ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็น

   

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ ? จำเป็นมากน้อยแค่ไหน? และควรใช้จุลินทรีย์แบบใด? อ่านเนื้อหาต่อไปนี้ แล้วคุณจะเข้าใจความสำคัญของจุลินทรีย์ว่ามีมากน้อยแค่ไหน

จุลินทรีย์มีอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกๆคน เราเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์อยู่ตลอดเวลา ทั้งในตัวของเราทุกๆคนและรอบๆตัว ทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ที่มีโทษ ( เชื้อโรค ) คงมีหลายๆท่านที่มีข้อสงสัยว่า  ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นเน่าเหม็น จำเป็นมากไหม? ไม่ใช้จุลินทรีย์ได้ไหม?

ต้องเรียนท่านทั้งหลายว่า จุลินทรีย์คือ ผู้พิทักษ์โลกและพิทักษ์เราที่แท้จริง ( แต่ต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เท่านั้น ) ถ้าขาดซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลายบนโลกใบนี้แล้ว  โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยของเสียล้นโลก เพราะของเสียไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งนั้น นี่คือ ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ขอเน้นว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เท่านั้น ส่วนจุลินทรีย์ที่มีโทษ ( เชื้อโรค ) ส่วนใหญ่จะสร้างปัญหา เช่น ของเสียต่างๆ น้ำเน่าเสีย กลิ่นเน่าเหม็น อาหารเน่าบูดหรืออาหารเป็นพิษก็เกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ส่วนจุลินทรีย์ที่เป็นกลางก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง เพราะสามารถแปลงตัวเข้ากับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ที่มีโทษก็ได้ ขนาดจุลินทรีย์ที่มีโทษ ( เชื้อโรค ) มนุษย์ยังสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้เหมือนเซรุ่มงูพิษ เราจะดูที่ความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากจุลินทรีย์แต่ละชนิด ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เท่านั้น

จุลินทรีย์ ( Microorganism  ) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ มีทั้งประเภทมีประโยชน์ มีโทษและเป็นกลาง และมีทั้งประเภทใช้อ๊อกซิเจนและไม่ใช้อ๊อกซิเจนในการดำรงชีพ อยู่ได้ทั้งในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ ( สูญญากาศ ) ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ มีทั้งประเภทใช้อ๊อกซิเจน ( จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ ) และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อ๊อกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆ จุลินทรีย์มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่อาจมีปริมาณที่น้อย  ดังนั้น ถ้าเราต้องการเพิ่มปริมาณหรือสร้างจำนวนจุลินทรีย์ให้มากขึ้น จึงต้องมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์ขึ้น เพราะธรรมชาติขยายจุลินทรีย์ได้มีข้อจำกัด ถ้าจะเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ให้มากขึ้นตามที่ต้องการ มนุษย์ต้องสร้างขึ้นเอง ( เพาะจุลินทรีย์ขึ้นใช้เอง )

ทำไมน้ำจึงเน่าเสีย?

เพราะมีสารละลายในน้ำมากจนเกินไป ทั้งสารอิทรีย์และสารอนินทรีย์ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วทิ้งลงน้ำ ส่งผลให้ปริมาณของเสียในน้ำมีมาก อ๊อกซิเจนในน้ำลดลง ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( ประเภทใช้อ๊อกซิเจน ) เข้ามาย่อยสลายของเสียเหล่านี้ แต่ในบางครั้งของเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายให้ทัน ( ของเสียมีมาก แต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลายมีน้อยเมื่อเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้น )  วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ จึงต้องสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียขึ้นมาทดแทน เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบย่อยสลายของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศอ๊อกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงไม่มีการดึงเอาอ๊อกซิเจนทั้งในน้ำเสียและอากาศไปใช้ในการย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้น  เมื่อการย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบก็จะไม่เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ยิ่งมีการเติมอ๊อกซิเจนลงในน้ำ ก็จะส่งผลให้ค่าอ๊อกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น ( ค่า DO เพิ่มขึ้น ) น้ำเสียจะเปลี่ยนเป็นน้ำดีปล่อยสู่สาธารณะได้

ทำไมห้องน้ำจึงมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ?

