bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

                                                             

             ที่นี่เราจำหน่ายจุลินทรีย์ขั้นต่ำ  20    ลิตรขึ้นไป

  ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย แบรนด์ Kasama

จุลินทรีย์ของเรา เน้นความเข้มข้นสูง และความใหม่สดไม่เก่าเก็บ ( จุลินทรีย์ที่เข้มข้นสูงและสดใหม่ จะดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียได้ดีมากและรวดเร็ว )

   ขนาดบรรจุที่เราจัดจำหน่าย คือ ถังบรรจุขนาด  20   ลิตร

 ที่นี่เราจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ขายปลีกในราคาขายส่ง จุดเด่นๆที่ไม่มีใครเหมือนของเราคือ เราแนะนำการใช้งานตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้ฟรีๆถึงที่ รู้ลึกและรู้จริงในการนำไปใช้งานแต่ละประเภท ก่อนสั่งซื้อ กรุณาสอบถามก่อน เพราะเราไม่ได้สต๊อคไว้ในปริมาณมาก

 ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย? จำเป็นอย่างไร? จำเป็นมากน้อยแค่ไหน?จึงต้องใช้จุลินทรีย์ อยากรู้คลิกที่นี่ 

 ปัญหาการใช้และเลือกใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่

    รายละเอียดการสั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย KASAMA
    
 

                          
ประกาศ

  ท่านที่สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่น กรุณาจองล่วงหน้า เพราะเรามีสต๊อคจำกัดสำหรับลูกค้าประจำเท่านั้น เราจำหน่ายขั้นต่ำ 20 ลิตร น้อยกว่านี้ไม่มีนะครับ

-  ซื้อขั้นต่ำ 20 ลิตร ราคา 1,200 บาท

-  สั่งซื้อ 60 ลิตร ราคา 3,600 บาท  

-  สั่งซื้อ 80 ลิตร ราคา 4,800 บาท

-  สั่งซื้อ 100 ลิตร ราคา 6,000 บาท
 
     ขนาดบรรจุถังละ 20 ลิตรขนาดเดียว  
ที่นี่เราจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ 20 ลิตรขึ้นไปเท่านั้น ดูรายละเอียด
 
     สำหรับต่างจังหวัด สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่น ส่งตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไปกรุณาสอบถามก่อน
 สำหรับท่านที่จะนำจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพราะเราจะทำให้เป็นกรณีพิเศษ เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ สามารถนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยชีวภาพได้ทันที
    


สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ต้องการสั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย สามารถเรียกดูและพิมพ์ใบเสนอราคาสำหรับเสนอผู้บริหารจากลิ้งค์ด้านบน   
ที่นี่เราจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายสิ่งสกปรก โดยจำหน่ายปลีกในราคาขายส่ง(ถูกกว่าในท้องตลาด)  พร้อมให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆฟรีถึงที่ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งโรงงาน ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯโดยผู้เชี่ยวชาญ

 ปราบกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นเหม็นที่ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น กลิ่นหายทันใจ ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ปัญหากลิ่นที่ต้นเหตุไม่ใช่การกลบกลิ่น เข้าสู่ฤดูฝนบ้านที่มีบ่อพักน้ำทิ้งกับบ่อเกรอะรวมกัน จะมีกลิ่นเหม็นส้วม(ก๊าซไข่เน่า)ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ กลิ่นส้วมมาจากบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเสียจากส้วม กลิ่นจะกระจายไปทั่วๆบ้านและห้องนอน(กรณีห้องน้ำติดห้องนอน)และบริเวณใกล้เคียง 
ห้องน้ำมีกลิ่นแรง/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง/ส้วมส่งกลิ่นแรง/ส้วมมีกลิ่นแรง ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น  
   จุลินทรีย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย                             
บ้านหลายหลังจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำบ่อยๆ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่าที่น้ำเสียจากทุกจุดระบายลงบ่อเกรอะเพียงจุดเดียว ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วบ่อรองรับน้ำจากห้องน้ำหรือห้องครัว ส้วม ต้องแยกคนละบ่อกันและต้องมีท่อระบายอากาศ แต่ส่วนมากที่พบเห็นบ่อยๆน้ำจากทุกจุดในบ้านจะลงที่บ่อเกรอะซึ่งเป็นบ่อรวมน้ำเสียทุกชนิดที่ไม่ได้แยก ดังนั้นจึงทำให้กลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรืออ่างล้างมือ กลิ่นที่โชยขึ้นมาคือก๊าซไข่เน่าและก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ สร้างปัญหาและหงุดหงิดใจให้กับเจ้าของบ้าน บางท่านใช้สารเคมีทำลายกลิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ท่านอาจจะได้รับอันตรายจากไอระเหยของสารเคมีได้ง่ายๆ วิธีแก้ไขที่ตรงจุดก็คือใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นและย่อยสลายของเสียให้สมบูรณ์ กลิ่นในบ่อเกรอะทั่วไปเกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์แบบของจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่ง จึงทำให้เกิดกลิ่นขึ้น เทคนิคการกำจัดกลิ่นที่ถูกต้องและตรงจุดแบบง่ายๆโดยใช้จุลินทรีย์เทลงในท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมา และเทลงในโถส้วมอีกส่วนหนึ่ง กลิ่นจะหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ต้องเติมจุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับของเสีย
          บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดีตามที่ต้องการ?
ในการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนั้น(จุลินทรีย์อีเอ็ม) จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในกระบวนการบำบัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ น้ำเสียมีหลายระดับมากน้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำเสียนั้น วิธีการบำบัด ปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง แต่ละกรณีล้วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ถ้าใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจแล้ว ก็อาจล้มเหลวหรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ถ้าใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียเป็น ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
น้ำเสียมีอยู่แทบทุกแห่ง เป็นปัญหามลพิษที่ยังแก้ไขไม่ได้และเป็นปัญหาสังคมที่ยังแก้ไขไม่เป็นระบบ ทั้งน้ำเสียที่ปล่อยมาจากอาคารบ้านเรือนทั่วไปและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียตามคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบำบัด ในการกำจัดน้ำเสียหรือบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนหรือโรงงาน อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ต้องเริ่มที่จิตสำนึกในการรับผิดชอบและห่วงใยในสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะวิกฤตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจากฝีมือมนุษย์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำเสีย  
จุลินทรีย์หรือจุลชีพ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งในน้ำในดินและบรรยากาศทั่วไป ซึ่งจุลินทรีย์ในโลกนี้มีเป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์ กลุ่มที่ให้โทษ รวมถึงกลุ่มที่เป็นกลาง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้ประโยชน์ทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ซึ่งรวมถึงคนด้วย การใช้จุลินทรีย์ต้องใช้ให้ถึง และใช้ให้เป็นจึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจุลินทรีย์คลิกที่นี่ 
จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสิ่งสกปรกเน่าเสีย ซึ่งได้จากการหมักพืชในสภาวะไร้อากาศและไม่มีสารเคมีเจือปน   มีกลิ่นหอม อมเปรี้ยวหรือกลิ่นน้ำอ้อย ให้ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์สูง มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นบำบัดน้ำเสียต่างๆที่มาจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์(จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายสิ่งสกปรกและกลิ่นเหม็นไม่ใช่การกลบกลิ่น) กำจัดไขมันตามบ่อดักไขมัน ลดปริมาณส้วมเต็มง่าย ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบำบัดของเสียที่ตกค้าง บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายมูลสัตว์ กลิ่นเน่าเหม็นจากฟาร์มสัตว์เลี้ยง บำบัดกลิ่นจากห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อเกรอะตามหมู่บ้าน คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น/แฟลต/โรงงาน กำจัดไขมันจากโรงอาหาร ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและถูกจุด บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ช่วยให้กุ้งและปลาเจริญเติบโตได้ดี จุลินทรีย์ของเราสดใหม่ชนิดเข้มข้นสูงและแอคทีฟสูง ออกแบบมาเพื่อบำบัดของเสีย น้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยเฉพาะ  ดังนั้นการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจึงสามารถดับกลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเต็มที่ เห็นผลทันใจภายในไม่กี่นาที เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการจากเราซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นด้วยสายตาได้ในทันทีที่ใช้ ดูลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน ที่นี่เราให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี มีหลายท่านที่ใช้ไม่ถูกวิธีและไม่ถูกจุดของปัญหา การใช้งานในแต่ละปัญหาจะไม่เหมือนกัน เช่น การใช้บำบัดกลิ่นบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต้องดูปริมาณสิ่งสกปรกหรือน้ำเสียเป็นหลักรวมถึงความวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันของปัญหา ดังนั้นปริมาณและขนาดของการใช้ในแต่ละจุดจึงไม่เหมือนกัน ซึ่งรวมไปถึงการใช้ตามบ้านเรือนก็แตกต่างจากการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ในแต่ละครั้งและแต่ละสถานที่ต้องเหมาะสมและถูกต้องจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้ ซึ่งต้องดูจากสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ว่าปัญหามีมากน้อยหรือวิกฤตเพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ในแต่ละครั้ง ความถี่และปริมาณในการใช้จุลินทรีย์แต่ละครั้ง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบำบัดน้ำเสียของเสียต่างๆหรือการดับกลิ่นในแต่ละจุดอย่างถูกต้องและถูกวิธี  ดูวิธีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่ถูกต้องคลิกที่นี่
 กลิ่นเหม็นส้วมที่ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำทิ้งหรืออ่างล้างมือในห้องน้ำ และส่งกลิ่นเหม็นโชยไปทั่วบริเวณบ้านหรือห้องน้ำและอาจเข้าถึงห้องนอนของท่าน มาจากสาเหตุใด? และจุดใด ?คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 
ความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง( Effective Microorganisms : EM )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งาน
    การนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงไปใช้บำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นเน่าเหม็น ควรใช้จุลินทรีย์ที่ไม่เก่าเก็บและควรมีความเข้มข้นสูง ไม่ควรนำจุลินทรีย์ที่ประยุกต์เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรมาใช้บำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นเน่าเหม็น
 

