ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ส้วมเหม็น ทําไงดี

                         

ส้วมเหม็นแก้ไขได้ง่ายๆ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันใจ

   em ดับกลิ่นส้วม em ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น em ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น em ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น em ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

em หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำ , อีเอ็มหอม-Kasama ดับกลิ่นส้วม บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นทั่วไปที่เกิดจากสารอินทรีย์

มีปัญหาส้วมส่งกลิ่นแรงส้วมส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ใช้ em ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นห้องน้ำคาซาม่า ( อีเอ็มหอมคาซาม่า ) กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานอีเอ็มหอมคาซาม่า อีเอ็มหอมคาซาม่าสังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มใดๆ ดังนั้น จึงมีความเข้มข้นและความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูงมากเป็นพิเศษ

ปัญหากลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำเหม็นพบเป็นประจำจากลูกค้า โดยเฉพาะคอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมและรีสอร์ท บ้านเรือนทั่วๆไป กลิ่นเหม็นจากส้วมหรือห้องน้ำส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ที่เกิดมาจากกิจกรรมในห้องน้ำ เช่น การใช้ชักโครกหรือโถส้วมในการถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นประจำ การอาบน้ำ ซักผ้า ซักล้างต่างๆเป็นต้น สิ่งเหล่านี้บางส่วนจะเกิดการตกค้างและหมักหมมนานๆเข้าจะเกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกลิ่นที่ลอยขึ้นมาจากบ่อเกรอะและบ่อพักน้ำเสียที่ต่อไปจากห้องน้ำ ในบางกรณีมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำรวมลงไปในบ่อเกรอะที่เดียว ( กรณีนี้พบบ่อยๆ ) ซึ่งจะเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นมากเป็นพิเศษ ตามปกติน้ำเสียจากห้องน้ำต้องมีบ่อพักน้ำเสียแยกไปจากบ่อเกรอะคนละบ่อไม่ใช่รวมอยู่ในบ่อเดียวกัน  ในบางครั้งถึงแม้จะแยกบ่อรับน้ำเสียและบ่อเกรอะจากห้องน้ำแล้ว แต่ก็ยังเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นขึ้นมาได้ วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องก็คือ ต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นเข้าไปในระบบ ( บ่อเกรอะและบ่อพักน้ำเสีย ) และหมั่นเติมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อทดแทนจุลินทรีย์เดิมที่สลายไปตามธรรมชาติของมัน วิธีนี้จะช่วยลดทั้งของเสียต่างๆและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำห้องส้วมได้เป็นอย่างดีไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นด้วยอีเอ็มหอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำเหม็นให้มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้

  การใช้อีเอ็มหอม-Kasama  ทำความสะอาดห้องน้ำให้มีกลิ่นหอมทันที

1. ตวงอีเอ็มหอม-Kasama ประมาณ 3-5 ลิตรต่อ 1 ห้องน้ำ โดยใช้แต่ละจุดตามคำแนะนำ

2. เทอีเอ็มหอม-Kasama ลงในโถส้วมหรือชักโครก โถปัสสาวะ ประมาณ 1-2  ลิตร  ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยชักโครก( ใช้ทำความสะอาดชักโครกหรือส้วม )

3. เทอีเอ็มหอมคาซาม่าลงในท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำแต่ละจุดๆละ 1-2  ลิตร ( ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ )

4. ถ้ามีอ่างล้างมือในห้องน้ำก็สามารถใช้อีเอ็มหอม-Kasama  ทำความสะอาดได้ โดยการเทจุลินทรีย์ลงในอ่างล้างมือพอประมาณ

5. กรณีที่ห้องน้ำมีโถปัสสาวะก็ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดโถปัสสาวะได้ทันทีตามความเหมาะสม

6. ตวงอีเอ็มหอมคาซาม่าประมาณ  1-2 ลิตรทำความสะอาดตามพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆ สามารถใช้ร่วมกับแชมพูได้ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์รุนแรง เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ง่ายๆ  ล้างห้องน้ำด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 - 6  อย่างน้อยวันละครั้งได้ยิ่งเป็นการดี เป็นการรักษาอนามัยห้องน้ำไปในตัว

(((    คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  )))

1. การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ เหมาะสำหรับนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในน้ำเสียที่เป็นจุดอับอากาศ ( ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อย ) อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด 

2. การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) หรืออีเอ็มหอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดับกลิ่นบ่ำบำบัดน้ำเสียและห้องน้ำหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอมสีกาแฟ เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานและบ่อบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นในบ้าน ในรีสอร์ท โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, ดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย, 

- ทำความสะอาดห้องน้ำเหม็น ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น ดับกลิ่นส้วมเหม็น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ , ฟาร์มหมู , ฟาร์มสุนัข ดับกลิ่นสุนัข ดับกลิ่นมูลสัตว์
                               

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

 

   

บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมาจากสาเหตุใด ?

