bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น

          

                  

ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันใจ 

วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นหรือห้องน้ำมีกลิ่นแรง ส้วมเหม็นหรือส้วมมีกลิ่นแรง ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น กลิ่นหายทันใจโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

กลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำเหม็น ปัญหาโลกแตกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด บางรายยอมอดทนสูดดมกลิ่นเหม็นจากส้วมหรือกลิ่นส้วม   

                            

ส้วม และ ห้องน้ำ เป็นสิ่งที่คู่กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มีบ้านก็ต้องมี ส้วม และ ห้องน้ำ ในบางบ้านมีส้วมและห้องน้ำอยู่ในที่เดียวกัน แต่บ้านบางหลังมี ส้วม กับ ห้องน้ำ แยกกันคนละที่ ส้วมเหม็น และ ห้องน้ำเหม็น  เหตุการณืเช่นนี้เกิดขึ้นกับหลายท่าน โดยเฉพาะบ้านหรือสถานประกอบการที่มีผู้ใช้ส้วมหรือห้องน้ำจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสิ่งปฏิกูลก็มีมากตามปริมาณคนใช้ส้วม กลิ่นส้วมและกลิ่นจากห้องน้ำ เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของคุณพ่อบ้านแม่บ้าน ตั้งแต่ คอนโดมิเนี่ยม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ทั้งราคาถูกและราคาแพงหลายสิบล้านบาทขึ้นไป  แต่มีปัญหาเรื่องกลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำกันมากมาย บ้าน 100 หลังจะมีปัญหากลิ่นส้วมประมาณ 80 หลัง โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่าที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป มักประสบกับปัญหานี้ ซึ่งส่วนมากเกิดจากปริมาณของเสียระบายและย่อยสลายไม่ทัน ไม่มีบ่อพักน้ำรองรับ ซึ่งโดยทั่วๆไปต้องมีทั้งบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากส้วม )  และบ่อพักน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่สาธารณะ นอกจากนี้ต้องแยกน้ำจากการชะล้างต่าง ( น้ำที่ใช้ประจำวัน ) ไม่ให้ไหลลงไปรวมในบ่อเกรอะ ( แต่ส่วนมากจะต่อลงในบ่อเกรอะแทบทั้งนั้น ) เพราะจะทำให้บ่อเกรอะเต็มเร็ว ท่อน้ำในตำแหน่งต่างๆภายในบ้าน ทั้งในห้องน้ำ ห้องครัว อ่างล้างมือ ต้องแยกน้ำทิ้งไปที่บ่อพักน้ำ ( ส่วนมากจะต่อลงที่บ่อเกรอะ จึงมีกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำ ) มิฉะนั้นจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านอย่างแน่นอน  ก๊าซไข่เน่าและก๊าซมีเทน จากบ่อเกรอะจะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำ ส่งผลให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ยิ่งเวลาที่ฝนตกจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงรบกวนคนในบ้านสุขภาพจิตแย่ ได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย  หรือถ้ามีแขกมาเยือนบ้านก็อาจทำให้อับอายขายหน้าได้  บางท่านนำสารเคมีหรือน้ำหอมมากลบกลิ่น แต่ก็ไม่หายสักที ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ
 
    ส้วมเหม็น หรือ กลิ่นส้วม  ห้องน้ำเหม็น มาจากของเสีย ( อุจจาระและปัสสาวะ ) ในแต่ละวัน และของเสียเหล่านี้จะถูกย่อยโดยแบคทีเรีย แต่ปฏิกิริยาการย่อยไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและก๊าซต่างๆเกิดขึ้น การใช้สารเคมีจึงบำบัดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและทำให้เกิดสารตกค้างได้

    การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น


        จุลินทรีย์ดับกลิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีมาก  ของเสียในบ่อเกรอะส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์วัตถุที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้โดยง่าย  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่จุลินทรีย์เข้าไปย่อยมูล กากของเสีย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จึงทำให้ระบบการย่อยสลายสมบูรณ์ ผลที่ตามมาก็คือ กลิ่นเบาลงหรือหายไปในที่สุด การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้เป็นไปตามปริมาณของเสีย ถ้าของเสียมีปริมาณมากและมีทุกวัน อาจจะใช้วันเว้นวันหรือ 2-3 วัน/ครั้ง  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นควรใช้ชนิดที่เข้มข้นสูงและสดใหม่ ควรใช้เพียวๆแบบไม่ผสมน้ำ โดยเทจุลินทรีย์ลงในโถส้วม / บ่อเกรอะ / ตามท่อที่มีกลิ่นออกมา  การใช้ต่อครั้งอย่าให้น้อยจนเกินไป ให้ใช้พอประมาณ ครึ่งลิตร หรือ หนึ่งลิตร หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาทีสังเกตกลิ่นจะหายไป  การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสามารถใช้บ่อยได้ตามความต้องการ ไม่มีอันตรายใดๆ ในทางตรงกันข้ามจะเป็นผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียของบ่อเกรอะบ้านเรือนของท่าน เพราะจะทำให้ส้วมไม่เต็มง่าย ท่อน้ำไม่อุดตัน การย่อยสลายสิ่งสกปรกต่างๆทำได้ดี ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหากลิ่น นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์บำบัดกลิ่นในส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับตามบ้านเรือน

