bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


เทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย

                                                           

มีปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น เช่น กลิ่นส้วม กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะ กลิ่นมูลสัตว์ ฯลฯ ดับกลิ่นทันใจด้วยวิธีชีวภาพจุลินทรีย์ดับกลิ่น ไม่มีอันตราย ไร้สารเคมีใดๆตกค้าง ปรึกษาที่นี่ ผู้ผลิตจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย 

 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายๆด้าน เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี ไม่ใช่น้ำยา สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเสียที่เกิดจากการหมักหมมเน่าเสียของวัตถุอินทรีย์ทั้งหลาย  ด้านปศุสัตว์และเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพได้เป็นอย่างดี เพราะในจุลินทรีย์มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
     การใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น 


มีหลายๆท่านที่เข้าใจผิดในการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าการใช้งานนั้นใช้เพียงครั้งแรกก็จบแล้วต่อไปไม่ต้องใช้อีก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดถนัด ในความเป็นจริงแล้ว การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นนั้นขึ้นอยู่กับปัญหา ถ้าปัญหาหมดแล้วก็สามารถหยุดใช้ได้ แต่ถ้าปัญหามีอย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงสุนัข โดยปกติทั่วๆไปสุนัขก็ต้องปัสสาวะและอุจจาระอยู่เป็นประจำ ดังนั้นของเสียต่างๆก็จะส่งกลิ่น ( ปัญหา ) อยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มีสุนัขอยู่ หรือส้วมที่บ้านส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำ ถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆจากส้วมหรือบ่อเกรอะ ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเทราดเพียงครั้งเดียวก็ย่อมทำได้  แต่บ้านอาศัยทั่วไปส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะเป็นลักษณะใช้งานจากส้วมทุกๆวัน นั่นหมายความว่าสิ่งปฏิกูลหรือของเสียก็เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจึงต้องใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ อาจจะ 2-3 วันต่อครั้งหรืออาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด กรณีที่มีน้อยก็อาจจะใช้อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ยังทำได้ ( บ้านที่มีสามาชิกเพียง 2 คน ) และยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยจะแน่ใจ นั่นก็คือไม่แน่ใจว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นจะทำให้กลิ่นหายได้ ซึ่งส่วนมากอยากจะซื้อไปทดลองดูก่อนว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่  ในส่วนนี้บอกได้เลยว่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ผ่านการวิจัยและทดสอบจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นที่แพร่หลาย ประเทศไทยเพิ่งจะรับข้อมูลการใช้จุลินทรีย์ประเภทนี้เพียงไม่กี่ปีในขณะที่ต่างประเทศเขาก้าวหน้าไปไกลหลายปี ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้เลยว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นใช้ดับกลิ่นและใช้ประโยชน์หลายด้านได้ดีจริง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องใช้ตามคำแนะนำและสม่ำเสมอ ถ้าใช้ไม่ถูกหลักอาจจะทำให้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่หรือไม่ได้ผลอะไรเลยก็เป็นไปได้ การใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆหรือนำไปใช้บำบัดน้ำเสียตามที่ต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและถูกจุด เนื่องจากจุลินทรีย์จะไม่ทำลายหรือกัดกร่อนสิ่งปฏิกูลเน่าเสียที่เกิดขึ้น แต่เป็นการย่อยสลายให้สมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการใช้สารเคมี อีกทั้งไม่มีการตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

 

    แนะนำการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นต่างๆ เช่น กลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นบ่อเกรอะ กลิ่นส้วม กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นสัตว์เลี้ยง ฯลฯและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร

      

 

   

                        <<   กลับไปหน้าแรกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  >>