bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม

                

น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆจะก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้นมาได้ เพราะในน้ำที่ท่วมขังมีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์สารเคมีนานชนิดที่ละลายปะปนมากับน้ำ จึงทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียขึ้น ปริมาณออกซิเจนในน้ำมีน้อย สารปนเปื้อนในน้ำถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติไม่ทัน เพราะจุลินทรีย์ในน้ำมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจึงทำให้ย่อยสลายไม่ทัน ทำให้เกิดผลน้ำเน่าเสียขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การจัดการกับน้ำที่เน่าเสียเหล่านี้จึงไม่พ้นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียนั่นเอง เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบ เพื่อให้ทันต่อการย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้น การย่อยสลายน้ำที่เน่าเสียจะมีประสทิธภาพมากน้อยเพียงใดนั้นยังขึ้นอยู่กับจุลินทรีญืที่ใช้และปริมาณของการใช้ ควรจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีความแอคทีฟสูง ไม่เก่าเก็บเกิน 6 เดือน และปริมาณการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียต้องได้ขนาด ไม่ควรจะน้อยจนเกินไป อย่างน้อยที่สุดให้เท่ากับปริมาณของเสียหรือน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น หรือใช้จุลินทรีย์ในปริมาณที่มากกว่าน้ำเน่าเสียยิ่งเป็นการดี เพราะจะทำให้การย่อยสลายทำได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เลือกจุลินทรีย์เป็น ใช้เป็นและใช้ถึง ได้ประโยชน์แน่นอน

    

เทคนิคการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นสำหรับบ้านหรือโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆทำดังนี้

การปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1

กรณีที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ และควรเป็นน้ำนิ่งๆ ใช้จุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง(ไม่ต้องผสมน้ำใดๆ)เทราดให้กระจายไปทั่วๆบริเวณบ้าน ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านตามจุดต่างๆให้ครอบคลุมทุกจุด หรืออาจใช้จุลินทรีย์เทลงในถังบัวรดน้ำเหมือนกรณีรดต้นไม้ก็ได้ โดยรดไปให้กระจายทั่วๆทุกจุด โดยเฉพาะน้ำที่ท่วมขังลึก ปล่อยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำเน่าเสียนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะลดลงตามปกติ

ช่วงที่ 2

    หลังจากที่น้ำลดระดับลงไปทั้งหมดแล้ว ไม่เหลือน้ำท่วมอีกต่อไปแล้วจะมาถึงช่วงการทำความสะอาดพื้นบ้านและของใช้ต่างๆภายในบ้าน

ขั้นตอนแรก  ให้ใช้จุลินทรีย์( ที่ไม่ผสมน้ำ ) รดลงไปบนพื้นบ้านให้กระจายทั่วๆบริเวณที่เคยถูกน้ำท่วมขัง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่สอง  ใช้น้ำสะอาดผสมกับจุลินทรีย์ในอัตราส่วน  น้ำสะอาด 100 ส่วน ต่อ น้ำจุลินทรีย์ 1 ส่วน ทำความสะอาดพื้นบ้านและผนัง วัสดุของใช้ต่างๆ อาจใช้เครื่องฉีดพ่นเพื่อความรวดเร็วและทั่วถึงทุกส่วนของบ้าน หรืออาจใช้ม็อบทำความสะอาดพื้นบ้าน อาจจะผสมหัวน้ำหอมและแชมพูลงในจุลินทรีย์ก็สามารถทำได้ แต่ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างแรงๆ เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้

  ในขั้นตอนที่สองนี้สามารถทำได้บ่อยๆหรือทำเป็นประจำได้ เพราะจะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างในบ้านและสิ่งแวดล้อม และจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวมโดยตรง ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ปลอดจากมลพิษและสารเคมีอันตรายได้

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นควรใช้แบบใดดี?

จุลินทรีย์สามารถประยุกต์เป็นจุลินทรีย์แบบผง และจุลินทรีย์แบบก้อนได้ โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุลินทรีย์แบบน้ำเป็นหลัก แต่จุลินทรีย์แอคทีฟมากที่สุดคือจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดน้ำ เหตุเพราะมันมีอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำเน่าเสียได้ทันที แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์แบบผงและแบบก้อน ต้องรอการแตกตัวและละลายของดินระยะหนึ่ง จะไม่แอคทีฟทันที เพราะมันอยู่ในรูปของแข็ง ในบ้านหรือโรงงานไม่ควรใช้จุลินทรีย์แบบก้อน เพราะจะสร้างมลภาวะจากก้อนดินได้ ทำให้เกิดเศษตะกอนจากก้อนดิน อีกทั้งความเข้มข้นของจุลินทรีย์ก็มีน้อย ส่วนการใช้จุลินทรีย์ชนิดน้ำบำบัดน้ำเน่าเสีย ควรเป็นจุลินทรีย์ที่เกิดจากการเพาะเชื้อโดยใช้กากน้ำตาลเป็นหลักเท่านั้น ไม่ควรมีสิ่งใดๆเจือปน เช่น พืชผักผลไม้ ถ้านำจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้ไปใช้บำบัดน้ำเน่าเสียในบ้านหรือโรงงาน อาจสร้างปัญหาน้ำเน่าเสียหนักกว่าเดิมได้
 

หมายเหตุ

   จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตและมีประโยชน์ในการย่อยสลายบำบัดน้ำเน่าเสีย ไม่ใช่สารเคมี ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในทางตรงกันข้ามกลับให้คุณเอนกอนันต์กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

                

 

                                              <<  กลับหน้าแรกเพื่อสั่งซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม >>