จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ปัญหาในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมที่ส่งกลิ่นเหม็นแก้ไขได้ง่ายๆใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม

        

บ่อเกรอะเหม็น ? บ่อส้วมเหม็น ? แก้ไขได้ง่ายๆ

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น มีปัญหาบ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ลดสิ่งปฏิกูล ลดก๊าซพิษ บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะบ่อส้วม ได้ประโยชน์หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม เป็นบ่อรับของเสียมาจากห้องน้ำห้องส้วม สิ่งปฏิกูลทุกชนิด ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ จะลงมารวมกันไว้ที่บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ของเสียที่มาลงที่บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่มาจากมนุษย์ สารอินทรีย์เหล่านี้เมื่อหมักหมมเป็นเวลานานจะเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น ติดตามมาด้วยก๊าซนานาชนิดในบ่อเกรอะ เช่น ก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ก๊าซพิษบางชนิดทำให้เสียชีวิตได้ ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆ และอีกหลายชนิดเป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมมีทั้งประเภทถังแซทสำเร็จรูปที่มีขายทั่วๆไป และบ่อซีเมนที่เป็นวงบ่อปูน บ้านเรือนทั่วๆไปก็นิยมใช้ทั้งถังแซทและบ่อปูน ถ้าเป็นถังแซทก็จะมีส่วนเกรอะ( เก็บสิ่งปฏิกูล )และส่วนกรอง( กรองสิ่งปฏิกูล )อาจรวมหรือแยกกันก็ได้ เพราะของเสียมีไม่มาก แต่ถ้าเป็นกรณีบ่อเกรอะของอาคารชุดคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานทั่วๆไปที่มีจำนวนผู้คนมาก บ่อเกรอะกับบ่อกรอง( ส่วนถังเกรอะกับถังส่วนกรอง )ควรแยกออกจากกัน เพราะของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลมีจำนวนมาก สิ่งปฏิกูลจะอุดมไปด้วยสารอินทรีย์ที่ทำให้ค่า BOD และ TKN สูง ถ้าไม่มีถังกรองในระบบ สิ่งปฏิกูลจากถังเกรอะก็จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม อันเป็นที่มาของระบบล่มหรือล้มเหลวเป็นประจำ

กลิ่นจะลอยจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง เช่นเดียวกับกลิ่นบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม มันจะเดินทางไปตามท่อที่มีการต่อเชื่อมโยงเข้ากับบ่อเกรอะ เช่น ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ชักโครก อ่างล้างมือ( กรณีที่ต่อน้ำทิ้งลงบ่อเกรอะ ) กลิ่นจากบ่อเกรอะสามารถลอยเข้าสู่ห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานได้ ดังนั้น ในการออกแบบระบบ จะต้องแยกบ่อเกรอะออกจากบ่อรับน้ำทิ้งส่วนอื่นๆ ไม่ควรนำมารวมไว้ในท่อเดียวกัน( น้ำเสียทั้งหมดลงที่เดียวกัน )เพราะมันจะสร้างปัญหาเรื่องกลิ่นติดตามมา

ว่าด้วยเรื่องกลิ่นจากบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไปจากมนุษย์ล้วนๆ ตัวที่จะกำจัดหรือบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ก็คือ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง เพียงแต่จุลินทรีย์ในธรรมชาติมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง ไม่สมดุลกับของเสียที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ก็ด้วยการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นกำจัดกลิ่นเข้าไปในบ่อเกรอะหรือบ่อส่วมนั่นเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ช่วยลดมลภาวะเรื่องกลิ่นในสิ่งแวดล้อมโดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ใช้ดับกลิ่นบ่อเกรอะได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นและการย่อยสลายของเสียสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ( บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ )มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่า TKN ในบ่อเกรอะ กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อเกรอะ เพราะในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเราได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการลดค่า TKN โดยตรง กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสียโดยเฉพาะ เราได้ทำการสังเคราะห์รวมไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยไม่มีการเพิ่มราคาหรือปรับราคาแต่ประการใด เราเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าฟรีๆ จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ จำหน่ายกันทั่วไปประมาณซีซีละ 30 - 50 บาท หรือลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท แต่หาซื้อค่อนข้างยากในท้องตลาด

มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภท( กลิ่นเน่าเหม็น, กลิ่นคาว, กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นมูลสัตว์ กลิ่นจากขยะเหม็น ฯลฯ )ที่กลิ่นนั้นๆเกิดมาจากสารอินทรีย์( กลิ่นส่วนใหญ่เกิดจากสารอินทรีย์ ) แก้ปัญหาได้ง่ายๆแบบธรรมชาติบำบัด 100% ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติไร้สารเคมีเจือปน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ราคา

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะ ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน  2-4  วันทำการขนส่ง      

จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเรา หรือแอบอ้างจากเรา ต้นฉบับจริงต้องที่นี่...ที่เดียวเท่านั้น

     

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

      
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..