหว่างจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและ กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ทำให้การย่อยสลายของเสียทำได้ดีมากขึ้น ผลคือ กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆก็จะสลายหายไปนั่นเอง จุลินทรีย์คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก แต่มีศักยภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆได้เป็นอย่างดี  ถ้าโลกใบนี้ไม่มีจุลินทรีย์เหล่านี้ย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละ วินาที โลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยขยะและของเสียล้นโลกอย่างแน่นอน นี่คือ ประโยชน์อันน่ามหัศจรรย์ของจุลินทรีย์ที่ดูแลโลกใบนี้ของเราทุกๆคน นี่คือ คำถามที่ว่า ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็นสาปของสัตว์เลี้ยง บำบัดของเสียมูลสัตว์ต่างๆในฟาร์มปศุสัตว์ได้ดี ฯลฯ

   ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ?

เหตุผลเพราะ ปริมาณของเสียหรือน้ำเสียมีปริมาณมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึงไม่เพียงพอสำหรับการย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบ เพื่อให้ทันกับการย่อยสลายของเสียทั้งหมด

จุลินทรีย์หอม-Kasama เหมาะสำหรับ.-

- บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ บำบัดน้ำที่เน่าเสีย ดับกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ทั้งจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตขนม โรงงานเชือดไก่ โรงงานเชือดสุกร โรงงานลูกชิ้น ฯลฯ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณกว้าง

- ดับกลิ่นเหม็นในฟาร์ม เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มนก ฯลฯ

การผลิตจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียของเรา

ผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการผลิตจากพืชผักใดๆ การบำบัดน้ำเสียไม่ควรเอาน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งหมักจากพืชผักชนิดต่างๆ นำไปบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ค่า BOD, COD, สูง น้ำจะยิ่งเสียมากขึ้นกว่าเดิม น้ำหมักชีวภาพจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่น้อยกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม 

ขนาดบรรจุ จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย/จุลินทรีย์ลดกลิ่นน้ำเน่าเสียของเรา

มีขนาดบรรจุขนาดเดียว คือ แกลลอนขนาด 20 ลิตร

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941

ใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล

ใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด