bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม

 

ค้นหาเราในGoogle.co.th ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ดนี้ => จุลินทรีย์ดับกลิ่น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือ จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำ, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ ลดกลิ่นห้องน้ำ ใช้ปุ๊บ ห้องน้ำส่งกลิ่นหอมทันที ไม่ต้องรอนาน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำโดยตรง ไม่ผ่านตัวแทน ราคาจุลินทรีย์ที่เราจำหน่ายเป็นราคาผู้ผลิต จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ประการสำคัญคือมีกลิ่นหอมย่อยสลายของเสียได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียหรือน้ำเสีย ไม่ดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการย่อยสลายของเสีย จึงทำให้น้ำมีออกซิเจนอย่างเพียงพอ ( กรณีที่ระบบมีการเติมอากาศออกซิเจนอยู่แล้ว )

จุลินทรีย์หอม-Kasama เหมาะสำหรับ.-

- ดับกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ทั้งจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตขนม โรงงานเชือดไก่ โรงงานเชือดสุกร โรงงานลูกชิ้น ฯลฯ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณกว้าง

- ดับกลิ่นในฟาร์ม เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มนก ฯลฯ

การผลิตจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

ผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการผลิตจากพืชผักใดๆ การบำบัดน้ำเสียไม่ควรเอาน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งหมักจากพืชผักชนิดต่างๆ นำไปบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ค่า BOD, COD, สูง น้ำจะยิ่งเสียมากขึ้นกว่าเดิม น้ำหมักชีวภาพจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่น้อยกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม

 

              

มีปัญหาส้วมเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ห้องน้ำมีกลิ่นแรง กลิ่นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง ดับกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น

บ้านทุกหลังต้องมีห้องน้ำ ห้องส้วม  บางหลังมีห้องน้ำและห้องส้วมรวมอยู่ในที่เดียวกันที่เรียกว่าห้องรวม ( ห้องน้ำ+ห้องส้วม ) แต่บางหลังโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวจะมีห้องน้ำซึ่งแยกต่างหากจากห้องส้วม  จากคำที่ว่าบ้านใดจะสะอาดหรือไม่ให้ดูที่ห้องน้ำและห้องส้วม ( รองจากห้องนอน ) บางท่านให้ความสำคัญกับห้องน้ำมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะถือว่าห้องน้ำเป็นสถานที่ทำความสะอาดร่างกายหลังจากที่ตรากตรำทำงานหนักมา ดังนั้นห้องน้ำจะต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นมารบกวนอารมณ์ในขณะที่เหนื่อยๆ ซึ่งจะทำให้หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อย โดยเฉพาะกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่ลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำละอ่างล้างมือ ( ต่อท่อน้ทิ้งจากห้องน้ำละอ่างล้างมือลงไปที่บ่อเกรอะ โดยตรง) ซึ่งบ้านส่วนใหญ่จะต่อท่อระบายน้ำจากห้องน้ำเข้ากับบ่อเกรอะโดยตรงเลย เพราะว่ามันง่ายดี  แต่ผลเสียที่ตามมาที่จะทำให้เจ้าของบ้านปวดหัวนั่นก็คือ กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะที่ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำนั่นเอง แต่ถ้าบ้านไหนมีการแยกท่อน้ำทิ้งไปลงบ่อพักน้ำ ( ไม่เข้าบ่อเกรอะ ) ก็จะไม่ประสบกับปัญหากลิ่นดังกล่าว  และมีบ้านบางหลังที่ต่อท่อระบายน้ำจากห้องน้ำลงไปสู่ท่อน้ำคลำสาธารณะซึ่งมีไม่น้อยเลย ทำให้ได้รับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากท่อสาธารณะแบบเต็มๆ ซึ่งถือว่าโชคร้ายที่สุด ปัญหาเรื่องกลิ่นจากห้องน้ำส่วนมากจะเป็นก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทน จากบ่อเกรอะซึ่งเป็นแหล่งรวมสิ่งปฏิกูลของเสียต่างๆในแต่ละวันหมักหมมกัน แบคทีเรียในบรรยายกาศเข้าไปย่อยสลาย แต่เป็นการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์จึงเกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น  โชคร้ายกว่านั้นบ้านบางหลังมีห้องน้ำติดกับห้องนอน หรือมีห้องน้ำติดกับห้องรับแขกหรือห้องรับประทานอาหาร  กลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะโชยมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ หรือในช่วงหน้าหนาว  กลิ่นเน่าเหม็นจะโชยมาเยี่ยมแขกและคนในบ้าน  ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าของบ้านได้รับความอับอายเป็นได้  ก่อความรำคาญและอาจเกิดอาการเครียดได้ ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนทั้งบ้าน  การใช้สารเคมีช่วยระงับกลิ่นก็ทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ ซ้ำยังมีสารเคมีตกค้างซึ่งไม่เป็นผลดีแน่นอน  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด  เพราะจุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่ใช่สารเคมี แต่จะทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกต่างๆโดยตรง รวมถึงกากของเสียที่ย่อยไม่หมด ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายระหว่างจุลินทรีย์ดับกลิ่นและสิ่งสกปรก ส่งผลให้กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสงบลง นอกจากนี้ยังช่วยให้ส้วมไม่เต็มง่าย กากของเสียต่างๆถูกย่อยสลายหมด  บรรดาก๊าซไข่เน่าและก๊าซมีเทนก็เกิดขึ้นน้อยมาก จนไม่ค่อยได้กลิ่น  ความถี่ของการเติมจุลินทรีย์ดับกลิ่นขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งปฏิกูลในแต่ละวันว่ามากน้อยแค่ไหน  ถ้ามีมากก็อาจจะเติม 2 ครั้งต่ออาทิตย์หรือมากกว่านั้นก็ได้ แต่ถ้าสิ่งปฏิกูลมีน้อยอาจจะ อาทิตย์ละครั้ง หรือ 2-3 อาทิตย์ต่อครั้ง การเติมต่อครั้งให้เติมจุลินทรีย์ดับกลิ่นแบบสดๆ โดยเทลงในท่อในทิ้งที่มีกลิ่น โถส้วม  อ่างล้างมือ ท่อน้ำทิ้ง( กรณีมีกลิ่นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำอ่างล้างมือ )  เทพอประมาณหรือมากได้ตามต้องการ การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสียในครั้งแรกควรใช้ในปริมาณที่มากกว่าปกติ หลังจากนั้นในการใช้ครั้งต่อๆไปให้ลดลงได้ เนื่องจากของเสียต่างๆที่ตกค้างสะสมมานานถูกย่อยไปเกือบหมดแล้ว จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดน้ำเสียไม่มีอันตรายใดๆต่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทางตรงกันข้ามจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น น้ำเสียที่ระบายออกไปสู่สาธารณะได้รับบำบัดกลายเป็นน้ำดี เท่ากับเราปล่อยน้ำดีออกสู่สิ่งแวดล้อมส่วนรวม
  
การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและปรับกลิ่นในห้องน้ำ/ห้องส้วม
ให้นำจุลินทรีย์ประมาณ 100 ซีซี ผสมน้ำประมาณ 500 ซีซี เสร็จแล้วเติมหัวน้ำหอมลงไปประมาณ 10-15 ซีซี เขย่าให้เข้ากันเทลงในขวดที่สามารถสเปรย์ได้ ซึ่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส่วนหัวน้ำหอมจะใช้กลิ่นอะไรเลือกได้ตามใจชอบ  สเปรย์น้ำจุลินทรีย์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วทั่วๆห้องน้ำ/ห้องส้วม โถส้วม โถปัสสาวะละบริเวณที่อับชื้น ซึ่งจะช่วยบบัดกลิ่นได้ ( ไม่ใช่การกลบกลิ่น ) ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยปรับอากาศให้มีกลิ่นหอมตามหัวน้ำหอมได้ ทำเช่นนี้ได้ทุกวันยิ่งเป็นการดีต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม

ค้นหาเราในGoogle.co.th ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ดนี้ => จุลินทรีย์ดับกลิ่น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือ จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำ, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ ลดกลิ่นห้องน้ำ ใช้ปุ๊บ ห้องน้ำส่งกลิ่นหอมทันที ไม่ต้องรอนาน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำโดยตรง ไม่ผ่านตัวแทน ราคาจุลินทรีย์ที่เราจำหน่ายเป็นราคาผู้ผลิต จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ประการสำคัญคือมีกลิ่นหอมย่อยสลายของเสียได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียหรือน้ำเสีย ไม่ดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการย่อยสลายของเสีย จึงทำให้น้ำมีออกซิเจนอย่างเพียงพอ ( กรณีที่ระบบมีการเติมอากาศออกซิเจนอยู่แล้ว )

จุลินทรีย์หอม-Kasama เหมาะสำหรับ.-

- ดับกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ทั้งจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตขนม โรงงานเชือดไก่ โรงงานเชือดสุกร โรงงานลูกชิ้น ฯลฯ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณกว้าง

- ดับกลิ่นในฟาร์ม เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มนก ฯลฯ

การผลิตจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

ผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการผลิตจากพืชผักใดๆ การบำบัดน้ำเสียไม่ควรเอาน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งหมักจากพืชผักชนิดต่างๆ นำไปบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ค่า BOD, COD, สูง น้ำจะยิ่งเสียมากขึ้นกว่าเดิม น้ำหมักชีวภาพจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่น้อยกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม

ขนาดบรรจุ จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์ลดกลิ่นห้องน้ำของเรา

มีขนาดบรรจุขนาดเดียว คือ แกลลอนขนาด 20 ลิตร

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

- สั่งซื้อ 60 ลิตร ราคา 3,000 บาท ( จัดส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 10 กม. )

- สั่งซื้อ 80 ลิตร ราคา 4,000 บาท ( จัดส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 20 กม. )

- สั่งซื้อ 100 ลิตร ราคา 5,000 บาท ( ส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 40 กม. )

- สั่งซื้อ 120 ลิตร ราคา 6,000 บาท ( ส่งฟรีระยะทางไป-กลับไม่เกิน 60 กม. )

ถ้าระยะทางไป-กลับจาก รามอินทรา กม. 4 เกิน 65 กม.ขึ้นไป
สั่งซื้อขั้นต่ำที่ 140 ลิตรขึ้นไป กรณีที่สั่งซื้อปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดไว้นี้
ท่านจะต้องไปรับเองที่สำนักงาน และต้องแจ้งก่อนทุกครั้งที่ไปรับสินค้า

สำหรับต่างจังหวัด ส่งขั้นต่ำที่ 100 ลิตรขึ้นไป ราคา 6,000 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

กรณีส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยส่งขั้นต่ำที่ 40 ลิตร ( ระยะทางใกล้รามอินทรา กม. 4 ) กรณีที่ไกลไป-กลับจากรามอินทรา กม.4 เกิน 40 กม.ขึ้นไป สั่งขึ้นต่ำ 80-100 ลิตร ( สอบถาม )

สั่งซื้อ 100 ลิตร ราคาพิเศษเพียง 5,000 บาทเท่านั้น ( จัดส่งฟรี )

ต่างจังหวัด 100 ลิตร ราคา 6,000 บาท ( จัดส่งฟรีทั่วประเทศ )

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941

bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล

bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด

 

 

                                               <<   กลับหน้าแรก สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  >>