บ่อเกรอะ คือ บ่อรับของเสียจากชักโครกในห้องน้ำหรือส้วม เป็นจุดที่รับสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นกากตะกอนต่างๆทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือส้วม ซึ่งของเสียต่างๆจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะทั้งหมด  ของเสียส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากชักโครกหรือส้วม บ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจนหรือมีอากาศออกซิเจนน้อย บรรดาของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะเมื่อหมักหมมเป็นเวลานานๆจะเกิดปัญหาเน่าเสียเกิดขึ้น และติดตามมาด้วยกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง  ของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะจะต้องถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทำงานและดำรงชีพได้ในสภาวะที่ไร้อากาศออกซิเจนหรืออับอากาศ ดังนั้น จึงเกิดปัญหากลิ่นขึ้นมา ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะถูกย่อยสลายได้น้อย ถ้าต้องการไม่ให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาจึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในบ่อเกรอะ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียต่างๆและกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในบ่อเกรอะ ( ตามภาพล่าง )

           

แนวทางในการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ

การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะอาจทำได้หลายช่องทาง  ในที่นี้ขอแนะนำวิธีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะแบบธรรมชาติ คือ การใช้หลักธรรมชาติวิทยาบำบัดโดยตรง เพราะบรรดาของเสียต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ซึ่งรวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะด้วยนั้น ส่วนใหญ่มาจากปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ ดังนั้น จึงต้องใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่น ซึ่งจะตรงจุดมากที่สุด ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง และจากที่กล่าวมาแล้วว่าบรรดากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาสารอินทรีย์ที่หมักหมมอยู่ในบ่อเกรอะเป็นเวลานานๆและถูกกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เหล่านี้ ( ทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้น ) การแก้ไขปัญหาโดยหลักธรรมชาติวิทยาจึงใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาควบคุมปฏิกิริยาจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษนี้  เพื่อไม่ให้แสดงผลทำให้เกิดของเสียและกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นก็จะทำปฏิกิริยาแทนที่ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ นี่คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์เป้นกระบวนการบำบัดโดยธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดตามหลักธรรมชาติวิทยา ในการกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะต้องใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดหรือบำบัดกลิ่น ซึ่งจะมีกลุ่มจุลินทรีย์บางกลุ่มเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นต่างๆได้  กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จึงเกิดปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะขึ้นนั่นเอง ดังนั้น จึงควรหมั่นเติมกลุ่มจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นอยู่เป็นประจำจึงจะไม่เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะ 

วิธีการแก้ปัญหากำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ดังนั้น ถึงแม้ในบ่อเกรอะไม่มีออกซิเจนใดๆเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ( คุณสมบัติกำจัดกลิ่น ) จึงเป็นจุดเด่นในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถทำได้ จึงเหมาะกับการเติมบ่อเกรอะเป็นประจำ เพื่อกำจัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ          

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( Anaerobic  Bacteria ) จึงเหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียและเติมบ่อเกรอะที่น้ำเสียนั้นๆมีปริมาณออกซิเจนน้อย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงและมีกลิ่นหอม ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ ดังนั้น จึงเป็นจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะแบบได้ประโยชน์หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในแต่ละครั้งได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด 3 อย่างดังนี้

1.  การย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ ( ทำหน้าที่แทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำงายย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะโดยไ่ม่ใช้ออกซิเจนใดๆ เหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก

2.  การบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ เป็นการทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน

3.  การดับกลิ่นเหม็นหรือกำจัดกลิ่นเหม็นต่างๆในบ่อเกรอะ อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมโลกโดยตรง ไม่มีผลกระทบใดๆต่อระบบบำบัดน้ำเสียและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในบ่อเกรอะหรือระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร ( ขนาดเดียว )

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะเหม็น บ่อเกรอะเต็มง่าย ( ส้วมเต็มง่าย ) ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน 

   

 

                        <<  กลับหน้าแรกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  >>