bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร

                                                 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย ใช้ได้ดีไม่เฉพาะแต่กำจัดกลิ่นหรือการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น นอกจากนี้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียยังสามารถกำจัดไขมันจากเศษอาหารได้เป็นอย่างดีเห็นผลชัดเจน ไม่ต้องใช้โซดาไฟให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/กำจัดกลิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น เพราะจุลินทรีย์ดังกล่าวยังช่วยย่อยสลายของเสียต่างๆในระหว่างเดินทางสู่สิ่งแวดล้อม
    การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น/บำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร ซึ่งโรงอาหารส่วนใหญ่จะมีเศษของอาหารจากการล้างจานลงสู่บ่อดักไขมัน ในบางแห่งจะไม่มีบ่อดักไขมัน ซึ่งกรณีหลังนี้จะพบมากที่สุดคือการขุดหลุมหรือทำเป็นแท้งก์ปูนสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ซึ่งการรับน้ำเสียและไขมันที่มาจากโรงอาหารบางแห่งรับน้ำเสียและไขมันได้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโรงอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงอาหารตามโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการทำงาน 3 กะ ซึ่งน้ำเสียและไขมันจะเกิดขึ้นในทุกๆวัน ทำให้ระบบรับน้ำเสียไม่เพียงพอ น้ำเสียและไขมันเหล่านี้จึงไหลไปรวมกับน้ำเสียส่วนกลางที่ผ่านการบำบัดแล้ว ส่งผลให้น้ำเสียโดยรวม ( ที่ไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ) พลอยเกิดเป็นน้ำเสียอีกครั้งไปด้วย ซึ่งการทำเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ในทางที่ถูกต้องนั้นน้ำเสียแต่ละส่วนต้องแยกกันบำบัดก่อนจึงจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะน้ำเสียจากโรงอาหารที่มีทั้งเศษอาหารและไขมันปะปนกันอยู่ ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษเข้าไปทำปฏิกิริยากับเศษอาหารและไขมันเหล่านี้ การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/บำบัดกลิ่น จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง เพราะถ้าเศษอาหารและไขมันเหล่านี้ได้รับการทรีทเม้นท์หรือบำบัดย่อยสลายจนเป็นน้ำดีแล้ว จะส่งผลให้น้ำที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เป็นน้ำดีต่อไป
   การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารต้องพิจารณาจากปริมาณของน้ำเสียในแต่ละวัน (  Flow Rate  ) ว่ามีปริมาณกี่คิวบิค หลังจากนั้นก็สร้างระบบขึ้นมารองรับ โดยแยกเป็นบ่อรับน้ำเสีย 1 บ่อ และบ่อสำหรับบำบัดอีก 1 บ่อ ควรเผื่อปริมาณน้ำเสียที่โอเวอร์โหลดหรือพีคโหลดไว้สัก 10% ในการสร้างบ่อบำบัดอาจใช้ถังพลาสติกสำเร็จรูปก็ได้โดยการฝังลงในดิน หรือจะสร้างเป็นแท้งก์ปูนสี่เหลี่ยมก็ได้มีฝาปิดเปิดมิดชิด นี่คือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารที่รองรับการบำบัดด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนมากจะมองข้ามและไม่ค่อยมีกัน น้ำเสียจากโรงอาหารสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยในแต่ละวัน เพราะมีโรงอาหารจำนวนมากที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับ ส่วนมากจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ในต่างประเทศที่เจริญแล้วจะมีกฎหมายบังคับให้โรงอาหารทุกโรงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรองรับ ซึ่งในบางประเทศยังรวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในแต่ละครัวเรือน

 

                             << กลับหน้าแรก / สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย >>