bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ส้วมเหม็น ทําไงดี

                         

ส้วมเหม็นแก้ไขได้ง่ายๆ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันใจ

กับปัญหาส้วมเหม็น ทําไงดี?

มีหลายคนที่กำลังหนักอกหนักใจกับปัญหาส้วมเหม็น ทําไงดี บางรายก็ใช้วิธีสารเคมีล้าง ขัดส้วมหรือใช้น้ำหอมกลบกลิ่นไว้ชั่วคราว ปัญหาเรื่องส้วมเหม็นเป็นเรื่องของธรรมชาติ ดังนั้นการแก้ไขต้องแก้ด้วยวิธีธรรมชาติเช่นกัน

  ส้วมเหม็นมาจากสาเหตุใด?

แน่นอนว่า ถ้าไม่มีสิ่งปฏิกูลลงไปในส้วมก็ไม่เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น สิ่งปฏิกูลเหล่านี้ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่หมด จึงเกิดการเน่าเสียขึ้น จึงเป็นที่มาของกลิ่นเหม็น

 

  การแก้ไขปัญหาส้วมเหม็น ทําไงดี

ควรแก้ด้วยหลักธรรมชาติ นั่นก็คือการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ ของเสียหรือสิ่งปฏิกูลมีมากในส้วม แต่ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียหรือสิ่งปฏิกูลเหล่านี้มีปริมาณน้อย จึงย่อยไม่ทันกับของเสีย ส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น การแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือ การเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบหรือในส้วมให้มากขึ้นนั่นเอง เพื่อให้การย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลให้เร็วขึ้นสมบูรณ์ขึ้น เมื่อการย่อยสลายทำได้ครบสมบูรณ์ กลิ่นเหม็นส้วมก็จะสลายไปในที่สุด นี้คือหลักธรรมชาติโดยแท้จริง

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นหรือส้วมมีกลิ่นแรง ส่วนใหญ่เกือบ 100% มาจากท่อน้ำทิ้งที่อยู่ในห้องน้ำที่มีกลิ่นนั้น จะเห็นได้ว่าห้องน้ำบางห้องไม่มีกลิ่น แต่บางห้องกลับมีกลิ่นแรงลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง ปัญหานี้พบทั้งบ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่า คอนโด โรงแรม อพาร์ทเม้นท์เซอร์วิส จะมีกลิ่นเหม็นเพียงบางห้องเท่านั้น 

สาเหตุของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเกิดจาก

1. การสะสมจากของเสียที่ใช้ประจำวัน เช่น น้ำสบู่ น้ำแชมพู และอื่นๆที่ใช้ในห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกชะล้างลงตามท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนของของเสียที่เกาะติดอยู่ข้างท่อน้ำทิ้ง ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี เมื่อนานๆเข้าของเสียเหล่านี้จะส่งกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง

2. ท่อน้ำทิ้งนั้นต่อตรงเข้ากับบ่อเกรอะ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่า มักจะต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับบ่อเกรอะ ( ตามปกติต้องแยกท่อน้ำทิ้งไว้ต่างหาก ต้องไม่รวมเข้ากับบ่อเกอระ ) ช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ๆจะมีกลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งได้ หรือช่วงฤดูหนาวจะมีกลิ่นลอยขึ้นมา ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์จะดูดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปภายในห้องแอร์

  การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งและห้องน้ำ

- จากข้อ 1 และ 2  สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเทราดที่ท่อน้ำทิ้งได้เลย เทลงไปประมาณ 4-5 ลิตรต่อจุดของท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่น และส่วนหนึ่งเทลงในโถส้วม นำอีกส่วนผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาด )ใช้ขัดและทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆวันละครั้ง กลิ่นที่เหม็นก็จะหายไป

- กรณีปัญหาที่มาจากข้อที่ 2 เป็นไปได้ให้แก้ไขที่ต้นเหตุคือการรื้อท่อน้ำทิ้งแยกออกมาจากบ่อเกรอะใหม่ทั้งหมด แต่ในบางกรณีอาจทำได้ยาก กรณีไม่สามารถรื้อได้ ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นได้ แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ( ตราบใดที่ของเสียยังมีอย่างต่อเนื่อง ) 

  หมายเหตุ  :  จุลินทรีย์อีเอ็มที่ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากการขยายโดยใช้หัวเชื้อเท่านั้น  ห้ามนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักพืชผักมาดับกลิ่นห้องน้ำหรือบำบัดน้ำเสียเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่เก่าเก็บเกิน 8 เดือนขึ้นไป เพราะประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นจะด้อยลงไป และควรเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูง 

 ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

     

 

                                             <<  กลับหน้าแรกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  >>