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ ( ทั้งกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาจากบ่อเกรอะฯลฯ ) เกิดจากการสะสมของเสียที่เป็นสารอินทรีย์จากการทำกิจกรรมของมนุษย์ ห้องน้ำเป็นแหล่งรวมเชื้อ จะเกิดกลิ่นขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะตามชักโครกหรือโถส้วม ท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะต่อลงไปเชื่อมกับบ่อเกรอะ ( บ่อรับของเสียจากส้วมหรือชักโครกในห้องน้ำ ) หรือบ่อพักน้ำเสียจากห้องน้ำและเกิดน้ำเน่าเสียขึ้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นก๊าซมีน้ำหนักเบาจะลอยจากที่ต่ำ( บ่อเกรอะหรือบ่อพักน้ำเสียใต้ดิน )ขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งก็คือท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำนั่นเอง กลิ่นเน่าเหม็นจะลอยขึ้นมาตามท่อเหล่านี้เข้ามาในห้องน้ำ  กรณีที่มีน้ำเน่าเสียมากๆ กลิ่นก็จะรุนแรงตามไปด้วย นี้คือที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำห้องส้วม พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในห้องน้ำ เพราะจะไปทำลายจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสียใต้ดิน จะส่งผลให้จุลินทรีย์ในระบบมีน้อย ย่อยสลายของเสียและน้ำเน่าเสียไม่ทัน เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ? ทั้งน้ำเน่าเสียและกลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำ

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า กลิ่นเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสียเกิดจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์จำนวนมากละลายอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำมีค่าอ๊อกซิเจนน้อยหรือเป็นศูนย์ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและตรงจุดมากที่สุดก็คือ การเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ลงในระบบนั่นเอง ถ้าน้ำเสียและกลิ่นเน่าเหม็นเกิดในบ่อเกรอะ ก็เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ ของเสียหรือน้ำเน่าเสียเกิดในจุดใดก็ให้เติมจุลินทรีย์ในจุดนั้นๆได้เลย การเติมจุลินทรีย์ควรเติมให้เพียงพอหรือมากกว่าปริมาณน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ของเสียก็จะถูกทำลายและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งประเภทใช้อ๊อกซิเจนและไม่ใช้อ๊อกซิเจนผสมผสานกันทำงาน  นี่คือความสำคัญของจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียของโลกมนุษย์  ถ้าปราศจากจุลินทรีย์เหล่านี้ โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสีย ประเภทของเสียล้นโลกก็ว่าได้ เพราะของเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์เองและของเสียตามธรรมชาติ

 บ่อเกรอะ ทำไมต้องพึ่งจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสีย?

บ่อเกรอะ คือ บ่อรับของเสียจากส้วม ชักโครกในห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกลำเลียงลงไปที่บ่อเกรอะ ดังนั้น ในบ่อเกรอะจึงต้องมีจุลินทรีย์เพียงพอกับปริมาณของเสีย เพื่อย่อยสลายของเสียต่างๆให้มีโมเลกุลเล็กลงและไม่เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นขึ้น  จุลินทรีย์ในบ่อเกรอะเป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติสร้างขึ้น ซึ่งอาจมีน้อยกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้น จึงต้องมีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อเกรอะเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ และไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์จำพวกกรดและด่างแรงๆ เพราะจะทำลายจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ ส่งผลให้ไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ บ่อเกรอะจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและบ่อเกรอะเต็มได้ง่ายๆ

จุลินทรีย์หอม-kasama และ จุลินทรีย์เหลว-kasama ประกอบด้วยจุลินทรีย์กลุ่มต่อไปนี้ .-

- Photosynthetic Bacteria

- Lactic And Bacteria ( ผลิตกรดแลคติค )

- Yeasts

- Lipases

- Baccillus subtilis ( Bs )

   ฯ ล ฯ            

จุลินทรีย์ เหล่านี้มีคุณสมบัติในการย่อยสะลายกากของเสีย บำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นเน่า กำจัดกลิ่นเหม็นและ ดับกลิ่น ได้อย่างรวดเร็ว  จุลินทรีย์ หอม-kasama ใช้ป้องกันและ กำจัดกลิ่น, ดับกลิ่น, กำจัดกลิ่นเหม็น, ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ, ส้วมมีกลิ่น, กลิ่นจากโถสุขภัณฑ์, พื้นห้องน้ำ, ท่อระบายน้ำทิ้ง, อ่างล้างจาน, บริเวณที่ทิ้งขยะ, ถังขยะ,บริเวณกรงเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ภายใน 1-2 วัน กลิ่นที่เคยเหม็นก็จะหายไป และ สามารถบำบัดน้ำเสีย ลดน้ำเสีย แก้น้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น บ่อขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อน้ำทิ้ง บ่อพัก ได้เป็นอย่างดี

จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama

เป็นจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งเหม็น  ท่อระบายน้ำรอบบ้านเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัข

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มสุกร

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไป

เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

 

 

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941

 

ช่วยให้ห้องน้ำ ของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง