จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำและดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดบำบัดน้ำเสียโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA

   

จุลินทรีย์ดับกลิ่น / บำบัดน้ำเสีย/ ดับกลิ่นห้องน้ำ/ ดับกลิ่นส้วม /ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 

ที่นี่..เราวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาแนะนำให้กับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปจากเรา ให้ใช้งานจุลินทรีย์ในแต่ละเรื่องอย่างถูกต้อง เช่น การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียใช้อย่างไร ใช้ในจุดใด ใช้ในปริมาณเท่าใด ปรับให้เข้ากับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่ลูกค้ามีอยู่อย่างไร หรือกรณีการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) จะใช้อย่างไร ใช้ในจุดไหน ใช้ปริมาณเท่าใด ฯลฯ การใช้จุลินทรีย์อย่างตรงจุดและตรงประเด็น การใช้งานจุลินทรีย์เป็นและใช้ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เราปฏิบัติเช่นนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA  เป็นจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายที่ให้ประโยชน์สูงเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การผลิตจุลินทรีย์แต่ละเจ้าก็มีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปทั้งตามวัตถุประสงค์และความเชี่ยวชาญ ถ้าผลิตไม่ถูกวิธีก็เสียได้ง่ายๆ จุลินทรีย์ที่เสียจะมีกลิ่นเหม็นน้ำสีดำ บางรายอาจจะผลิตเพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งอาจใช้จุลินทรีย์ที่เจือจางลงเพื่อลดต้นทุนไปในตัว แต่ชนิดเจือจางนี้จะนำไปใช้บำบัดน้ำเสียหรือบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณจุลินทรีย์มีน้อยทำให้การย่อยสลายไม่ทั่วถึง  การบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลรวมถึงน้ำเสียจึงควรใช้จุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงและควรแข็งแรงแอกทีฟสูงไม่เก่าเก็บนานจนเกินไปจึงจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง ต้องไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น ที่มีกลิ่นเหม็นคือจุลินทรีย์ที่เสียแล้วใช้บำบัดน้ำเสียหรือบำบัดกลิ่นไม่ได้ จุลินทรีย์ที่ใหม่และสดรวมถึงมีความเข้มข้นสูงจะมีกลิ่นน้ำตาลไหม้หรือหอมอมเปรี้ยว ( กลิ่นกากน้ำตาล ) และมีการฟักตัวมีลักษณะเป็นฝ้าสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จุลินทรีย์ของเราออกแบบมาเพื่อบำบัดกลิ่น ของเสีย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียโดยเฉพาะเป็นชนิดที่มีความเข้มข้นสูงปริมาณจุลินทรีย์มากขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีผลทำให้การบำบัดของเสียได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง ถ้าใช้ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา เราให้บริการพร้อมกับคำแนะนำคำปรึกษาเพื่อปรับให้เข้ากับแต่ละปัญหาและใช้ให้ถูกจุด เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น  เราจะมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในแต่ละปัญหา

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( Anaerobic  Bacteria ) ดังนั้น ถึงแม้ในน้ำเสียนั้นหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ตามปกติ ( ทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) ตามปกติในน้ำเสียจะมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก อาจมีขนาดเล็กมากหรือขนาดใหญ่อย่างจำพวกตะกอนก็มี ซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนานขึ้น จุดที่เหมือนกันของจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน ( ต้องเป็นกลุ่มมีประโยชน์ในการย่อยสลาย )และกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็คือ มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้เช่นกัน เพียงแต่อีกกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน แต่อีกกลุ่มใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและย่อยสลายของเสียต่างๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์กับโลกใบนี้ทั้งคู่ ต้องขอเรียนว่า บรรดาจุลินทรีย์ที่หลากหลายสายพันธุ์บนโลกใบนี้จะมีอยู่ด้วยกันแยกเป็น 3 ประเภทหรือ 3 กลุ่มก็ว่าได้ คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ ซึ่งมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง ซึ่งกลุ่มนี้ก็มีทั้งชนิดใช้อกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน สามารถร่วมงานได้กับจุลินทรีย์ทุกๆกลุ่ม ( กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 3 )

3. กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ซึ่งมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน มีคุณสมบัติให้โทษสถานเดียวเท่านั้น จะเรียกว่าจุลชีพที่ก่อโรคก็ไม่ผิด ทำให้ของเน่าเสียง่าย อาหารบูด อาหารเป็นพิษก็มาจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าย่อยสลายของเสียอะไรได้บ้าง ?

- สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในน้ำเสีย ( บางชนิด ) ซึ่งรวมไปถึงไขมัน น้ำมันจากพืชและสัตว์  ( Fat , Grease & Oil : FOG ) จะทำให้โมเลกุลของเสียต่างๆเล็กลงจนกลายไปเป็น CO2 + Water การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะส่งผลโดยตรงต่อค่า BOD , COD , TOC , SS , TDS , TSS สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะถูกย่อยสลายให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลง แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายของเสียต่างๆแต่ละชนิดใช้ระยะเวลาย่อยสลายไม่เท่ากัน FOG จะเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและใช้ระยะเวลาย่อยสลายไม่มากเหมือนสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็ง นอกจากนี้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ายังช่วยตรึงไนโตรเจนในน้ำเสีย ซึ่งเป็นอาหารเสริมของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มอาหารให้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้สามารถทำงานย่อยสลายแบบคู่ขนานกันไปได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ในน้ำเสียนั้นๆมีค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นมีปริมาณน้อย ( ค่า DO น้อย ) ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักจะมีปริมาณน้อยตามไปด้วยตามปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนั้น แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆแทนที่ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายแต่ประการใด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำหน้าที่เหมือนๆกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและย่อยสลายของเสียต่างๆ นอกจากนี้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ายังมีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้ดี โดยเฉพาะกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ที่เน่าเสีย ในบ่อบำบัดน้ำเสียถ้าค่า BOD เกิน 100 mg/l ( ในน้ำเสียนั้นๆมีสารอินทรีย์ในปริมาณที่มาก ) เมื่อใดก็จะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นขึ้นมา

บ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบสามารถเติมหรือใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้หรือไม่ ?

คำตอบ คือ ได้ทุกๆระบบบำบัดน้ำเสีย และสามารถเติมได้ทุกๆบ่อตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัด หรือมีวัตถุประสงค์ต้องการนำไปกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆก็สามารถทำได้ สำหรับการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยทั่วๆไปจะเติมในบ่อแรกที่รับน้ำเสีย ส่วนบ่อที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ่อเติมอากาศ ( สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ) บ่อที่สองนี้จะเติมก็ได้ ไม่เติมก็ได้ เพราะมีตัวเติมอากาศอยู่แล้ว แต่ถ้าเครื่องแอเรเตอร์ ( เครื่องเติมอากาศ ) มีกำลังต่ำ เติมอากาศได้น้อย ก็สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าร่วมด้วยได้ไม่เสียหายอะไร ส่วนบ่ออื่นๆถ้ามีปัญหาก็สามารถเติมได้ตามความต้องการผู้ใช้โดยไม่เกิดผลเสียใดๆมีแต่ส่งผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง

อะไรบ้างที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าย่อยสลายไม่ได้ ?

สารเคมีบางชนิด โดยเฉพาะสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบสสูงๆ จะเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ ( ทุกๆกลุ่ม )โดยตรง

สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ทุกๆชนิด โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ควรหลีกเลี่ยงการใช้หรือเทลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย สารเคมีดังกล่าวก็คือ กลุ่มไซยาไนด์ และ กลุ่มอเซนิก จะส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียAnaerobic bacteria ) สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้กับทุกๆระบบ  โดยเฉพาะกับระบบที่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำมีปริมาณน้อยกว่าของเสียและน้ำเสีย ( ระบบเติมอากาศทั่วๆไป ) น้ำเน่าเหม็นและน้ำที่เน่าเสียมีที่มาจากปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ผู้ผลิตจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ใช้ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ใช้ได้กับปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา กลิ่นหมักหมมต่างๆ เป็นการบำบัดกลิ่นกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี

กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ เช่นเดียวกันกับน้ำเน่าเหม็น น้ำเน่าเสีย ส่วนใหญ่มาจากการปนเปื้อนเศษเนื้อหรือเศษพืชผักชิ้นส่วนของสารอินทรีย์ในน้ำ ( สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ) กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษจะเข้าทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำเหล่านี้ จนก่อให้เกิดการเน่าเสียของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำ กลายเป็นน้ำเน่าเสียเกิดกลิ่นเหม็นขึ้น นี่คือที่มาของน้ำที่เน่าเหม็น น้ำเน่าเสีย ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น เพื่อเข้าไปบำบัดกลิ่นและย่อยสลาย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางธรรมชาติ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและตรงจุด เพราะบรรดาของเสียทั้งหมดในโลกนี้ต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้ว ของเสียคงล้นโลกไปแล้ว

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์หอมที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นรวมไปถึงมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนานจึงเหมาะสำหรับใช้งานในการดับกลิ่นเน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและของเสียที่เกิดมาจากสารอินทรีย์    

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

- ใช้บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี จุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายของเสีย

- ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง

- ย่อยสลาย Greas  &   Oil    ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์

- ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ทุกชนิด

                ฯ  ล  ฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง        

มีปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ   

  


         

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

        

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

 

                                   << กลับหน้าแรกจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  >>