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ดับกลิ่นส้วม กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นบ่อเกรอะ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นสุนัข  บำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น-KASAMA

 จุลินทรีย์-KASAMA  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงช่วยกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ถ้าใช้กับสัตว์ทุกชนิด จะมีผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี  เป็นจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายๆด้านต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไม่มีสารพิษใดๆตกค้าง      
-จุลินทรีย์ช่วยดับกลิ่นและทำความสะอาด(ดูรายละเอียดคลิกที่นี่) ทำให้สุขภาพสุนัขดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ย่อยสลายสิ่งสกปรกและกำจัดเชื้อโรคที่สะสมติดตามกรงสุนัข  / คอกสุนัข / ฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยไม่มีผลกระทบหรือมีอันตรายใดๆต่อสัตว์เลี้ยงถึงแม้จะรับประทานเข้าไป ในทางตรงกันข้ามกลับให้ประโยชน์ในเรื่องของระบบการย่อยสลายได้ดีกว่าปกติ 
- จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายและดับกลิ่นเน่าเหม็นที่มาจากส้วม /ห้องน้ำ / บ่อเกรอะ / น้ำเสีย/บ่อบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้าน ซึ่งกลิ่นเหล่านี้เป็นก๊าซไข่เน่า ที่มาจากของเสียในบ่อเกรอะ ทำให้รบกวนสุขภาพจิตของคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ((
ดูการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/ห้องส้วม และการประยุกต์ปรับอากาศให้มีกลิ่นหอมในห้องน้ำ/ห้องส้วม คลิกที่นี่ ))
- จุลินทรีย์ช่วยดับกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อดักไขมันในร้านอาหาร ย่อยสลายกากไขมันในโรงอาหาร / ตลาดสด / โรงงาน /ท่อน้ำสาธารณะ ที่รบกวนสิ่งแวดล้อมและสร้างความรำคาญให้กับสาธารณะชน โดยเฉพาะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ออกสู่สาธารณะจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อน
- จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นจากถังขยะหน้าบ้าน กองขยะตามแหล่งชุมชน ที่รบกวนสุขภาพจิตของคนในบ้านและสิ่งแวดล้อม กลิ่นหายได้ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง
- จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย ปรับสภาพน้ำเสียให้เป็นน้ำดี เช่น ตู้ปลา, บ่อเลี้ยงปลา, บ่อเลี้ยงกุ้ง ช่วยให้ปลาและกุ้งเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ประหยัดและปลอดภัย รายได้เพิ่ม
- จุลินทรีย์ช่วยทะลวงท่อตันจากเศษอาหาร ไขมัน ในห้องครัวตามบ้านและร้านอาหาร โดยไม่ต้องใช้สารเคมีโซดาไฟให้เกิดอันตรายต่อสิ่งวดล้อม ใช้จุลินทรีย์เทลงไปไม่ถึง 10 นาทีเศษอาหารอุดตันก็จะหลุดออกจากท่อระบาย

         ใบเสนอราคาจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่ 

                                                                                                                       ร้านบางกอก โปรดักส์ 

                                                                                              Bangkokshow.com

                                                                                โทร. 081-335 2758 / 02-973 0941

 

                                                      <<  กลับหน้าแรก   >>