จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดของเสียในสวนสัตว์ควรใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณของเสีย : จุลินทรีย์ดับกลิ่น, จุลินทรีย์, บำบัดของเสีย, บำบัดกลิ่น, บำบัดน้ำเสีย,
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์

              

      สวนสัตว์ 

 สวนสัตว์และฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะมีเชื้อโรคกระจายอยู่ทั่วไปในบรรยายกาศรอบๆ การใช้จุลินทรีย์ฉีดหรือพ่นในอากาศบริเวณรอบๆสวนสัตว์หรือฟาร์มสัตว์นอกเหนือไปจากฉีดพ่นในพื้นที่สวนสัตว์หรือฟาร์มสัตว์เลี้ยงแล้ว จะช่วยลดเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจ เชื้อรา ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ตลอดเวลาทางอากาศ ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์กำจัดเชื้อโรคจึงเป็นการกำจัดอย่างตรงจุด ประการสำคัญคือความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมและในคนที่เข้าใกล้หรืออยู่ในบริเวณโดยรอบ  

 

เนื่องจากในสวนสัตว์ส่วนใหญ่จะมีสัตว์หลากหลายชนิดในแต่ละจุด ดังนั้นสิ่งสกปรกต่างๆย่อมมากตามไปด้วยรวมทั้งเชื้อโรคสารพัดชนิด บรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งมาจากมูลและปัสสาวะของสัตว์ รวมถึงกลิ่นสาบต่างๆย่อมรบกวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์  ถึงแม้จะมีการทำความสะอาดในทุกๆวันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้กลิ่นหายไปได้ การใช้สารเคมีบางชนิดล้างพื้นอาจมีผลกระทบต่อสัตว์ ซึ่งทำให้มีสารเคมีตกค้างในสัตว์นั้นได้
    การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์  เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นก็คือกลิ่นเน่าเหม็นหรือกลิ่นสาบสัตว์มาจากของเสียต่างๆที่สัตว์ถ่ายหรือฉี่ลงตามพื้น และของเสียเหล่านี้จะถูกจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษเข้าไปย่อยสลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดของเสียเน่าเหม็นเกิดขึ้น  จุลินทรีย์ดับกลิ่นซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในการย่อยสลายสิ่งต่างๆให้สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ การใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียควรใช้ชนิดเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ การใช้ในครั้งแรกควรใช้แบบสดๆไม่ผสมกับน้ำ รดไปบนพื้นให้ทั่วๆ เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายสิ่งสกปรกซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นทั้งหลาย การใช้ต่อครั้งไม่ควรจะประหยัดเกินเหตุ  ควรใช้ให้สมน้ำสมเนื้อกับปัญหานั้นๆ การใช้จุลินทรีย์ในปริมาณที่น้อยกว่าสิ่งสกปรกที่มีอยู่ย่อมไม่ได้ประสิทธผลเท่าที่ควร   การใช้จุลินทรีย์ในสวนสัตว์ได้ผลหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วน เช่น 
1 ) ความเข้มข้นของจุลินทรีย์หรือความหนาแน่นของจุลินทรีย์นั่นเอง ซึ่งจะมีผลต่อการย่อยสลายของเสีย  
2 ) ความแข็งแรงของจุลินทรีย์  ควรใช้ที่สดใหม่ไม่เก่าเก็บนานจนเกินไป เพราะจะมีผลให้จุลินทรีย์ไม่แข็งแรง
3 ) ปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดของเสีย ไม่ควรน้อยจนเกินไป ต้องใช้ให้เหมาะสมครอบคลุมปริมาณของเสีย
 4 ) ความถี่ในการใช้  กรณีสิ่งปฏิกูลมีมากและมีทุกวัน อาจต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายทุกวันก็ได้
5 ) การใช้ตรงจุดของปัญหาหรือไม่  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักๆในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสิ้น  ส่วนมากมักจะเข้าใจว่า ใช้ในปริมาณที่น้อยๆผสมกับน้ำแล้วได้ผล ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเจือจางและมีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ที่น้อยกว่าสิ่งปฏิกูลจะทำให้การย่อยสลายไม่ทั่วถึง เนื่องจากปริมาณจุลินทรีย์ดับกลิ่นมีน้อยกว่าปริมาณของเสียนั่นเอง การบำบัดจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร และที่สำคัญที่เข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดของเสียเพียงครั้งเดียวก็จบ ไม่ต้องใช้อีก  ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดถนัด ในเมื่อสิ่งสกปรกหรือของเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก็จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นให้ย่อยสลายสิ่งสกปรกหรือของเสียเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงจะถูกต้อง
    การใช้จุลินทรีย์ปรับอากาศในสวนสัตว์
โดยการผสมจุลินทรีย์กับน้ำสะอาดด้วยอัตราส่วน   น้ำสะอาด  500 ซีซี ต่อจุลินทรีย์ 100 ซีซี. เติมหัวน้ำหอมผสมลงไป ( กลิ่นใดก็ได้ )ประมาณ 15-20 ซีซี. เสร็จแล้วเทลงในขวดที่สามารถสเปรย์น้ำจุลินทรีย์ที่ผสมแล้ว สเปรย์ไปทั่วๆบริเวณสวนสัตว์และตามคอกหรือกรงของสัตว์แต่ละชนิด จะช่วยให้บรรยากาศมีกลิ่นหอมไปทั่วได้  มีผลทำให้ผู้เข้าชมหรือนักท่องเที่ยวสวนสัตว์มีสุขภาพจิตที่ดี
 

  การใช้งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าใช้เป็นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับการใช้จุลินทรีย์ ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านให้คุณมากมายทั้งพืชและสัตว์                                       


  


         

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

        

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

 

                       <<  กลับหน้าแรกจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย  >>