จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียทุกๆแห่ง ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งตัวลดไนโตรเจนโดยตรง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียทุกๆแห่ง

       

แหล่งที่ค่า TKN , BOD สูง เช่น ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , คอนโดมิเนียม , อาคารสำนักงาน , ศูนย์การค้า เป็นต้น เพราะมีของเสียสิ่งปฏิกูลจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งเป็นที่มาของค่า BOD และค่า TKN ในน้ำเสียสูง

ปัญหาค่าไนโตรเจน ( ค่า TKN )สูงพบทั้งในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานที่มีน้ำเสียปริมาณมาก โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่ง ที่มีสารอินทรีย์เจือปนในน้ำเสียในปริมาณมาก มักจะติดตามมาด้วยค่า BOD และ TKN สูงมากกว่าปกติทั่วไป 

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น       

กำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพราะในจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียทุกๆแห่ง ที่มีปัญหาค่า TKN เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานทั่วๆไป

เราได้พัฒนาจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้มีคุณสมบัติเพิ่มในด้านการลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดไนโตเจน นั่นเอง โดยการนำกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์( ไนโตรแบคเตอร์และไนโตรโซโมแนส )มาสังเคราะห์รวมกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเดิม จึงกลายไปเป็น" จุลินทรีย์หอมคาซาม่าพลัส " ที่ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและมากขึ้น แต่ราคาเดิม ไม่มีการปรับราคาใดๆทั้งสิ้น ในการกำจัดค่า TKN หรือการลดค่า TKN ในน้ำเสียทุกๆแห่ง จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติลดค่า TKN หรือไนโตรเจนได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

ทำไมจึงต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ? 

สำหรับเหตุผลที่ต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ก็เพราะว่าถ้ามีไนโตรเจนเจือปนหรือละลายอยู่ในน้ำเสียในปริมาณมากๆจะทำให้น้ำเสียวิกฤตมากขึ้น เพราะไนโตรเจนจะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด และยังทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำเสียลดลง จะไม่เหมือนกรณีไนโตรเจนที่อยู่ในดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชนำไปใช้ในการเจริญเติบโต นี่คือเหตุและผลของการที่ต้องกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย 

ค่า TKN ในน้ำเสียคืออะไร ?

TKN ย่อมาจาก  Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าไนโตรเจน( N )ซึ่งอยู่ในรูปของทีเคเอ็น หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนและสารอินทรีย์ไนโตรเจน รวมทั้งแอมโมเนียไนโตรเจน ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldalh and Titration สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท  ปัญหาค่า TKN เกินมาตรฐานพบบ่อยๆ โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนในปริมาณมาก( ค่า BOD สูง )ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ส่วนหนึ่งจะมาจากโปรตีน( กรดอะมิโน )ที่อยู่ในสารอินทรีย์ทั้งหลาย 

ไนโตรเจนในน้ำเสียมาจากสิ่งใด?

ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกันดังนี้ .-

1. สารอินทรีย์ทั้งหลายที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย สารอินทรีย์บางชนิดจะมีโปรตีน( กรดอะมิโน )เป็นองค์ประกอบ

2. สิ่งปฏิกูลทั้งหลาย( ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ )ในบ่อเกรอะและทั่วๆไป

3. จากอากาศชั้นบรรยากาศรอบตัว ในบรรยากาศมีก๊าซไนโตรเจนมากที่สุด เมื่อฝนตกจะละลายก๊าซไนโตรเจนลงพื้นโลก

4. สารเคมีบางชนิดที่ใช้กันทั่วๆไป บางชนิดจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม 

บ่อเกรอะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์( อุจจาระและปัสสาวะ )และสารอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นแหล่งผลิตไนโตรเจนชั้นดี ทั้งในอุจจาระและปัสสาวะล้วนมีองค์ประกอบของสารไนโตเจนทั้งสิ้น ยูเรียในปัสสาวะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ( CH4N2O )และโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไป จะถูกขับถ่ายของมาในแต่ละวัน ในโปรตีนมีกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารประกอบของไนโตรเจน นี่คือแหล่งที่มาของไนโตรเจนอีกแหล่งหนึ่งจากหลายๆแหล่ง

ไนโตรเจนในน้ำเสีย(ไนโตรเจนรวม) 

จะหมายถึงไนโตรเจนรวมทั้งหมดในน้ำ( N รวม ) =  ก๊าชไนโตรเจน( N2 < g > ) + ไนเตรท (NO3- ) + ไนไตรต์ (NO2- ) + แอมโมเนียอิสระ (NH3) + แอมโมเนียอิออน (NH4+) + สารอินทรีย์ไนโตรเจน ภาวะไนโตรเจนในน้ำเสียมีมากหรือมีน้อย สังเกตได้จากค่า BOD ถ้าค่า BOD สูงๆ ค่า TKN ก็มักจะสูงตามไปด้วย

     

ในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียหรือการลดค่า TKN จึงหมายถึง การลดไนโตรเจนรวมทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบหรือที่มาของไนโตรเจนทั้งหมด( จากภาพจำลองด้านบน )รวมถึงไนเตรทและไนไตรท์ที่แตกตัวเป็นอิออน และแอมโมเนียที่แตกตัวเป็นอิออน ต้องจัดการลดสารเหล่านี้ทั้งหมด สารเหล่านี้เมื่อละลายอยู่ในน้ำ จะส่งผลให้น้ำเสียเกิดขึ้น เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ เพื่อไม่ให้น้ำเสียที่มีค่า TKN หรือไนโตรเจนสูงออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม จะทำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เสียหายได้

 ในการลดค่า TKN หรือไนโตรเจนรวมทำได้หลายวิธีด้วยกัน ทั้งเคมีบำบัดและชีวภาพบำบัด แต่การใช้สารเคมีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ เกิดภาวะสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม วิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน จึงมาลงที่การใช้ชีวภาพบำบัดหรือการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดนั่นเอง ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารเคมี เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสารธรรมชาติ สลายตัวไปในธรรมชาติไม่มีสารตกค้าง จึงมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำในสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนโดยตรงก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria )

จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียในน้ำเสีย

       

จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ด้วยกันคือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas Bactria )ทั้งสองสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติในการกำจัดไนโตรเจนเหมือนกัน มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในการนำจุลินทรีย์กลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์จะต้องนำมาสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของจุลินทรีย์ให้มีปริมาณและความหนาแน่นของจุลินทรีย์มากขึ้นตามความต้องการ

 ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ไนโตรเจนของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

      

ไนโตรเจน( รวม )ในน้ำเสียจะถูกออกซิไดซ์โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งตามภาพจำลองด้านบน เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในน้ำเสียที่มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งฝังตัวอยู่ ไนโตรเจนในน้ำเสียลดลง( ค่า TKN ลดลง )ก็เป็นผลลัพธ์มาจากการทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้นี่เอง

    

ภาพบนเป็นการแปรรูปหรือแปรสภาพไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนียและแอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน และไนเตรทอิออน ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )เป็นปฏิกิริยาที่ใช้อากาศในช่วงที่ 1 สำหรับช่วงที่ 2 จะเริ่มจากการแปรสภาพไนเตรทอิออน ไนไตร์อิออน ไนตรัสออกไซด์ ไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )เป็นปฏิกิริยาแบบไม่ใช้อากาศของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

  นี้เป็นกระบวนการกำจัดไนโตรเจนหรือการลดค่า TKN ในน้ำเสียแบบชีวภาพ ที่ผ่านการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งถือว่าเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอีกชนิดหนึ่ง

  เราได้พัฒนาจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเดิมของเรา ให้เพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาค่า TKN สูง เราจึงนำจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์มาสังเคราะห์รวมกันกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าประสบผลสำเร็จด้วยดี กลายไปเป็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าพลัส ที่ให้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างในตัวเดียวกัน เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าของเรา ซึ่งเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเลยจุดจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดไปนานแล้ว จุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น เขาจะเน้นไปที่การนำไปใช้ในการเกษตรมากกว่าด้านการบำบัดน้ำเสีย เพราะในจุลินทรีย์อีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( จุลินทรีย์ตรึงในโตรเจน )ซึ่งมีประโยชน์ในการดึงไนโตรเจนในดินมาบำรุงพืชให้เจริญเติบโตได้ดี ถ้ามีการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียควรต้องเอาจุลินทรีย์กลุ่มไนโตรฟิกซิ่งออกให้เรียบร้อย เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการสร้างไนโตรเจนในน้ำเสียเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้ค่า TKN ในน้ำเสียไม่ลดลง

       

สำหรับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน และเราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอม เพื่อประโยชน์ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )อีกทางหนึ่ง โดยทั่วไปจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติใดๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสังเคราะห์ขึ้นจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆ )และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( เจ้าของ )เราจำหน่ายมามากกว่า 20 ปีแล้ว มีลูกค้าที่ใช้บริการของเรากระจายอยู่ทั่วประเทศ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำมากกว่า 80% เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าฟรีๆเมื่อซื้อสินค้าไปจากเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการปรึกษาแต่ละครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียของลูกค้า ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ปรึกษาทั่วๆไปที่ต้องคิดคอร์สค่าที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง แต่ที่นี่เราบริการลูกค้าของเราฟรีๆทุกๆท่านในการแก้ปัญหาให้ในแต่ละครั้ง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าขอเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านด้วยความเต็มใจ

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง

  (  ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกลเป้นตัวกำหนด  )

มีปัญหาจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

Run และ Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า Run ระบบ 

 

ค่า TKN ของอาคารประเภท ก. และ ข. ไม่เกิน  35 mg/l 

ประเภท ค. และ ง. ไม่เกิน  40 mg/l 

             

 

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..