bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ห้องน้ำเหม็นกลิ่นโชยเข้าห้องนอน

                                         

มีปัญหากลิ่นเหม็นห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน? แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องไปใช้สารเคมีใดๆให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama กลิ่นหอมทันใจที่ใช้งาน ไม่ต้องทนทรมานหรือเครียดกับปัญหากลิ่นห้องน้ำเหม็นอีกต่อไป

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นโชยเข้าไปในห้องนอนหรือ? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นโชยเข้าไปในห้องแอร์? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นส่งกลิ่นโชยเข้าไปในห้องทำงาน ? แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม - Kasama กลิ่นหอมทันใจ ไม่ต้องเครียดและกลุ้มใจเรื่องกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำอีกต่อไป

หลายๆท่านมีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นและกลิ่นโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน โดยเฉพาะห้องนอนหรือห้องทำงานที่ติดหรืออยู่ใกล้กับห้องน้ำ เวลาเปิดแอร์จะมีปัญหาแอร์ดูดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำเข้ามาในห้องนอนหรือห้องทำงาน ต้องทนทุกข์ทรมานกับการสูดดมกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ โดยเฉพาะในหน้าฝนตกใหม่ๆ กลิ่นจะแรงมากกว่าปกติจนทำให้เกิดความเครียดขึ้น ถึงแม้จะทำความสะอาดห้องน้ำดีมากอย่างไร กลิ่นเจ้าปัญหาก็ยังคงอยู่รบกวนท่านต่อไปอีกนาน ถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ตรงจุด เท่ากับนอนดมกลิ่นห้องน้ำ ( ที่อยู่ติดกับห้องนอน ) หรือ นั่งทำงานไปสูดดมกลิ่นห้องน้ำไปด้วย ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน หงุดหงิดง่ายๆ

  กลิ่นเหม็นในห้องน้ำที่ติดกับห้องนอนหรือห้องทำงานมาจากไหน ?

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมีที่มาจากแหล่งต่อไปนี้ คือ

1. ท่อน้ำทิ้ง  ซึ่งท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรน หรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำจะเกิดปัญหามากที่สุด เพราะสิ่งสกปรกต่างๆจากกิจกรรมการอาบน้ำ การทำความสะอาดและอื่นๆ น้ำเสียที่ปนเปื้อนทั้งสารอินทรีย์และสารเคมีจำพวกสบู่ ยาสีฟันและอื่นๆจะไหลทิ้งลงตรงท่อระบายในห้องน้ำ และจะมีบางส่วนเกาะติดอยู่ตามท่อน้ำทิ้ง โดยเฉพาะที่เป็นน้ำมันหรือออยล์และไขมัน สารอินทรีย์เหล่านี้เมื่อรวมตัวกับอ๊อกซิเจนและน้ำจะส่งผลทำให้เกิดการเน่าเสีย มีกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นได้ กลิ่นเน่าเหม็นจะลอยจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง คือ บริเวณห้องน้ำนั่นเอง จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมา

2. ชักโครกหรือส้วม ซึ่งเป็นแหล่งรวมรับสิ่งสกปรกทั้งอุจจาระและปัสสาวะจากมนุษย์ เพื่อลงไปที่บ่อเกรอะ จะมีของเสียบางส่วนที่ติดค้างตามคอห่านหรือชักโครก ทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้นได้เช่นกัน

3. พื้นห้องน้ำ อาจมีของเสียที่เกิดขึ้นในห้องน้ำกระเด็นตกตามพื้นห้องน้ำ โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ส่งผลทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นกัน

4. โถปัสสาวะ ( กรณีติดตั้งโถปัสสาวะไว้ในห้องน้ำ ) อ่างล้างมือ ( กรณีที่อ่างล้างมือต่อเชื่อมลงบ่อเกรอะ ) ทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้นมาได้

นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ถึงแม้ท่านจะลงทุนทำห้องน้ำใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนทุกๆอย่างทั้งหมด กลิ่นเหม็นก็สามารถกลับมาเยือนใหม่ได้ตลอดเวลา ตราบใดที่แก้ปัญหายังไม่ตรงจุด ที่เรียกว่า เกาไม่ถูกที่คันนั่นเอง

 แล้วจะแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าห้องนอนหรือห้องทำงานได้อย่างไร ?

ง่ายมากๆ ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจก่อนว่า กลิ่นเน่าเหม็นเกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ที่เน่าเสียแล้วเกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การแก้ปัญหานี้จึงต้องอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้สมบูรณ์ แล้วปัญหากลิ่นเน่าเหม็นและของเสียก็จะสลายไปในธรรมชาติ พูดง่ายๆคือ การย่อยสลายของเสียและกลิ่นเน่าเหม็นบนโลกใบนี้ ต้องอาศัยจุลินทรีย์ทั้งสิ้น นี้คือ การแก้ปัญหาแบบธรรมชาติและเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมสาธารณะโดยรวมด้วย ไม่ควรใช้สารเคมีเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ในระบบ ( ห้องน้ำ )โดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นกรดและด่าง ซึ่งจะไปทำร้ายจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะและในระบบตายได้ง่ายๆ โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลเสียต่อห้องน้ำ เพิ่มปัญหาเกิดการเน่าเหม็นของเสียมากขึ้น เพราะไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียในระบบ ดังนั้น จึงควรหมั่นเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบเป็นระยะๆ

   จุลินทรีย์หอม kasama เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม มีกลิ่นหอม เปลี่ยนกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเป็นกลิ่นหอมได้ภายในชั่วโมง

  วิธีการเปลี่ยนห้องน้ำเหม็นให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมด้วยจุลินทรีย์หอม-kasama

1. ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama เทลงในท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำในห้องน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อจุด

2. ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ประมาณ 1-2 ลิตร ทำความสะอาดชักโครกหรือโถส้วม

3. ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ประมาณ 2 - 3 ลิตร ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ อ่างล้างมือ โถปัสสาวะ

ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 ต่อเนื่องกันทุกๆวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำก็จะหายไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลิ่นเหม็นในห้องน้ำหายไปตั้งแต่ใช้จุลินทรีย์หอมในครั้งแรกแล้ว ที่ให้ต่อเนื่องเพื่อทำความสะอาดในส่วนต่างๆให้หมดจดนั่นเอง  เนื่องจากของเสียเกิดขึ้นตลอดเวลาในห้องน้ำ ดังนั้น ควรมั่นเติมจุลินทรีย์หรือใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำจะส่งผลให้ห้องน้ำไม่มีกลิ่นเหม็น ของเสียจะถูกย่อยสลายแบบสมบูรณ์ 

จุลินทรีย์ หอม-Kasama เป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์                               

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

 

ช่วยให้ห้องน้ำ ของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง