bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด

                                             

                   ดับกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม กลิ่นหายทันใจ ไร้สารเคมีตกค้าง

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดของเสีย สามารถนำไปประยุกต์ในการดับกลิ่นได้ทุกชนิด ( ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ) โดยเฉพาะกลิ่นจากสัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้หลากหลาย เช่น  ดับกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นสาบ กลิ่นคาวของสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ โดยปกติสัตว์เลี้ยงจะถ่ายมูลออกมาในแต่ละวันรวมถึงปัสสาวะ ซึ่งจะมีกลิ่นเกิดขึ้น ยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานๆแบคทีเรียในบรรยากาศก็จะมาย่อยสลายกลายเป็นสิ่งสกปรกและแหล่งเพาะเชื้อโรคไปโดยอัตโนมัติ  ซึ่งกลิ่นเหล่านี้ย่อมสร้างความรำคาญใจให้กับเจ้าของและคนรอบๆข้าง อาจทำให้เกิดอาการเครียดได้ ไม่เพียงแค่คนเท่านั้นที่เกิดอาการเครียด  สัตว์เลี้ยงของท่านนั่นแหละที่เครียดไปด้วยเหตุเพราะถูกจำกัดพื้นที่และต้องทนสูดดมกับกลิ่นเน่าเหม็น สัตว์เลี้ยงก็ไม่ชอบใจเช่นกัน  การจะใช้สารเคมีก็อันตายต่อสัตว์เลี้ยง ดังนั้นจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นจึงเป็นคำตอบที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยง เพราะสามารถกินได้โดยไม่มีอันตราย ในขณะเดียวกันยังไปช่วยให้ระบบการย่อยของสัตว์เลี้ยงให้ดีขึ้น ซึ่งในฟาร์มปศุสัตว์ทั่วๆไปนิยมนำไปใช้กัน

     การดับกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นต่างๆด้วยจุลินทรีย์
ไม่ว่าจะดับกลิ่นเหม็น กลิ่นสาบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
วิธีการคือ นำจุลินทรีย์สดชนิดเข้มข้นสูงเทลงในอุปกรณ์รดน้ำ เช่น บัวรดน้ำหรือถังพ่นสารเคมี ( แต่ต้องล้างสารเคมีออกให้สะอาดหมดจดก่อน ) ฉีดหรือรดลงบนพื้นหรือกรงที่มีกลิ่นมูลหรือกลิ่นฉี่สัตว์เลี้ยงทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงจะล้างออกหรือไม่ล้างออกก็ได้ ไม่มีอันตรายใดๆต่อสัตว์เลี้ยง การใช้ในครั้งต่อๆไปนำจุลินทรีย์ผสมกับน้ำสะอาด ด้วยอัตราส่วน  จุลินทรีย์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ  50 ส่วน  เช่น  จุลินทรีย์ 1 ลิตร ใช้น้ำสะอาด 50 ลิตร  สามารถปรับความเข้มข้นของจุลินทรีย์ได้ตามความต้องการ  บางท่านอาจจะใช้อัตราส่วน  1 : 80 หรือ 100 ก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ปัญหากลิ่นแรงมากหรือน้อย ถ้ากลิ่นแรงมากอาจลดน้ำลงตามส่วนเพื่อให้จุลินทรีย์เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กลิ่นหายเร็วขึ้น อาจใช้อัตราส่วน จุลินทรีย์ต่อน้ำ  1 ต่อ 5 หรือ 1 ต่อ 10 หรือ 1 ต่อ 20 ก็สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการ เพราะจุดประสงค์ก็คือการดับกลิ่น กลิ่นแรงก็ใช้เข้มข้นขึ้น กลิ่นลดแล้วก็ใช้เข้มข้นน้อยลงตามส่วน 2-3 วันใช้ครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ทุกวันก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ปริมาณของเสียในแต่ละวัน กรณีเป็น สุกร  โค กระบือ หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ก็ให้ทำเช่นเดียวกันนี้  ในบางท่านอาจจะผสมจุลินทรีย์กับน้ำสะอาดให้สัตว์เลี้ยงกินได้ ซึ่งจะช่วยให้กลิ่นต่างๆ เช่น มูลสัตว์ ปัสสาวะของสัตว์ เบาลงได้  ซึ่งไม่มีอันตรายใดๆต่อสัตว์เลี้ยง เพราะจุลินทรีย์ได้จากการหมักพืช ไม่มีสารเคมีใดๆ ดังนั้นจึงปลอดภัยในทุกๆด้าน
      ในฟาร์มสุกร ซึ่งฟาร์มส่วนมากจะมีกลิ่นแรงมาก ส่งผลรบกวนสิ่งแวดล้อมและบริเวณใกล้เคียง  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นเหล่านี้ ครั้งแรกที่ใช้ให้ใช้จุลินทรีย์สดไม่ผสมน้ำ  ตวงใส่ในบัวรดน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นที่ไม่มีสารเคมีติดค้าง รดหรือฉีดลงบริเวณมูลสัตว์ให้ทั่วๆ เหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ ส่วนในครั้งต่อไปของการใช้ให้ผสมกับน้ำสะอาด อัตราส่วน  1 : 1 หรือ  1 : 5 หรือ 1  :  10 หรือ 1 : 20 ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณมูลสัตว์ในแต่ละวัน ถ้าส่งกลิ่นแรงมากก็อาจจะเพิ่มความเข้มข้นของจุลินทรีย์ได้ตามต้องการ  ไม่มีอันตรายใดๆต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด ในทางตรงกันข้ามเป็นการลดปริมาณสิ่งสกปรกช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

  ดับกลิ่นเหม็น กลิ่นสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์ กลิ่นฟาร์มสัตว์ ด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์สูง

 ข้อแนะนำพิเศษ  :   ห้ามใช้จุลินทรีย์ร่วมกับสารเคมีใดๆ ในทุกกรณี เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายหรือเสื่อมสลายได้

 

                    <<  กลับหน้าแรก สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็น  >>