bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น

                                        

การใช้อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่นชนิดน้ำเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ช่วยย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลให้สมบูรณ์ จึงส่งผลให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีหรือเสียน้อยลง กลิ่นเน่าเหม็นลดลง การใช้อีเอ็มชนิดน้ำจะเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณีอีเอ็มก้อนหรือผง

  ความจริงของการบำบัดน้ำเสียทุกชนิด

จุดประสงค์คือ ต้องการดึงจุลินทรีย์ทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในบรรยากาศมาย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้น โดยการจำกัดพื้นที่บำบัดของเสียเหล่านั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งดึงจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียได้มากยิ่งเป็นการดีต่อระบบการย่อยสลาย ( จะย่อยสลายของเสียได้มากตามไปด้วย ) การลงทุนระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายระบบ ระบบที่ใช้เครื่องจักรกลจะมีราคาค่อนข้างสูงรวมทั้งค่าดูแลรักษาระบบในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนว่าจะใช้ระบบใดระบบหนึ่ง ระบบที่ประหยัดมากที่สุดและทำได้ง่ายที่สุดก็คือ การออกแบบระบบด้วยการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามาร่วมกับระบบ ยกเว้นกรณีที่ต้องการเติมออกซิเจนในน้ำให้น้ำใสและมีออกซิเจนเพิ่มขึ้น ในการบำบัดน้ำเสียเพียงแค่การเติมออกซิเจนลงในน้ำเสียยังไม่เพียงพอ ถ้าให้การบำบัดน้ำเสียสมบูรณ์แบบต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆร่วมด้วยเป็นจุดแรก เพราะของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆในโลกทั้งโลกนี้ ตัวที่ทำหน้าที่ย่อยสลายตัวจริงก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเอง ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ออกซิเจนตามธรรมชาติและแบบไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ถ้าไม่มีซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ย่อยสลายของเสียต่างๆ ขยะและสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลต่างๆล้นโลกแน่นอน และโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเน่าเสียและขยะเต็มไปหมด มลภาวะมีทุกหนทุกแห่ง แล้วโลกนี้จะอยู่อย่างไร? ดังนั้นจุลินทรีย์ย่อยสลายจึงมีความสำคัญมากๆต่อโลกใบนี้

ในการบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็ม ถ้าใช้เป็นและออกแบบระบบเป็นก็จะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียได้มากที่สุด ไม่ควรนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักพืชผักมาบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ระบบล้มเหลวของเสียเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การบำบัดน้ำเสียถ้าจะให้ดี ควรเป็นแบบระบบปิด เพราะจะได้ควบคุมระบบได้ง่าย และไม่ควรนำอีเอ็มก้อนหรือผงมาใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะจะสร้างมลภาวะตะกอนให้กับระบบ ทำให้เพิ่มของเสียให้กับระบบ

  การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็ม

ควรมีบ่อบำบัดแต่ละบ่อเรียงตามลำดับดังนี้

1. บ่อดักไขมัน ( กรณีมีไขมัน ) หรือ บ่อรับน้ำเสียจุดแรก

2. บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1

3. บ่อบำบัดน้ำเสียที่ 2

4. บ่อเต็มอากาศ

5. บ่อรวมน้ำที่ได้จากการบำบัดจาก 1-4

6. บ่อเก็บน้ำที่ได้จากการบำบัด 1-5 เพื่อระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในบางแห่งอาจทำเช่นนี้ไม่ได้ แต่ก็สามารถประยุกต์ให้เข้ากับระบบเดิมได้ ประการสำคัญคือ การใช้อีเอ็มให้ย่อยสลายน้ำเสียของเสียให้ได้มากที่สุด เพื่อต้องการให้ได้รับน้ำดีออกสู่สิ่งแวดล้อม

 

หมายเหตุ :  การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มถ้าให้ดีที่สุดคือ น้ำเสียที่เกิดขึ้นต้องเป็นน้ำนิ่งๆไม่ไหลไปที่อื่น ควรใช้อีเอ็มจากการขยายหัวเชื้อเท่านั้น ไม่ควรใช้อีเอ็มที่ใช้กับการเกษตรหรือที่นำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้จากการหมักพืชผักต่างๆ และควรเป็นชนิดน้ำที่มีความเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บนานเกิน 8 เดือน ( เพราะประสิทธิภาพจะลดลง ) ไม่ควรใช้อีเอ็มน้อยจนเกินกว่าน้ำเสียและของเสียที่มีอยู่ 

 

                                                    << กลับหน้าแรกอีเอ็มบำบัดน้ำเสียดับกลิ่น >>