bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม

                        

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทุกชนิด สิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น ช่วยทำให้ปฏิกิริยาการย่อยสมบูรณ์แบบไม่เกิดมลพิษของเสียและสิ่งปฏิกูลกับสิ่งแวดล้อม  กลิ่นเน่าเหม็นหรือของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆเกิดจากการย่อยสลายของกลุ่มจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ สร้างมลภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การเน่าเสียต่างๆจึงเกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดและเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง ซึ่งจะมีผลทำให้ทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆและของเสียหายไป

จุลินทรีย์อีเอ็มสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรได้ดีหลายอย่าง  โดยเฉพาะการประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพ แต่ที่นิยมมากที่สุดคือทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพนั่นเองหรือปุ๋ยชีวภาพนั่นเอง โดยการนำเอาจุลินทรีย์อีเอ็มไปผสมกับพืชหรือสัตว์หมักไว้ระยะหนึ่งแล้วนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของพืช ซึ่งในน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพนั้นจะมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อพืชมากมาย ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ที่เลี้ยงไว้ตามบ้านเรือนทั่วๆไป ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้สวยงาม ไม่เหี่ยวเฉาง่ายแม้ขาดการรดน้ำ ลดการใช้สารเคมีลง ช่วยให้ดินอุดมร่วนซุย ดูรายละเอียดการประยุกต์ใช้งานของจุลินทรีย์คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง

E M (อี เอ็ม)

เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาบรรจุในภาชนะเดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน  (Nitrogen fixing bacteria)

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์  (Actenomycetes)

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

ลักษณะทั่วไปของ EM

1. เป็นของเหลวมีสีน้ำตาลแก่  กลิ่นอมเปรี้ยว  อมหวาน                

2. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี  ยาปฏิชีวนะ และยาฆ่าเชื้อต่างๆได้                                              

      3. ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืชและแมลงที่เป็นประโยชน์

4. ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม             

      5. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยาย  เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง                                              

6. หัวเชื้อ EM  สามารถเก็บรักษาไว้ได้ประมาณ 6 เดือนที่อุณหภูมิปกติที่ 25-45 องศาเซลเซียส  โดยปิดฝาให้สนิท  อย่าให้อากาศเข้าและอย่าเก็บไว้ในตู้เย็น  ทุกครั้งที่นำออกมาใช้จะต้องรีบปิดฝาให้สนิท  การขยาย EM ควรใช้ภาชนะและน้ำที่สะอาดและใช้ให้หมดในเวลาที่เหมาะสม

      7. ในกรณีที่เก็บไว้หลายวันโดยไม่มีการเคลื่อนไหว ในภาชนะจะมีฝ้าขาวๆเหนือ

ผิวน้ำเป็นการพักตัวของเชื้อ  เมื่อเขย่าทิ้งไว้ฝ้าสีขาวก็จะหายเป็นปกติ

 

ประโยชน์ของ EM ในด้านปศุสัตว์

1. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ภายใน 24 ชม.              

2. ช่วยบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ใน 1-2 สัปดาห์                      

3. ช่วยป้องกันโรคระบาดต่างๆในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่นๆได้     

4. ช่วยกำจัดแมลงวันด้ายการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เข้า ดักแด้เกิดเป็นแมลงวัน                                       

5. ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง  ทำให้สัตว์แข็งแรง  มีความต้านทานต่อโรค  ให้ผลผลิตสูง และอัตราการตายต่ำ        

          ประโยชน์ของ จุลินทรีย์อีเอ็มโดยทั่วไป ด้านการเกษตร

 1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินและน้ำ
 2. ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่าง ๆ
 3. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศผ่านได้อย่างเหมาะสม
 4. สลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ช่วยเร่งปฏิกิริยาการดูดซึมอาหารของพืชได้เร็วขึ้น
 5. ช่วยให้ผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีประโยชน์ต่อการขนส่งไกล ๆ เช่น ส่งออกต่างประเทศ

        ด้านปศุสัตว์

 1. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ ไก่ และสุกรได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
 2. ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์
 3. ช่วยป้องกันโรคอหิวาต์และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่น ๆ ได้
 4. ช่วยกำจัดแมลงวันด้วยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน ไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัวแมงวัน
 5. ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรคให้ผลผลิตสูงและอัตราการตายต่ำ

        ด้านการประมง

 1. ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้
 2. ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อกุ้ง ปลา กบ หรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงได้
 3. ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆ ในปลา กบ จระเข้ ฯลฯ ได้
 4. ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อช่วยให้เลนไม่เหม็นสามารถนำไปผสม เป็นปุ๋ยหมักใช้กับพืชต่างๆ ได้ดี

         ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ช่วยบำบัดน้ำเสียจากเกษตร การปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป
 2. ช่วยกำจัดกลิ่นต่างๆ เช่น ส้วมซึม ร้านอาหาร ตลาด ฟาร์มสัตว์เลี้ยง จากกองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ
 3. ปรับสภาพของเสียเช่นเศษอาหาร จากครัวเรือนให้เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก
 4. กำจัดขยะด้วยการย่อยสลายให้มีจำนวนลดน้อยลงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 5. ช่วยปรับสภาพอาการศที่เสียให้สดชื่นและมีสภาพดีขึ้น
   จะเห็นว่า จุลินทรีย์ให้ประโยชน์สูงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าเสียจากแหล่งต่างๆ กลิ่นเหม็นต่างๆเกิดจากกระบวนการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดก๊าซต่างๆที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ในส้วมและบ่อเกรอะจะมีก๊าซไข่เน่า มีเทน เป็นต้น ถ้านำจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายก็จะทำให้การย่อยสลายของเสียต่างๆสมบูรณ์ขึ้น กลิ่นเน่าเสียต่างๆก็จะหายไป  สามารถดับกลิ่นได้อย่างรวดเร็วภายใน  20-30 นาที และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ( ดับกลิ่นที่ต้นเหตุ ) โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งจะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียความสมดุล

                จุลินทรีย์กับการเจริญเติบโตของต้นไม้และพืชทุกชนิด  โดยจะเป็นตัวกลางช่วยเร่งปฏิกิริยาการดูดซึมอาหารของพืชได้เร็วขึ้น และพืชได้อาหารมากขึ้น ในจุลินทรีย์จะมีกากน้ำตาลชูโครซ  ซึ่งน้ำตาลโมเลกุลเล็กเหล่านี้พืชสามารถดูดซึมได้ทันทีไม่ต้องรอการย่อยสลาย  ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเรานำไปรดต้นไม้ จะทำให้ต้นไม้สดชื่นเจริญเติบโตดีกว่าปกติ

                    << กลับหน้าแรก สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่น ย่อยสลาย >>