สาเหตุของห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น

1. การสะสมจากของเสียที่ใช้ประจำวัน เช่น น้ำสบู่ น้ำแชมพู และอื่นๆที่ใช้ในห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกชะล้างลงตามท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนของของเสียที่เกาะติดอยู่ข้างท่อน้ำทิ้ง ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี เมื่อนานๆเข้าของเสียเหล่านี้จะส่งกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง

2. ท่อน้ำทิ้งนั้นต่อตรงเข้ากับบ่อเกรอะ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่า มักจะต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับบ่อเกรอะ ( ตามปกติต้องแยกท่อน้ำทิ้งไว้ต่างหาก ต้องไม่รวมเข้ากับบ่อเกอระ ) ช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ๆจะมีกลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งได้ หรือช่วงฤดูหนาวจะมีกลิ่นลอยขึ้นมา ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์จะดูดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปภายในห้องแอร์

  การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งและห้องน้ำ

- จากข้อ 1 และ 2  สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเทราดที่ท่อน้ำทิ้งได้เลย เทลงไปประมาณ 4-5 ลิตรต่อจุดของท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่น และส่วนหนึ่งเทลงในโถส้วม นำอีกส่วนผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาด )ใช้ขัดและทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆวันละครั้ง กลิ่นที่เหม็นก็จะหายไป

- กรณีปัญหาที่มาจากข้อที่ 2 เป็นไปได้ให้แก้ไขที่ต้นเหตุคือการรื้อท่อน้ำทิ้งแยกออกมาจากบ่อเกรอะใหม่ทั้งหมด แต่ในบางกรณีอาจทำได้ยาก กรณีไม่สามารถรื้อได้ ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นได้ แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ( ตราบใดที่ของเสียยังมีอย่างต่อเนื่อง )

       

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม

สามารถใช้จุลินทรีย์ Kasama ทำความสะอาดพื้นและชักโครก โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ โดยใช้แบบสดๆไม่ต้องผสมน้ำ และสามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดได้ แต่ห้ามใช้สารเคมีประเภทกรดหรือด่างร่วมกับจุลินทรีย์ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายได้ง่ายๆ หลังจากทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์ทั่วๆแล้ว ให้ใช้น้ำสะอาดในห้องน้ำล้างออกได้เลย จะล้างกี่น้ำก็ได้จนพื้นสะอาดหมดจด สามารถใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดบ่อยๆหรือเป็นประจำทุกๆวันได้ยิ่งเป็นการดีมาก เพราะจะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรก ของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดค้างตามพื้นห้องน้ำห้องส้วมได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปรับอากาศในห้องน้ำห้องส้วม

ตวงจุลินทรีย์จำนวนหนึ่ง ( ประมาณ 30-50 ml. ) เทลงในขวดป๊อกกี้ เติมน้ำสะอาดลงไปจนเต็มขวดป๊อกกี้ กรณีที่ต้องการให้มีกลิ่นหอม สามารถเติมน้ำหอมได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ : ไม่ควรนำน้ำหมักชีวภาพ( ที่ได้จากการหมักพืชและผักต่างๆ )มาใช้บำบัดน้ำเสียหรือบำบัดกลิ่น เพราะจะทำให้ปัญหามากขึ้นกว่าเดิม

 

 

  หมายเหตุ  :  จุลินทรีย์อีเอ็มที่ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากการขยายโดยใช้หัวเชื้อเท่านั้น  ห้ามนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักพืชผักมาดับกลิ่นห้องน้ำหรือบำบัดน้ำเสียเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่เก่าเก็บเกิน 8 เดือนขึ้นไป เพราะประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นจะด้อยลงไป และควรเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูง

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

 

 

     

 

                 มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง กลิ่นส้วมแรง ดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหายทันใจ

 

                                <<  กลับหน้าแรก สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมเหม็นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น  >>