bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


วิธีบำบัดน้ำเสีย

   

                             

วิธีบำบัดน้ำเสียมากหลากหลายวิธีด้วยกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นหลัก

น้ำเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากฝีมือของมนุษย์เองและจากธรรมชาติสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด โดยเฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ แต่ละคนผลิตน้ำเสียในทุกๆวันบนโลกนี้ การผลิตน้ำเสียเริ่มต้นจากภายในบ้านจะเกิดขึ้นทุกๆวัน และน้ำเสียเหล่านี้นอกจากซึมลงสู่พื้นโลกแล้วยังถูกปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อน้ำเสียจำนวนมากที่แต่ละคนผลิตขึ้นในแต่ละวันออกสู่สิ่งแวดล้อมจำนวนมากในทุกๆวัน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเกิดเป็นมลพิษขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ไม่มีเว้นแม้กระทั่งมนุษย์ผู้ที่สร้างหรือผลิตน้ำเสียเองก็ได้รับผลกระทบเต็มๆ

 

  เมื่อเกิดน้ำเสียขึ้นต้องทำอย่างไร?

อาจจะเป็นจิตสำนึกของผู้ที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำให้เกิดน้ำเสียขึ้น การที่จะทำน้ำเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีนั้นสามารถทำได้ ด้วยการบำบัดด้วยจุลินทรีย์ ทั้งประเภทใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการย่อยสลายน้ำเสียให้กลายไปเป็นน้ำดี ในธรรมชาติก็มีการย่อยสลายของจุลินทรีย์เหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ปริมาณของจุลินทรีย์อาจมีน้อยกว่าปริมาณของน้ำเสีย เลยทำให้น้ำเน่าเสียเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงต้องมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายน้ำเน่าเสียเหล่านี้ขึ้นมาให้มากพอกับปริมาณน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น

 การจัดการน้ำเสียและวิธีบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ

ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) จุลินทรีย์ชนิดนี้จะถูกสังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อเริ่มต้น เพื่อขยายให้มีปริมาณของจุลินทรีย์มากขึ้น แล้วนำไปใช้ในการย่อยสลายน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น โดยการเทปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มลงในน้ำเสียให้มากพอกับปริมาณน้ำเสีย สามารถเติมจุลินทรีย์อีเอ็มมากได้ แต่ไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป เพราะการย่อยสลายอาจไม่ทั่วถึงและไม่สมบูรณ์ ต้องเติมจุลินทรีย์อีเอ็มให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำเสียได้ และถ้าจะให้ดีที่สุด เมื่อทำการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว ควรเติมอากาศลงในน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มก่อนที่จะปล่อยน้ำเหล่านี้ออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณะ เพื่อให้เป็นน้ำดีมีคุณภาพเหมาะต่อการใช้งานหรืออุปโภคบริโภคของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำต่อไป การบําบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นการบำบัดที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างถูกและได้ผลดีมากที่สุด การบำบัดน้ำเสียมีหลากหลายวิธี แต่ทุกๆวิธีหรือทุกๆระบบของการบำบัดน้ำเสียจุดสำคัญที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือ การดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติมารวมกันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ย่อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นออกมาเป็นน้ำดีให้ได้มากที่สุด เพียงแต่ระบบใดจะมีประสิทธิภาพในการดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติได้มากกว่ากัน และใช้งบประมาณประหยัดกว่ากัน

วิธีบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปมาจาก 2 แหล่ง คือน้ำทิ้งจากห้องน้ำห้องส้วม ถ้าโรงงานใดมีพนักงานจำนวนมากน้ำเสียในส่วนนี้ก็จะมากตามไปด้วย ส่วนแหล่งที่สองของน้ำเสียในโรงงานก็คือน้ำเสียที่มาจากขบวนการผลิตสินค้าและส่วนอื่นๆ มีโรงงานจำนวนน้อยที่ทำการแยกน้ำเสียทั้ง 2 ส่วนนี้ออกจากกัน ซึ่งส่วนมากจะนำน้ำเสียในแต่ละจุดมารวมกันแล้วค่อยบำบัดน้ำเสียนั้นในภายหลัง  ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละโรงงานอาจจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพการใช้งานมากน้อยหรือปริมาณน้ำเสียที่มากน้อยแตกต่างกันรวมถึงปัจจัยที่มาของน้ำเสียว่าน้ำเสียนั้นมาจากอะไร ซึ่งในบางโรงงานที่ผลิตสารเคมีหรือผลิตสินค้าอื่นๆแต่ต้องใช้สารเคมีเข้าร่วมในการผลิตสินค้านั้นๆทำให้เกิดน้ำเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อน การบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ก็ต้องใช้ระบบบำบัดที่ออกแบบมาเฉพาะทาง

ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วไปสามารถนำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี  แต่ของเสียจากโรงงานต้องเป็นอินทรีย์วัตถุหรือสารเคมีที่ไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิตและสามารถย่อยสลายได้ง่าย ดังนั้นจะเห็นว่าในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีข้อจำกัดในเรื่องลักษณะของเสีย ข้อดีของการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากลงทุนต่ำแล้วยังไม่ต้องเสียค่าเมนเทนแน้นท์รายเดือนเหมือนระบบอื่นการดูแลรักษาก็ทำได้ง่ายกว่า ปลอดภัยกว่า การออกแบบระบบก็ไม่สลับซับซ้อน การออกแบบระบบในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควรออกแบบระบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของจุลินทรีย์จึงจะได้ผลอย่างเต็มที่ แต่ถ้าการออกแบบไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมระบบก็อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
    การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนอื่นควรเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมที่ออกแบบเฉพาะมาเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพราะโรงงานส่วนใหญ่น้ำเสียในบางโรงงานจะอยู่ในขั้นวิกฤต ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจึงควรเป็นชนิดที่เข้มข้นสูงเหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงาน ไม่ควรใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในการเกษตร เพราะจะทำให้การบำบัดน้ำเสียไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
      เรายินดีที่จะแนะนำและให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ในกรณีเป็นลูกค้าประจำของเรา เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายระบบด้วยกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรเลือกระบบที่เหมาะสมกับตัวเอง งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะติดตามมา การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียต้นทุนจะถูกกว่าวิธีอื่นๆ และมีประสิทธิภาพสูง การบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็ตาม ล้วนมีเรื่องของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ทั้งประเภทที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน เพียงแต่ต้นทุนการผลิตและการบำบัดรวมไปถึงการดูแลรักษาจะแตกต่างกันมาก การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ไม่ต้องการอากาศออกซิเจนใช้งานง่าย การดูแลและรักษาก็ง่ายๆ ต้นทุนการผลิตก็ต่ำ
    
  จุดเด่นๆของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แบบไม่ใช้ออกซิเจนบำบัดน้ำเสีย
1. สามารถเพิ่มความเข้มข้นหรือปริมาณของจุลินทรีย์ได้ง่าย
2. การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ชนิดนี้ทำได้ง่าย
3. ต้นทุนถูก
4. ได้ผลหรือเห็นผลรวดเร็ว ถ้าใช้ถูกจุด
4. ไม่มีค่าเมนเทนแนนส์รายเดือน
5. บริหารจัดการได้ง่าย

โรงงานส่วนมากยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการนำจุลินทรีย์ไปบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่วนมากจะเข้าใจว่าใช้จุลินทรีย์ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็พอ และใช้เพียงครั้งเดียงก็พอแล้ว ในความเป็นจริง เป็นความคิดที่ผิดถนัด ต้องเข้าใจว่าน้ำเสียของโรงงานเกิดขึ้นในทุกๆวัน ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ส่วนขั้นตอนจะวางระบบบำบัดอย่างไร ต้องดูจากการวางระบบหรือน้ำเสียผ่านของแต่ละแห่ง พิจารณาเป็นกรณีไป

