bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี

                                 

การใช้งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้ใช้ ใช้ไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีน้อยหรือไม่ค่อยเกิดผลเลยก็ได้  การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นก็เช่นเดียวกัน มักจะพบผู้ใช้ที่ซื้อจุลินทรีย์ไปใช้แล้ว ใช้ไม่ถูกหลักหรือไม่ถูกวิธีหลายรายด้วยกัน จนบางครั้งต้องลงไปดูปัญหาจากสถานที่จริง วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลวิธีการปฏิบัติให้จึงประสบผลสำเร็จ

การใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่น ( ดับกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นเน่าเหม็น )

 1 ) กลิ่นส้วมหรือห้องน้ำ บ่อเกรอะ  เทจุลินทรีย์สดๆไม่ต้องผสมน้ำลงในโถส้วมประมาณ 500 ซีซี. ถึง 1 ลิตร ( เติมมากได้ตามความต้องการหรือตามปริมาณสิ่งปฏิกูลมีมากน้อย ) กรณีที่ท่อน้ำทิ้งตามห้องน้ำมีกลิ่นลอยขึ้นมาตามท่อ ให้เทลงไปในท่อน้ำทิ้งได้เลยตามความต้องการ จุดใดที่มีกลิ่นก็ให้ใช้อีเอ็มเทลงจุดนั้นได้เลย  บ่อเกรอะถ้าเปิดเติมจุลินทรีย์ได้ก็จะเป็นการดี แต่ถ้าเปิดไม่ได้ก็ให้เทผ่านโถส้วม ถ้าปริมาณสิ่งสกปรกมีมากก็ให้ใช้บ่อยขึ้นตามปริมาณของสิ่งสกปรก จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยครั้งเดียวแล้วอยู่ได้เป็นปี ยกเว้นน้ำเสียที่อยู่นิ่งและไม่มีเพิ่มเติมอีก  มันจะสลายไปในเวลาที่จำกัด ดังนั้นจึงต้องมีการเติมจุลินทรีย์บ่อยๆ มันจะคงสภาพได้ดีและอยู่ได้นานขึ้นในสภาวะที่ไร้อากาศ การใช้ดับกลิ่นใดๆจึงต้องใช้แบบบูรณาการคือใช้ให้ครบทุกจุดที่เกิดปัญหาจากกลิ่น โดยเฉพาะจุดหลักที่มาของปัญหาและสาเหตุของกลิ่น ซึ่งจุดเกิดเหตุนี้ควรใช้ปริมาณมากกว่าปกติ ส่วนจุดอื่นๆก็ลดลงตามปริมาณกลิ่นและของเสีย ดังนั้นการแก้ไขปัญหากลิ่นด้วยจุลินทรีย์จึงต้องทำให้ครบทุกส่วนจึงจะเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ จะทำเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ การเติมจุลินทรีย์ถูกจุดของปัญหา  ปริมาณเหมาะสม  ตามระยะเวลาที่ควรจะเติม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

 2 ) กลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ กรณีสุนัข โดยเฉพาะสุนัขที่เลี้ยงตามบ้านจะมีปัญหากลิ่นที่กระจายไปทั่วบริเวณ ทั้งกรงหรือคอก ตามพื้นบ้านหรือห้อง ตามมุมบ้าน ฯลฯ เพราะบางท่านจะปล่อยเลี้ยงโดยอิสระ สุนัขก็จะฉี่และถ่ายมูลไปทั่วๆ ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นก็ต้องใช้ตามจุดต่างๆที่สุนัขฉี่หรือถ่ายไว้ การใช้ครั้งแรกให้ใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำราดให้ทั่วๆตามพื้นหรือกรงสุนัข กรณีผ้าถูพื้นที่มีกลิ่นสุนัขและซักไม่ออก ให้นำจุลินทรีย์ 1ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน นำผ้าแช่ในอ่างน้ำที่ผสมจุลินทรีย์แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม. กลิ่นสุนัขก็จะหายไป ควรใช้ในทุกๆจุดที่สุนัขฉี่หรือถ่ายไว้ ระยะเวลาความถี่ในการใช้จุลินทรีย์แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกหรือกลิ่น ถ้าสิ่งสกปรกมีมากในทุกๆวันก็อาจใช้ทุกวันก็ได้ แต่ไม่ควรทิ้งระยะห่างของการใช้จนเกินไป จุดหลักๆที่ทำให้เกิดกลิ่นโดยเฉพาะตามกรงหรือคอกควรเติมบ่อยๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้นกับสุนัขไปในตัว เพราะจุลินทรีย์มีกลิ่นเป็นกลิ่นน้ำอ้อย

        สรุปการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นให้ได้รับผลดีต้องใช้ให้ถูกหลักและถูกต้องถูกจุดที่มีปัญหา ครอบคลุมพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เกิดของปัญหา จึงจะแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                                              <<  กลับหน้าแรกและสั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่น  >>