bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม

   

ค้นหาเราในGoogle.co.th ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ดนี้ => จุลินทรีย์ดับกลิ่น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือ จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำ, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ ลดกลิ่นห้องน้ำ ใช้ปุ๊บ ห้องน้ำส่งกลิ่นหอมทันที ไม่ต้องรอนาน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำโดยตรง ไม่ผ่านตัวแทน ราคาจุลินทรีย์ที่เราจำหน่ายเป็นราคาผู้ผลิต จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ประการสำคัญคือมีกลิ่นหอมย่อยสลายของเสียได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียหรือน้ำเสีย ไม่ดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการย่อยสลายของเสีย จึงทำให้น้ำมีออกซิเจนอย่างเพียงพอ ( กรณีที่ระบบมีการเติมอากาศออกซิเจนอยู่แล้ว )

จุลินทรีย์หอม-Kasama เหมาะสำหรับ.-

- ดับกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ทั้งจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตขนม โรงงานเชือดไก่ โรงงานเชือดสุกร โรงงานลูกชิ้น ฯลฯ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณกว้าง

- ดับกลิ่นในฟาร์ม เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มนก ฯลฯ

การผลิตจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

ผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการผลิตจากพืชผักใดๆ การบำบัดน้ำเสียไม่ควรเอาน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งหมักจากพืชผักชนิดต่างๆ นำไปบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ค่า BOD, COD, สูง น้ำจะยิ่งเสียมากขึ้นกว่าเดิม น้ำหมักชีวภาพจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่น้อยกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม

ขนาดบรรจุ จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

มีขนาดบรรจุขนาดเดียว คือ แกลลอนขนาด 20 ลิตร

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

- สั่งซื้อ 60 ลิตร ราคา 3,000 บาท ( จัดส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 10 กม. )

- สั่งซื้อ 80 ลิตร ราคา 4,000 บาท ( จัดส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 20 กม. )

- สั่งซื้อ 100 ลิตร ราคา 5,000 บาท ( ส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 40 กม. )

- สั่งซื้อ 120 ลิตร ราคา 6,000 บาท ( ส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 60 กม. )

ถ้าระยะทางไป-กลับจาก รามอินทรา กม. 4 เกิน 65 กม.ขึ้นไป
สั่งซื้อขั้นต่ำที่ 140 ลิตรขึ้นไป กรณีที่สั่งซื้อปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดไว้นี้
ท่านจะต้องไปรับเองที่สำนักงาน และต้องแจ้งก่อนทุกครั้งที่ไปรับสินค้า

สำหรับต่างจังหวัด ส่งขั้นต่ำที่ 100 ลิตรขึ้นไป ราคา 6,000 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

กรณีส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยส่งขั้นต่ำที่ 40 ลิตร ( ระยะทางใกล้รามอินทรา กม. 4 ) กรณีที่ไกลไป-กลับจากรามอินทรา กม.4 เกิน 40 กม.ขึ้นไป สั่งขึ้นต่ำ 80-100 ลิตร ( สอบถาม )

สั่งซื้อ 100 ลิตร ราคาพิเศษเพียง 5,000 บาทเท่านั้น ( จัดส่งฟรี )

ต่างจังหวัด 100 ลิตร ราคา 6,000 บาท ( จัดส่งฟรีทั่วประเทศ )

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941

bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล

bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด

                             

  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นห้องน้ำเหม็นหรือห้องน้ำมีกลิ่นแรง ส้วมเหม็นหรือส้วมมีกลิ่นแรง ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น กลิ่นหายทันใจโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

กลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำเหม็น ปัญหาโลกแตกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด บางรายยอมอดทนสูดดมกลิ่นเหม็นจากส้วมหรือกลิ่นส้วม                                              

ส้วม และ ห้องน้ำ เป็นสิ่งที่คู่กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มีบ้านก็ต้องมี ส้วม และ ห้องน้ำ ในบางบ้านมีส้วมและห้องน้ำอยู่ในที่เดียวกัน แต่บ้านบางหลังมี ส้วม กับ ห้องน้ำ แยกกันคนละที่ ส้วมเหม็น และ ห้องน้ำเหม็น  เหตุการณืเช่นนี้เกิดขึ้นกับหลายท่าน โดยเฉพาะบ้านหรือสถานประกอบการที่มีผู้ใช้ส้วมหรือห้องน้ำจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสิ่งปฏิกูลก็มีมากตามปริมาณคนใช้ส้วม กลิ่นส้วมและกลิ่นจากห้องน้ำ เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของคุณพ่อบ้านแม่บ้าน ตั้งแต่ คอนโดมิเนี่ยม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ทั้งราคาถูกและราคาแพงหลายสิบล้านบาทขึ้นไป  แต่มีปัญหาเรื่องกลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำกันมากมาย บ้าน 100 หลังจะมีปัญหากลิ่นส้วมประมาณ 80 หลัง โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่าที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป มักประสบกับปัญหานี้ ซึ่งส่วนมากเกิดจากปริมาณของเสียระบายและย่อยสลายไม่ทัน ไม่มีบ่อพักน้ำรองรับ ซึ่งโดยทั่วๆไปต้องมีทั้งบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากส้วม )  และบ่อพักน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่สาธารณะ นอกจากนี้ต้องแยกน้ำจากการชะล้างต่าง ( น้ำที่ใช้ประจำวัน ) ไม่ให้ไหลลงไปรวมในบ่อเกรอะ ( แต่ส่วนมากจะต่อลงในบ่อเกรอะแทบทั้งนั้น ) เพราะจะทำให้บ่อเกรอะเต็มเร็ว ท่อน้ำในตำแหน่งต่างๆภายในบ้าน ทั้งในห้องน้ำ ห้องครัว อ่างล้างมือ ต้องแยกน้ำทิ้งไปที่บ่อพักน้ำ ( ส่วนมากจะต่อลงที่บ่อเกรอะ จึงมีกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำ ) มิฉะนั้นจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านอย่างแน่นอน  ก๊าซไข่เน่าและก๊าซมีเทน จากบ่อเกรอะจะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำ ส่งผลให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ยิ่งเวลาที่ฝนตกจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงรบกวนคนในบ้านสุขภาพจิตแย่ ได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย  หรือถ้ามีแขกมาเยือนบ้านก็อาจทำให้อับอายขายหน้าได้  บางท่านนำสารเคมีหรือน้ำหอมมากลบกลิ่น แต่ก็ไม่หายสักที ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ
 
    ส้วมเหม็น หรือ กลิ่นส้วม  ห้องน้ำเหม็น มาจากของเสีย ( อุจจาระและปัสสาวะ ) ในแต่ละวัน และของเสียเหล่านี้จะถูกย่อยโดยแบคทีเรีย แต่ปฏิกิริยาการย่อยไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและก๊าซต่างๆเกิดขึ้น การใช้สารเคมีจึงบำบัดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและทำให้เกิดสารตกค้างได้

    การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น ส้วม / ห้องน้ำ


        จุลินทรีย์ดับกลิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีมาก  ของเสียในบ่อเกรอะส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์วัตถุที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้โดยง่าย  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่จุลินทรีย์เข้าไปย่อยมูล กากของเสีย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จึงทำให้ระบบการย่อยสลายสมบูรณ์ ผลที่ตามมาก็คือ กลิ่นเบาลงหรือหายไปในที่สุด การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้เป็นไปตามปริมาณของเสีย ถ้าของเสียมีปริมาณมากและมีทุกวัน อาจจะใช้วันเว้นวันหรือ 2-3 วัน/ครั้ง  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นควรใช้ชนิดที่เข้มข้นสูงและสดใหม่ ควรใช้เพียวๆแบบไม่ผสมน้ำ โดยเทจุลินทรีย์ลงในโถส้วม / บ่อเกรอะ / ตามท่อที่มีกลิ่นออกมา  การใช้ต่อครั้งอย่าให้น้อยจนเกินไป ให้ใช้พอประมาณ ครึ่งลิตร หรือ หนึ่งลิตร หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาทีสังเกตกลิ่นจะหายไป  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสามารถใช้บ่อยได้ตามความต้องการ ไม่มีอันตรายใดๆ ในทางตรงกันข้ามจะเป็นผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียของบ่อเกรอะบ้านเรือนของท่าน เพราะจะทำให้ส้วมไม่เต็มง่าย ท่อน้ำไม่อุดตัน การย่อยสลายสิ่งสกปรกต่างๆทำได้ดี ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหากลิ่น นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์บำบัดกลิ่นในส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับตามบ้านเรือน

                 มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง กลิ่นส้วมแรง ดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์ กลิ่นหายทันใจ

 

                                    <<  กลับหน้าแรก สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมเหม็น  >>