     กรณีที่โรงงานใดใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นประจำหรือใช้บ่อย  ขอแนะนำวิธีประหยัดซึ่งจะทำให้โรงงานประหยัดงบประมาณในการลงทุนบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์บำบัดได้อย่างมหาศาลยิ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่จะประหยัดได้ปีละหลายล้านบาท  วิธีดังกล่าวที่จะแนะนำคือเราจะสอนให้โรงงานผลิตจุลินทรีย์ขึ้นมาใช้เองได้ที่โรงงานเลย โดยเราจะเป็นผู้สอนและให้คำแนะนำปรึกษาฟรีๆ โดยมีเงื่อนไขคือซื้อหัวเชื้อในการผลิตจากเราอย่างต่อเนื่องและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งจะทำให้โรงงานของท่านประหยัดและมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์บำบัดอย่างเต็มรูปแบบ

  ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำให้ลดมลพิษทางน้ำและอากาศ ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีกว่า  ร่วมมือร่วมใจกันใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีนกันเถอะจะทำให้สังคมลดมลภาวะ

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ( อีเอ็ม )

ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ทั้งนี้ จุลินทรีย์แต่ละชนิดสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ต่างกัน เช่น โปรตีน ไขมัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี องค์ประกอบสำคัญที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์คือก๊าซ Oxygen (O2) โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์จะได้ O2 จากอากาศ 3 ทาง ได้แก่

                        4.1 Thermosiphon หรือการเคลื่อนลงสู่ที่ต่ำของน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ซึ่งจะนำ O2 ลงสู่ที่ต่ำด้วย

                        4.2 Photosynthesis หรือการสังเคราะห์แสงของพืชและจุลินทรีย์พืชสีเขียวเพื่อผลิตอาหารโดยจะมีการปล่อย O2 ออกมา

                        4.3 Thermoosmosis หรือการดูด O2 ของรากพืช (rhizosphere) อันเป็นผลจากระดับของความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างภายในรากพืชกับภายนอก ทำให้ O2 ถูกดูดเข้าไปในพืช

5. การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์และแสงแดดในบ่อ (Lagoon Treatment) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามลำดับของการส่งน้ำ ได้แก่ จากบ่อพักให้ตกตะกอน (Sedimentation Pond) บ่อบำบัด (Oxidation Pond) และสิ้นสุดที่บ่อพักสุดท้าย (Polishing Pond) โดยมีบ่อพักให้ตกตะกอนจำนวน 1 บ่อ บ่อบำบัดจำนวน 3 บ่อ และบ่อพักสุดท้ายจำนวน 1 บ่อ ก่อนที่น้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ โดยจากการทดลองพบว่า การพักน้ำในบ่อจะใช้เวลาทั้งหมด 7 วัน เพราะหากนานกว่านั้นจะทำให้เกิดภาวะเน่าซ้ำซาก (nutrification) ของน้ำจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์

6. น้ำที่ได้รับการบำบัดจะอยู่ในระดับที่สามารถเลี้ยงปลาในบ่อบำบัดที่สองและสามและบ่อพักสุดท้ายได้ ซึ่งการเลี้ยงปลาจะเป็นประโยชน์ช่วยในการกินแพลงตอนในน้ำ โดยในขณะนี้ได้ทดลองเลี้ยงปลาหมอเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล ในสัดส่วนปลา 3 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร และเมื่อนำปลามาตรวจสอบ ไม่พบสารอันตรายและสามารถบริโภคได้

7. น้ำดีและน้ำเสียสามารถแบ่งแยกได้ด้วยการวัดระดับ BOD (Biochemical Oxygen Demand/Biological Oxidation Demand) ซึ่งเป็นปริมาณของ O2 ที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อาทิ สารประกอบ Hydrocarbons (น้ำมันเชื้อเพลิง) แอลกอฮอล์ และน้ำตาล เป็นต้น ดังนั้น น้ำที่มีค่า BOD ต่ำคือ น้ำที่ดี เพราะจุลินทรีย์ต้องการ O2 จำนวนน้อยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าค่า BOD จะต้องเท่ากับหรือไม่เกิน 20 mg/l (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แต่น้ำเสียส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี ทั้งจากส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนทั่วไป

        

 

                     <<     กลับหน้าแรกน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย >>