bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


เหตุผลที่เราไม่ผลิตจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง

          

เหตุผลที่เราไม่ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ชนิดผงหรืออีเอ็มผง

ตามปกติจุลินทรีย์จะทำงานได้ดี ( Active ) เมื่ออยู่ในสถานะของเหลวและจะมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ( แบ่งเซลล์ )แบบทวีคูณ ทำให้ความหนาแน่นของจุลินทรีย์มีมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งจะแตกต่างและตรงกันข้ามกับจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง เพราะจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง ( รวมถึงอีเอ็มบอล )จะอยู่ในสถานะของแข็งเป็นผงหรือเป็นก้อนแข็ง จุลินทรีย์จะอยู่นิ่งๆขยายตัวได้น้อย ความหนาแน่นของจุลินทรีย์มีน้อยและจำกัด ไม่สามารถขยายตัว ( แบ่งเซลล์ ) ได้ตลอดเวลาเหมือนกรณีที่จุลินทรีย์อยู่ในสถานะของเหลว ดังนั้น ประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นจึงด้อยกว่าจุลินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเหลว ซึ่งเป็นหลักการทำงานทั่วๆไปของจุลินทรีย์  ดังนั้น เราจึงไม่ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ชนิดผงด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  เราจึงเลือกที่จะผลิตจุลินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเหลว ( ความเข้มข้นสูง ) เพราะได้ประโยชน์มากกว่า ประสิทธิภาพและคุณภาพเหนือกว่า ขณะที่ราคาแตกต่างกันไม่มากนัก  ลูกค้าหรือผู้ที่นำไปใช้ได้ประโยชน์เต็มที่ คุ้มค่าและคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไป

 เหตุผลที่เราไม่ผลิตอีเอ็มบอล

มีลูกค้าบางท่าน สอบถามถึงการจำหน่ายอีเอ็มบอลหรือจุลินทรีย์ก้อน เพราะเหตุใดเราจึงไม่จำหน่าย? เหตุผลที่เราไม่จำหน่ายอีเอ็มบอล เป็นเพราะอีเอ็มบอลมีข้อเสียหลายประการด้วยกันดังนี้

1. ถ้านำไปใช้บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย อาจทำให้น้ำเสียมากขึ้นกว่าเดิมได้

2. ตะกอนจากอีเอ็มบอล ( ค่า SS ) จะสูงมาก เพราะในอีเอ็มบอลจะมีส่วนผสมของดินและรำ ซึ่งรำเมื่ออยู่ในน้ำจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย เพราะรำเป็นพืชสารอินทรีย์

3. จุลินทรีย์ที่แตกตัวจากอีเอ็มบอลจะทำงานช้ากว่าจุลินทรีย์แบบน้ำ เพราะอีเอ็มบอลมาจากการนำจุลินทรีย์หรืออีเอ็มชนิดน้ำทำเป็นอีเอ็มบอล โดยการนำดินและรำมาเป็นส่วนประกอบเพิ่ม

4. ปริมาณและความเข้มข้นของจุลินทรีย์ในอีเอ็มบอลจะน้อยกว่าจุลินทรีย์ชนิดน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกันในสัดส่วนน้ำหนักต่อน้ำหนัก

5. การแอคทีฟของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในอีเอ็มบอลจะแอคทีฟด้อยกว่าจุลินทรีย์ชนิดน้ำ

6. อีเอ็มบอลจะมีค่า BOD , COD , pH , SS สูง จึงไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียในระบบ

7. ประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย อีเอ็มบอลจะด้อยกว่าอีเอ็มชนิดน้ำ

8. อีเอ็มบอลถ้าใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียจะสร้างมลภาวะได้

ด้วยเหตุผลข้อ 1 - 8 เราจึงไม่จำหน่ายอีเอ็มบอลหรือจุลินทรีย์ชนิดก้อน รวมทั้งจุลินทรีย์ชนิดผง

 

อีเอ็มบอลเหมาะสำหรับใช้ในที่ใด?

อีเอ็มบอลเหมาะ สำหรับใช้ในพื้นที่โล่งแจ้ง เช่น พื้นที่น้ำท่วม ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น เหตุเพราะสะดวกในการใช้ และอีเอ็มบอลก็จะสลายกลายเป็นดินโคลนต่อไป ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ใช้อีเอ็มบอล จุลินทรีย์ชนิดน้ำที่เราจำหน่ายจะเน้นไปในพื้นที่บำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อรับน้ำเสีย บ่อเกรอะ ห้องน้ำ เป็นต้น และการดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ห้องส้วม ร้านอาหาร ตลาด ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ

เราไม่ผลิต จุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มชนิดผง รวมถึงอีเอ็มบอลด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น 

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

 

 

                              <<  กลับไปหน้าแรก คลิกที่นี่    >>