bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ

            

จุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก คุณสมบัติเด่นๆคือ การย่อยสลายของเสียและของดี จุลินทรีย์ในโลกนี้มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ

1. จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ซึ่งมีประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งระบบ

2. จุลินทรีย์ที่มีโทษ สร้างความเสียหายและทำลาย จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประมาณ 10% เช่นกัน

3. จุลินทรีย์ที่กลุ่มที่เป็นกลาง ซึ่งมีประมาณ  80% ซึ่งมากที่สุดในระบบ จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถรวมตัวได้ทั้งกับจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์หรือมีโทษ ถ้าเข้ารวมกลุ่มกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ก็จะให้ประโยชน์มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าไปรวมตัวกับกลุ่มที่มีโทษ ก็จะสร้างความเสียหายหรือเกิดโทษขึ้นได้

ในโลกนี้แทบทุกแห่งทุกอณูในบรรยากาศ เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ แต่อาจจะน้อย ถ้าโลกใบนี้ไม่มีจุลินทรีย์ ของเสียและสิ่งสกปรกต่างๆจะท่วมโลก มนุษย์สร้างของเสียเกิดขึ้นทุกวินาที นอกจากธรรมชาติที่มีของเสียอยู่แล้ว ของเสียต่างๆจะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์มากที่สุด มากกว่าเกิดจากธรรมชาติหลายล้านเท่า และของเสียเหล่านี้เองที่ถูกทำลายหรือย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ตัวเล็กๆ แต่ในบางครั้งจุลินทรีย์ก็ย่อยของเสียจำนวนมหาศาลเหล่านี้ไม่ทัน เหตุเพราะมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลาย ( เกินกำลังของจุลินทรีย์ ) จุลินทรีญ์กลุ่มที่มีโทษจึงเข้าทำการย่อยสลายแทน จึงเกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น ซึ่งเรียกกันว่า ปฏิกิริยาการย่อยไม่สมบูรณ์นั่นเอง กลิ่นจึงติดตามมา ถ้าการย่อยสลายสมบูรณ์จะไม่เกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้น

  ของเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากห้องน้ำ โรงงาน ตลาด หรือที่อื่นๆ ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียเหล่านี้ทั้งสิ้น ของเสียมีมากและมีตลอดเวลา ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ในธรรมชาติมีปริมาณจำกัดน้อย จึงทำให้ของเสียเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็น

วิธีการแก้ไขปัญหานี้

  ก็ด้วยการเติมปริมาณจุลินทรีย์ลงไปในระบบให้เพียงพอหรือมากกว่าปริมาณของเสียที่มีอยู่ ถ้าเติมจุลินทรีย์น้อยกว่า กลิ่นก็จะยังไม่หายไป การเติมที่มากกว่าจะทำให้การย่อยสลายของเสียทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่า

เติมจุลินทรีย์ครั้งเดียวอยู่ได้แบบถาวรได้หรือไม่?

 ถ้าไม่มีของเสียอีกเลยเป็นไปได้ แต่ถ้าตราบใดของเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติมครั้งเดียวแล้วให้กลิ่นหายแบบถาวร เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด ตราบใดที่มีของเสีย ก็ต้องหมั่นเติมเพิ่มจุลินทรีย์ในระบบ เพื่อให้การย่อยสลายสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น

เติมจุลินทรีย์ลงในระบบน้ำเสียแล้ว แต่ทำไมยังมีกลิ่นเหม็นอยู่?

สาเหตุที่ระบบยังมีกลิ่นอยู่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

1. ปริมาณของเสียมากกว่าปริมาณของจุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบ ดังนั้นจึงควรเติมให้ปริมาณจุลินทรีย์มากกว่าของเสีย

2. จุลินทรีย์เสื่อมคุณภาพ ซึ่งอาจจะเก่าเก็บหรือหมดอายุ

3. จุลินทรีย์ไม่ได้คุณภาพในการย่อยสลาย

ทุกอย่างในการใช้จุลินทรีย์ ขึ้นอยู่กับการใช้เป็น ใช้ถึง จะเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

                               <<    กลับหน้าแรก / สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดน้ำเสีย  >>